Investeringssteun voor kleine en middelgrote windmolens in Vlaanderen

Vlaanderen heeft een ondersteuningsmechanisme uitgewerkt voor kleine en middelgrote windmolens. De steun wordt toegekend via een biedprocedure: de overheid doet een oproep en de beste ingediende projecten krijgen investeringssteun. Voor KMO’s, landbouwbedrijven, ziekenhuizen, … zijn kleine en middelgrote windmolens een manier om zelf hun eigen groene stroom te produceren. Door te werken met een biedprocedure en steun bij de start van het project, wil Vlaanderen hen overtuigen om te investeren in hernieuwbare energie.

In het windplan Windkracht 2020 wordt gepleit voor meer kleine en middelgrote windmolens in Vlaanderen, naast de bekendere grote windmolens. Kleine windmolens zijn windmolens met een ashoogte tot 15 meter. Middelgrote windmolens zijn windmolens vanaf 15 meter tot een vermogen van 300 kilowatt. Vlaanderen voorziet in een budget van 4,2 miljoen euro steun, afkomstig uit het Energiefonds.

De eerste oproep is voor dit najaar gepland. De steun is afhankelijk van de geraamde energie-opbrengst en beperkt tot een bepaald percentage van de investeringskosten, afhankelijk van wie de aanvrager is (klein, middelgroot of groot bedrijf).