Start it @KBC verdubbelt Brusselse hub in oppervlakte

Incubator maakt zich op om werking te internationaliseren

Op 20 november 2013 introduceerde Start it @KBC zijn incubatorconcept in Antwerpen na er enkele maanden in verdoken modus te hebben proefgedraaid. Sindsdien stapten 560 startende bedrijven in de community, inmiddels actief over zes locaties. De Brusselse hub werd onlangs van de Wetenschapsstraat naar de Havenlaan overgebracht, waar de accelerator over een oppervlakte van 800 m² beschikt. Start it @KBC maakt zich inmiddels op om zijn werking te internationaliseren en ook in andere landen ondernemerschap een “boost” te bezorgen”.

Naast KBC schaarden Accenture, Cronos, Flanders DC, Universiteit Antwerpen en het toenmalige iMinds, inmiddels imec, zich als partners van het eerste uur achter het initiatief. Later stapten ook Telenet en, meer recent, klantengetrouwheids- en marketing-platform Joyn in. In eigen land heeft het incubatornetwerk inmiddels hubs in Antwerpen, Leuven, Gent, Brussel, Kortrijk en Hasselt. In New York werd, in samenwerking met de Belgisch-Amerikaanse Kamer van Koophandel en KBC New York, een “pied à terre” opgezet. 

“Inmiddels stapten zowat 530 start-ups voor begeleiding in Start it @KBC. Daarvan zijn er nog een 380-tal in leven. Pas na vijf jaar wordt een duidelijk beeld van de “survival rate” mogelijk. Wellicht zal dat rond de 40% schommelen. En dat is beduidend beter dan het marktgemiddelde”, weet Lode Uytterschaut, founder en ceo van de starters-community. 

Voornaamste redenen van uitval zijn de timing van marktintroductie, een gebrek aan follow-up kapitaal en team issues.

Deelnemers aan Start it @KBC zijn onveranderlijk technologiebedrijven die, conform de rapportering van Omar Mohout, in een dertigtal categorieën worden opgedeeld. Weinig sectoren worden uitgesloten, met uitzondering van bepaalde producten in bepaalde sectoren (farma, biotech of chemie) omwille van de lange doorlooptijden bij bijvoorbeeld de ontwikkeling van nieuwe medicijnen en moleculen.

“Start it @KBC focust op innovatieve start-ups met een schaalbaar business-model, met technologie als gemene deler”, zo nog Uytterschaut. Het gaat om bedrijven die met een innovatief idee bezig zijn en een globaal, schaalbaar business-model uitwerken. Vernieuwing in technologie is inherent aan hun activiteiten. Het Internet wordt gebruikt om die schaalbaarheid in de praktijk te brengen.

Zowat 70% van de start-ups uit de community zijn actief in de B2B-markt. Hun Top 5 wordt bevolkt door bedrijven actief in SMB-productivity (technologische oplossingen met impact op de productiviteit, zoals procesoptimalisatie, workflow-verbeteringen, …), Matchmaking (naar het voorbeeld van AirBnB), Analytics (business intelligence, weergeven van data, predictive analytics, …), Food en HR.

Opschalen niet evident

Opschalen van starters blijkt niet zo evident. “De eerste grotere kapitaalrondes, vereist om de markt “te pakken”, vormen vaak een obstakel om door te groeien. Zeg maar, investeringen van twee à drie miljoen euro om de overstap te maken van uit de kluiten gewassen start-up naar scale-up. Inzonderheid in het B2C-segment is het bijzonder moeilijk om die financiering te vinden”, weet Uytterschaut.

Een twintigtal ondernemingen uit het programma zijn inmiddels kunnen doorgroeien, zoals de Antwerps-Limburgse start-up Parcify N.V. dat op de steun van bpost kon rekenen. Opschalen wordt voor start-ups mogelijk als ze een corporate aandeelhouder of een zware investeerder aan boord weten te halen. Dat kan ook met eigen middelen maar dat gaat beduidend trager.

KBC, dat deelnemers aan Start it @KBC gebeurlijk bijspringt met het opzetten van crowdfunding-acties via Bolero, zette in januari 2016 het KBC Start it Fund op. Het fonds ging van start met 10 miljoen euro, die door KBC Securities worden beheerd. De starters kunnen er tussen de 50.000 euro en 1,5 miljoen euro aan kapitaal verwerven. Sinds zijn opstart nam de bankverzekeraar participaties in Idalko en sympl.

Zoeken naar het juiste verdienmodel

Lode Uytterschaut erkent dat voor technologie start-ups de zoektocht naar het juiste verdienmodel geen sinecure is. Wie een nieuw product of een nieuwe dienst in de markt zet, moet zien te achterhalen wat de potentiële afnemers bereid zijn daarvoor te betalen.

“Digitale technologie of apps alleen al kennen een dertigtal mogelijke verdienmodellen, naast het freemium-model dat een marketing-model is. Als accelerator richten we specifieke workshops in rond het meest optimale business-model voor een starter. Ook op pricing-vlak bieden we cursussen aan. Voor elke onderneming blijft de koppeling tussen de marktintroductie van een product en het verdienmodel een zware oefening. Dat is nog meer het geval met bedrijven die met innovatieve zaken zijn begaan. Een start-up zit nu eenmaal per definitie in de onderzoeksfase. Het blijft een constant aftasten van de markt. Een nieuw product kan weinig kans maken binnen het B2C-segment maar mits bepaalde aanpassingen wel scoren in de B2B-markt,” aldus onze gesprekspartner.

Nog meer inzetten op internationalisering en diversiteit …

In oktober trad Start it @KBC in primeur voor België toe tot het Global Accelerator Network (GAN), een community van de beste acceleratoren ter wereld die nieuwe leden enkel op uitnodiging verwelkomen. Het netwerk is actief op zes continenten, waar het 85 acceleratoren in 120 start-up steden onderling verbindt. De toetreding tot het GAN-netwerk is een exponent van de internationaliseringsstrategie van Start it @KBC. In de nieuwe Brusselse hub, die in de Kanaalzone over co-working oppervlakte van 800 m² beschikt, zal de accelerator daarnaast ook fors inzetten op diversiteit in de meest brede zin van het woord. Daaronder ook het promoten van het vrouwelijk ondernemerschap. België tekent binnen de Europese Unie voor het trieste record van de laagste startersgraad voor vrouwen.

Start it @KBC wil doorheen zijn hele netwerk bijzondere inspanningen leveren om de stereotypen en vooroordelen rond vrouwelijk ondernemerschap te doorbreken. Binnen de eigen organisatie wordt alvast werk van vervrouwelijking gemaakt door onder meer aandacht te hebben voor vrouwen in jury’s en review teams en een warme oproep aan (female) tech founders als mentoren.

… en banden met corporates aanhalen

Start it @KBC fungeerde van bij de start voor zijn partners als garagemodel. Veel van de start-up ondernemers hebben een achtergrond bij een groot bedrijf. Het zijn precies die arbeidskrachten die corporates niet graag zien vertrekken. Het gaat immers om potentiële intrapreneurs. Als ze vertrekken dreigt de voormalige werkgever IP kwijt te raken en een mogelijk nieuw business-model mis te lopen.

“Die functie als garagemodel willen we met Start it @KBC thans voor de brede markt uitrollen. Bedrijven of kennisinstellingen kunnen hun intrapreneurs bij Start it @KBC plaatsen, dat hen een tijdelijke omkadering biedt om voor hen mogelijk een nieuw business-model te creëren”, stipt Lode Uytterschaut aan.

Ook qua bedrijfscultuur oefent Start it @KBC een directe impact uit op corporates. Hoewel het initieel de bedoeling van KBC en zijn partners was om met de starters-community de Belgische economie een “boost” te geven, sloeg het accent vrij snel om naar innovatie. Dat stimuleren van innovatie beperkt zich evenwel niet uitsluitend tot start-ups, maar mikt ook op corporates.

“Indien men van medewerkers intrapreneurship verwacht, is er nood aan “creative confidence”. Dat veronderstelt een (niet zo evidente) verandering in bedrijfscultuur. Dat proces verloopt per definitie traag, terwijl innovatie als dusdanig door snelheid wordt gekenmerkt. Uitdaging voor een grote(re) bedrijfsentiteit is derhalve de ervaring van Start it@kbc als “best practice” bij een dergelijke transformatie aan te wenden”, besluit de ceo van de accelerator.