Federale regering beslist tot afwerking spoorlijn 50A

De minsterraad heeft besloten om 5,3 miljard euro te investeren in de spoorwegen. In West-Vlaanderen valt voornamelijk de afwerking van de zogenaamde lijn 50A op. In concreto komt dat neer op de realisatie van het derde en vierde spoor op de spoorlijn Brugge-Gent. Dat is vooral voor de haven van Zeebrugge van essentieel belang. Ook de hele kustregio zal hiervan de vruchten plukken.

Op piekdagen rijden er tot ruim 300 reizigers- en goederentreinen op de lijn tussen Gent en de kust. Dat aantal zal in de toekomst alleen maar toenemen. Zeker tijdens de piekuren en het hoogseizoen (kusttoerisme) is dat geen optimale situatie. De afwerking van het derde en vierde spoor tussen Gent en Brugge kan de toename opvangen en de treinen vlotter laten rijden. Het snelle verkeer kan zo op de middelste sporen rijden, het trage op de buitenste.

De realisatie van een derde spoor tussen Brugge en Dudzele blijft niettemin noodzakelijk om spoortrafiek van en naar de haven van Zeebrugge optimaal te kunnen behandelen. Het merendeel van de ladingen verlaat nu de haven of komt aan per vrachtwagen (69,2%). Het aandeel van het spoor neemt echter gestaag toe (10,7%). Met de nodige investeringen kan dat aandeel nog veel hoger worden.

Meer sectornieuws

Agenda