Testlab in Wilrijk pakt knelpuntberoepen in zorgsector aan

De provincie Antwerpen, stad Antwerpen en VDAB hebben in Wilrijk een testlab geopend waar studenten zorg, zorg-professionals, wetenschappers en bedrijven elkaar kunnen ontmoeten. Het testlab moet zorgen voor beter gekwalificeerde arbeidskrachten, maar er zal ook onderzoek worden gedaan naar nieuwe zorgmethodieken.

Met 73.000 arbeidsplaatsen is de welzijns- en gezondheidssector nu al de grootste werkgever in de provincie Antwerpen. Toch is de vraag naar nieuw zorgpersoneel nog steeds bijzonder groot. In één jaar tijd steeg het aantal vacatures in de zorg met 54%. Reden hiervoor is de dubbele vergrijzing in de sector: zorgmedewerkers gaan massaal met pensioen en de vergrijzende bevolking vraagt meer zorg.

Het testlab in Wilrijk maakt deel uit van het vernieuwde beleid van het Gouverneur Kinsbergencentrum (GKC). De provincie wil het GKC uitbouwen tot het kennis- en expertisecentrum rond zorgeconomie en -innovatie. Het moet studenten ook warm maken voor een zorgopleiding, een netwerk creëren voor (startende) ondernemers in de zorgeconomie en kennis en expertise benutten om innovaties door te voeren in het zorglandschap.