CGI richt business-vertical voor DG TAXUD op

Erkend als expertise-center voor intelligent automation

De Canadese beursgenoteerde IT-dienstverlener CGI Group (Montréal) maakte pas in 2012 zijn verschijning op de Belgische markt na de overname van branchegenoot Logica Plc (Reading) voor een bedrag van 2,7 miljard CAD (2,2 miljard euro). De eerste jaren verliepen minder voorspoedig, maar in de voorbije drie jaar boekte CGI Belgium N.V. (Diegem) telkens een groei van 25%. Ook voor 2018 gaat Ben Vicca, vice president voor België, volop voor double digit-groei, gesterkt in zijn vertrouwen door een aantal belangrijke contracten die het bedrijf wist op te tekenen. Een en ander leidt tot de oprichting van een vijfde vertical, die exclusief focust op DG TAXUD. Bovendien erkende de groep CGI Belgium onlangs als competence center voor intelligent automation.

CGI maakte zonet zijn cijfers over boekjaar 2017 bekend. De groepsomzet klom met 4,3% tot 10,8 miljard USD, goed voor een EBIT van 1,6 miljard USD (14,6%). Met een groei van 25% voor het derde jaar op rij, doet CGI Belgium het verre van slecht.

“Met een omzet van pakweg 40 miljoen euro, boeken we een double digit-winstcijfer. We zijn door een dal gegaan maar zitten thans terug op het peil van vijf jaar terug. Organische groei zou ons in het nieuwe boekjaar opnieuw ruim 15% groei moeten opleveren”, aldus VP Ben Vicca.

Hij geeft daarmee te kennen dat ook de piste van de anorganische groei wordt gevolgd. CGI, dat 42 jaar terug als eenmansbedrijf door Serge Godin werd opgericht, voerde in de voorbije decennia verschillende acquisities door. Op de loonlijst staan inmiddels 71.000 medewerkers, waarvan nagenoeg driehonderd in België.

Eigen aan de bedrijfscultuur van CGI is het “intrapreneurship”. Het bedrijf beschouwt zijn human capital als voornaamste activum op zijn balans. Wereldwijd zijn 85% van de medewerkers aandeelhouder van bedrijf.

Driepijlerstructuur

CGI Belgium biedt end-to-end diensten langsheen drie assen, met name systeemintegratie (45%), IT Outsourcing (35%) en Business Consulting (20%). Met Business Consulting adviseert CGI klanten op het gebied van IT en business processes (BPO) door de juiste mensen, processen en technologieën in te zetten. Via Systeemintegratie ontwikkelt, implementeert en integreert met de systemen en applicaties op basis van het uitgebrachte advie. Bij IT Outsourcing, ten slotte, staat CGI in voor het volledig runnen en beheren van die IT-systemen of applicaties.

Ben Vicca: “In de voorbije jaren zijn we heel sterk de kaart van de high-end consulting gaan trekken. We positioneerden ons gelijktijdig sterker als uitvoerende partij. Onze specifieke aanpak (high-end consulting - systeemintegratie - outsourcing) staat automatisch voor een zekere vorm van kwaliteitsborging”.

In tegenstelling tot zijn voornaamste concurrenten die vooral focussen op een prijs- of relatiegerichte insteek, opteert CGI voor een invalshoek die geen ruimte laat voor compromissen op kwaliteitsvlak. Dat verklaart ook waarom het bedrijf zich niet enkel aan pure near- of offshoring begeeft. Vicca heeft het in dit verband over Euro-shoring.

Voor bepaalde klanten is het bijvoorbeeld belangrijk dat ze, binnen dezelfde tijdszone, in een meer Westerse cultuur in het Frans worden bediend. CGI werkt daarom in bepaalde gevallen samen met Marokko. Voor competenties inzake document en content management bijvoorbeeld rekent men op de expertise van CGI Portugal. In Estland haalt de IT-dienstverlener dan weer bijzondere expertise inzake corporate identity en access management.

“Zodoende gaan we voor onze klanten steeds op zoek naar de juiste mix”, zo nog Vicca.

De managing director gaat er prat op dat 95% van de projecten die met resultaatsverbintenis worden afgesloten, binnen budget en volgens de verwachtingen van de klant worden opgeleverd. Dat leidt tot een binnen de sector erg hoge score van klantentevredenheid (90%).

Recente successen

Die aanpak loont, zo blijkt. Op eigen kracht won CGI Belgium onlangs een vijfjarige opdracht ter waarde van 64,9 miljoen euro voor de kwaliteitsbewaking en -controle en het project management voor DG TAXUD (Directoraat-Generaal Belastingen en Douane-unie). Dat directoraat-generaal is verantwoordelijk voor het beheren, bewaken en ontwikkelen van de douane-unie als essentieel onderdeel van de bescherming van de buitengrenzen van de Europese Unie. CGI, dat deze diensten van 2005 tot 2014 reeds leverde, zal thans instaan voor de kwaliteitscontrole van de IT-diensten geleverd voor en door DG TAXUD, ter ondersteuning van het beleid op het gebied van belastingen en douane.

Zowat een jaar terug vertrouwde Solvay aan de CGI-groep dan weer de volledige modernisering van zijn IT-services en het beheer van de ICT-applicaties ten behoeve van de 30.900 medewerkers in 53 landen toe.

“Met een aantal corporate klanten verkeren de onderhandelingen rond mogelijke outsourcing-dossiers momenteel in een verregaand stadium”, zo nog de managing director.

Organisatie in beweging

In functie van de ontwikkelingen op de markt past CGI Belgium zijn organisatie aan. Zo werd 2,5 jaar terug een herschikking binnen de bestaande verticals of sectoren doorgevoerd. De Telecom-sector werd gescheiden van Utilities om Government & Telecom te worden. Naast Financial Services & Health & Manufacturing werd Utilities een op zich staande sector.

“Een en ander is het gevolg van de ingrijpende wijzigingen die zich op de energiemarkten aftekenen, zowel op het vlak van de energieproductie als de -distributie,” schetst Vicca.

CGI Belgium helpt klanten inmiddels bij de implementatie van het centraal clearing house, dat als neutraal overlegplatform fungeert voor de netbeheerders, de leveranciers en de gewestelijke regulatoren en zich toespitst op de ontwikkeling en optimalisatie van de processen in de vrije energiemarkt.

Het DG TAXUD-contact leidde intussen tot de oprichting van een vijfde vertical, die sinds begin oktober operationeel is.

Ben Vicca: “Met de business-unit TAXUD boren we in wezen een nieuw marktsegment aan. We zullen er de opgedane expertise bundelen en nagaan hoe die ten behoeve van andere (internationale) klanten kan worden gerepliceerd. Onze ambitie is CGI Belgium binnen deze materie sterker binnen de groep te profileren”.

CGI hanteert overigens een goed doordacht systeem van replicering. Indien voor bepaalde klanten baanbrekende oplossingen worden uitgewerkt, die ook elders kunnen worden uitgerold, koopt het bedrijf de IP-rechten terug. De aldus verworven kennis wordt in een aantal gepreconfigureerde oplossingen ingebed, die maatspecifiek kunnen worden aangepast. Tot het CGI-portfolio horen momenteel een 180-tal eigen IP-oplossingen die op deze manier tot stand kwamen.

Sinds geruime tijd is CGI er opnieuw in geslaagd een competentie naar België te halen. De groep ziet CGI Belgium immers aan als expertise-center op het vlak van intelligent automation. Dat heeft te maken met RPA (robotic process automation), chatbots, artificiële intelligentie, … Met ENGIE-Electrabel en een grote Utilities-klant kan het bedrijf terzake al enkele fraaie voorbeelden voorleggen.

“Bedoeling is, in de toekomst, de opgedane ervaring als “emerging technology practice” cross-sectoraal uit te rollen”, onthult Ben Vicca.

Regionale diversificatie op til

In de toekomst blijft CGI Belgium inzetten op de verdere uitbouw van zijn drie kerndomeinen (systeemintegratie, outsourcing en consulting). In de nabije toekomst zal het bedrijf binnen het business process outsourcing (BPO) evenwel zwaarder gaan focussen op IT-application outsourcing.

Op korte termijn wil de IT-dienstverlener ook fors regionaal gaan diversifiëren. Vanuit zijn centrale vestiging in Diegem bedient de onderneming vooral klanten in Vlaanderen en Brussel (KBC, ENGIE-Electrabel, EDF-Luminus, Johnson & Johnson, Partena, Acerta, Baxter, Levi’s, Vandenborre, Trimetal, SMALS, …). Ben Vicca en zijn team willen zich ook nadrukkelijker beneden de taalgrens gaan positioneren.

In het komende jaar zal het “metro-market”-model van de groep verder naar Belgische normen worden vertaald. Dat houdt in dat wellicht elders op het grondgebied satellietkantoren zullen worden geopend om de nabijheid bij de klant te waarborgen en de mobiliteitsproblemen te overwinnen.