Elektromobiliteitsorganisatie AVERE viert veertigste verjaardag

“Mindshift naar elektrisch rijden zo snel mogelijk bewerkstelligen”

Belgen blijven moeilijk te bewegen tot de aanschaf van een elektrische auto. Nochtans staat zo goed als vast dat het rijden op fossiele brandstoffen een eindig verhaal is. Europa trof terzake al de nodige maatregelen. Lange tijd vormde de batterijtechnologie de achilleshiel binnen het EV-segment. Dat euvel is inmiddels verholpen. De beschikbaarheid van laadinfrastructuur in Vlaanderen stelt op zich ook niet echt een probleem meer, het aanbod is er. Toch werden vorig jaar in België maar 2.713 elektrische voertuigen ingeschreven, weliswaar 32% meer dan in 2016 maar amper 0,5% van het totaalvolume. “Het is alle hens aan dek om de mindshift van de Belg ten gunste van elektrisch rijden te bewerkstelligen”, getuigt Philippe Vangeel, secretaris-generaal AVERE Sectie België V.Z.W. (ASBE). Naar aanleiding van zijn veertigjarig bestaan wijzigt ASBE zijn naam in AVERE Belgium.

Hybride uitvoeringen deden het in 2017 met meer dan 27.000 inschrijvingen beduidend beter, maar voor AVERE Belgium is dat maar een schrale troost. “Vroeger spitsten we ons ook toe op de promotie van hybride voertuigen en uitvoeringen op waterstofgas. Thans zetten we echter ten volle in op elektrisch rijden als het model van de toekomst”, luidt het.

Niettemin lijkt elektromobililteit stilaan aan een echte doorbraak toe. Zowat elke constructeur heeft inmiddels (een) e-model(llen) in het aanbod of heeft er één aangekondigd. Vorig jaar vertoonden meer dan 40% van de verkochte auto’s in Noorwegen een elektrische uitvoering. In België is momenteel amper 1,6% van het totale wagenpark elektrisch aangestuurd. Maar er is een kentering in zicht, meent AVERE Belgium, het promotie-orgaan voor elektromobiliteit dat dit jaar zijn … veertigjarig bestaan viert.

Drieledige roeping

Onder de bezieling van wijlen professor Gaston Maggetto (VUB) zagen AVERE, de Europese vereniging voor elektromobiliteit, en zijn Belgisch verlengstuk ASBE in 1978 het daglicht. Dat gebeurde in het zog van de eerste olieschok en rond de tijd dat ook de eerste milieubewegingen ontstonden. Basisidee van de tandem AVERE/ASBE was te peilen naar het toekomstpotentieel van elektromobiliteit. AVERE fungeerde als Europees orgaan in het licht van de uitwisseling van kennis en ervaring tussen de verschillende landelijke ledenorganisaties rond de verschillende aspecten rond elektromobiliteit (wetenschappelijk, technisch, …).

Naast België, overkoepelt AVERE ledenorganisaties in Bulgarije (BAEPS), Duitsland (BSM), Finland (EMF), Frankrijk (AVERE France), Griekenland (HELIEV), Hongarije (EA), Italië (CEI Cives), Nederland (Formule E-TEAM), Noorwegen (Norwegian EV Association), Polen (PSPA), Roemenië (AVER), Servië (NAEV), Slovakije (SEVA) en Spanje (AEDIVE). Met de tegenhangers in Noord-Amerika (Electric Drive Transportation Association - EDTA) en Azië (Electric Vehicle Association of Asia Pacific - EVAAP) onderhoudt AVERE nauwe relaties. Jaarlijks organiseren ze samen, telkens op een ander continent, een “electric vehicle symposium”.

Philippe Vangeel: “Al in de jaren ’60 en ’80 pakten bepaalde autoconstructeurs uit met een elektrisch model. Men bleef evenwel met de batterijtechnologie worstelen. Dat obstakel werd intussen overwonnen dankzij de mobilofonie. De opkomst van de GSM heeft aanleiding gegeven tot de miniaturisering van de batterijcomponent. Betrachting was zoveel mogelijk energie in een zo compact mogelijke device op te slaan. Een en ander heeft de batterijtechnologie in elektrische auto’s toegankelijk gemaakt. Die technologie evolueert nog quasi-dagelijks. Nieuwe samenstellingen zorgen steeds weer voor een nog betere performantie. Tesla luidde een achttal jaar terug de definitieve doorbraak van de elektromobiliteit in. De constructeur leverde als eerste het bewijs dat elektrisch rijden voor dagdagelijks woon/werk-verkeer wel degelijk kan”.

Besef gedragswijziging groeit …

De zichtbare opwarming van de aarde doet het besef groeien dat het gebruik van fossiele brandstoffen nefast is voor het voortbestaan van onze planeet. Het dieselschandaal heeft dat gevoel nog verder versterkt, meent onze gesprekspartner, die tevens aangeeft dat, mede als gevolg van het lobby-werk van de petroleumsector, de industrie lang heeft getalmd met de optimalisering van de batterijtechnologie.

“AVERE Belgium is de voorbije tien jaar in een nieuwe omgeving terecht gekomen, waar de interesse voor elektromobiliteit hand over hand is toegenomen”, stelt Vangeel vast.

De organisatie is op drie fronten actief. Als contactplatform en kennisnetwerk brengt ze de verschillende partijen samen die op technisch vlak bij elektromobiliteit zijn betrokken. Niet enkel de marktspelers (autoconstructeurs, fabrikanten van laadinfrastructuur, ..), maar ook de kennisinstellingen en software-ondernemingen nu we steeds meer spreken over autodelen en Mobility-as-a-Service, waarbij Big Data een sleutelrol vervullen. Daarnaast treedt AVERE Belgium op als lobby-ist.

“De petroleumboeren bieden nog steeds flink wat weerwerk met onder meer op maat geschreven studiewerk of pseudo-wetenschappelijke publicaties”, merkt de secretaris-generaal op.

Ten slotte wijdt AVERE Belgium een flink deel van zijn inspanningen aan het correct informeren van de man in de straat omtrent elektrisch rijden, waarrond nog steeds heel wat misvattingen leven. In het licht van het Clean Power for Transport (CPR)-programma van de Vlaamse overheid verzorgt AVERE Belgium regionale infosessies rond de materie ten behoeve van de mobiliteitsverantwoordelijken van steden, gemeenten en provincies, bedrijfsleiders maar ook eindgebruikers, waarbij de focus ligt op de voordelen van elektrisch rijden, zowel fiscale als andere.

“Een elektrische auto is weliswaar in aankoop nog steeds duurder. Op het einde van het TCO-traject oogt het kostenplaatje niettemin gunstiger dan bij de klassieke varianten op benzine of diesel”, aldus Vangeel. Die hoopt overigens vanaf volgend jaar elke nieuwe eigenaar van een elektrische auto, in samenwerking met het dealer-netwerk, een vademecum voor elektrisch rijden als welkomstgeschenk te kunnen aanbieden waarin alle praktische modaliteiten worden belicht (Waar aandacht aan te schenken? Waar tanken? Wie zijn de aanbieders van laadinfrastructuur? …).

… koudwatervrees overheerst

Beschamend, zo bestempelt Vangeel de verkoopscijfers van elektrische auto’s in België in 2017. Toen werden in Vlaanderen amper 321 subsidie-aanvragen voor de aankoop van een dergelijke wagen ingediend. Gevolg is dat het Gewest de premies voor elektrische wagens voor dit en volgend jaar opwaarts herzag.

“Onbekend maakt evenwel nog steeds onbemind”, meent onze gesprekspartner. “Onder meer op het stuk van het laden, heersen nog heel wat misvattingen,” luidt het, “hoewel in Vlaanderen niet echt een probleem op het stuk van de laadinfrastructuur heerst. Thuisladen en laden op de plaats van het werk blijven niettemin belangrijk. In Noorwegen bijvoorbeeld laden meer dan 80% van de gebruikers hun wagen thuis of op het werk. Intussen stellen ook heel wat private eigenaars van laadinfrastructuur hun accommodatie publiek toegankelijk. Samen met Eandis neemt Vlaanderen tegen 2020 bovendien 2.500 nieuwe publieke laadpalen (vier per gemeente, nvdr.) in gebruik, waarvan de eerste 750 dit jaar. Het overgrote deel van de Quick Charger-laadpalen kunnen bovendien de drie standaardaansluitingen aan. In 95% van de gevallen kan iedereen in Vlaanderen aan eender welke laadpaal laden. De overgrote meerderheid van de mensen die een keuze voor EV maakten, blijkt daar bijzonder tevreden mee en overweegt niet om naar een door fossiele brandstoffen aangedreven model terug te keren. De schrik voor de batterijtechnologie is volkomen onterecht. De batterijen doen het veel beter dan verwacht en genieten tot acht jaar waarborg. Geen enkele klassieke wagen pakt met een dergelijke waarborgperiode uit”, weet de secretaris-generaal.

Een gemiddelde actieradius van 400 à 500 kilometer voor een elektrisch model is momenteel voldoende, klinkt het. Op Europees vlak is wel nood aan laadinfrastructuur langs de belangrijkste corridors. Maar daar wordt werk van gemaakt. BMW Group, Daimler AG, Ford Motor Company en de Volkswagen Group richtten intussen de joint-venture IONITY (München) op die een HPC (High-Power Charging)-oplaadnetwerk voor elektrische wagens in Europa zal ontwikkelen en uitbouwen.

Tegen 2020 moeten 400 HPC-stations in Europa in bedrijf zijn. Renault-groep sloot zich intussen aan bij het “E-VIA FLEX-E”-project. Samen met ENEL, Nissan, EDF, Enedis, Verbund en IBIL zal een netwerk van krachtige snelladers in Zuid-Europa worden uitgerold. De Renault-groep is ook actief in de netwerken “Ultra-E” en “High Speed Electric Mobility Across Europe” in het noorden van Europa.

Maar ook aan distributiezijde zijn er nog tekortkomingen.

Philippe Vangeel: “Ook in de auto-retail is nog werk aan de winkel. De complexiteit van een elektrisch voertuig schrikt af en aan gedegen kennis ontbreekt het nog vaak. Vergeet ook niet dat een elektromotor geen onderhoud vergt. Elke verkocht elektrisch model dreigt zich voor de concessionaris in bijkomend verlies te vertalen”.

Philippe Vangeel denkt dat 2018 een schakeljaar op de Belgische markt van de automobiliteit wordt. “Nu Europa een uitdoofbeleid voert met betrekking tot het gebruik van fossiele brandstoffen, staat niets de doorbraak van de EV-markt nog in de weg. Binnen enkele jaren zullen een aantal steden hun centra voor dieselvoertuigen trouwens helemaal ontoegankelijk maken. Iedereen elektrisch is en blijft de ambitie van AVERE Belgium”.

AVERE Belgium organiseert “Ik rij elektrisch”-roadshows

AVERE Belgium organiseert op 20 en 21 april en 25 en 26 mei in respectievelijk de provincies West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant de roadshows “Ik rij elektrisch” in het kader van het CPT (Clean Power for Transport)-programma van de Vlaamse overheid.

Vijftig lezers van “de Vlaamse Ondernemer” kunnen zich aanmelden voor een gratis toegangskaart (info@dvo.be).