Vergrijzing, een kans voor de arbeidsmarkt?

26/09/2017 OM 08:33 - Luc Willemijns
32c4e1a5d0547376647b36a552f9c77d
We worden met zijn allen ouder en werken langer. Bovendien neemt het tekort aan talent toe. En hoe vervangt u nu uw trouwe werkkrachten die met pensioen gaan? HR-dienstverlener Acerta stelde aan de hand van zijn cijfers van meer dan 40.000 werkgevers vast dat Belgische bedrijven in een periode van 5 jaar dubbel zoveel 55-plussers aanwerven. Vorig jaar waren ze goed voor gemiddeld 6% van alle aanwervingen, terwijl dat in 2011 iets meer dan 4% was. Opvallend is dat vooral vrouwen een inhaalbeweging maken. Ook Waalse bedrijven verkleinen hun achterstand op het nationale gemiddelde. Toch is er geen reden tot euforie, want zes procent blijft een laag cijfer in vergelijking met het aanwervingspercentage van jongere generaties. Zeker als je weet dat we langer zullen moeten werken.

In de periode van 2011 tot 2016 wierven Belgische bedrijven 74% meer vrouwelijke 55-plussers aan. Dit is een sterke stijging in vergelijking met slechts 30 % bij de mannen.

Er zijn ook regionale verschillen merkbaar. Zo hadden Wallonië en Brussel tegenover Vlaanderen een achterstand in te halen wat de instroom van oudere werknemers betreft. Daar wordt de kloof nu stilaan gedicht met 95% meer aanwervingen van 55-plussers.

Wanneer ondernemingen oudere werknemers aanwerven, halen ze ervaring in huis. De 55-plussers onderscheiden zich ook in flexibiliteit op het vlak van mobiliteit, zo bleek uit eerder onderzoek. Dat maakt de oudere medewerkers een interessante categorie om aan te werven. Toch is de aanwerving van 55-plussers slechts goed voor gemiddeld 6% van alle aanwervingen. Dit blijft een laag cijfer in vergelijking met het aanwervingspercentage van jongere generaties. Als we langer werken serieus nemen en als we rekening houden met de vergrijzing, dan weten we dat er nog werk aan de winkel is.

Dat de populariteit van oudere medewerkers in de instroom stijgt, wordt voor de periode 2011-2016 op alle vlakken bevestigd. Vrouwen maken een inhaalbeweging met +74%, tegenover de stijging van 30% bij de mannen.

Wallonië en Brussel hadden tegenover Vlaanderen een achterstand in te halen wat de instroom van oudere medewerkers betreft en daar zijn ze nu ook mee bezig. Daar stijgt het aandeel 55-plussers zelfs met 95%.

Jongeren de dupe?

Omgekeerd stelt het onderzoek bij jongeren onder 25 een procentuele daling van de aanwervingen vast. Toch kunnen we daar niet uit concluderen dat de jongeren het slachtoffer zouden zijn van de populairder wordende oudere collega. In absolute cijfers blijkt dat de aanwerving van jongeren op hetzelfde niveau blijft doorheen de jaren. De groeiende vraag naar arbeidskrachten wordt dus in belangrijke mate ingevuld door de aanwerving van meer ouderen van + 55. Dat het aandeel van de jongeren in de instroom daalt, heeft enerzijds te maken met de vergrijzing van de arbeidsmarkt.

Verhoudingsgewijs zijn jongeren in aantal met minder dan hun oudere collega’s. Het is dus een goede zaak dat ouderen een belangrijk aandeel gaan vormen in de totale aanwervingen. Anderzijds toont eerder onderzoek aan dat jongere medewerkers minder snel geneigd zijn om op zoek te gaan naar een nieuwe job.

Oplossingen voor war for talent

Steeds meer werkgevers komen tot de vaststelling dat 55-plussers de schaarste op de arbeidsmarkt voor diverse profielen kunnen invullen. In deze zoektocht naar talent is ook een interne rematch van talenten essentieel. Bij zo een rematch kan u samen met uw werknemer op zoek gaan naar de mogelijkheden voor jobrotatie die open liggen binnen de organisatie. Hierbij houdt u best rekening met de talenten van de medewerker en de doelstellingen van het bedrijf.

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met Acerta)

Meer info: 016/24.63.20 of www.acerta.be.

Kort de voordelen van een abonnement...

Belangrijk nieuws te delen?

Cookie voorkeuren

Deze website gebruikt cookies om je een betere bezoekerservaring te bieden. Bepaal hier welke soort cookies je toestaat.