Maatschappelijke impact technologische industrie van fundamenteel belang

Sector is meer dan steunbeer van economisch weefsel

In vergelijking met 20 andere Europese topregio’s scoort Vlaanderen met een tiende stek niet slecht. Toch moeten we een tandje bijsteken om op relatief korte termijn naar de Top 3 door te stoten, meent Peter Demuynck, algemeen directeur Agoria Vlaanderen. Om dat te doen moeten we een aantal uitdagingen - maatschappelijke en andere - overwinnen. Dat is de gedeelde verantwoordelijkheid van de burgers, werknemersorganisaties, bedrijven en overheid. Dit vanuit het besef dat de technologische industrie niet enkel van groot economisch belang is maar ook op maatschappelijk vlak een cruciale impact heeft. Om de vooropgezette doelstelling te bereiken zet Agoria de campagne “Tech Matters” op.

Met 200.000 directe en 270.000 indirecte jobs is de technologische industrie in Vlaanderen van fundamenteel belang. De sector is goed voor 20% van de totale Vlaamse export en nagenoeg de helft (47% of 1,87 miljard euro) van alle private inspanningen voor onderzoek & ontwikkeling. 

“Naast de economische impact tekent de technologische industrie echter ook voor een erg belangrijke maatschappelijke impact, die zowel van technologische als niet-technologische aard is. Zo maakt een airco-product van Daikin het bijvoorbeeld mogelijk dat een baby van drie maanden bij 35° probleemloos van een goede nachtrust kan genieten. Maar daarnaast biedt de technologische industrie producten en diensten die tot doel hebben om onze levenskwaliteit op verschillende domeinen te verbeteren. Denk daarbij aan talentontwikkeling, duurzaamheid, veiligheid, gezondheid, comfort, connectiviteit en entertainment”, aldus Peter Demuynck.

Vlaanderen uitbouwen tot technologische hotspot

Die maatschappelijke relevantie ligt aan de basis van de ambitie van Agoria om Vlaanderen op relatief korte termijn tot een technologische hotspot uit te bouwen, die tot de Top 3-regio’s in Europa hoort. Op vlakken als onderwijs, well-being, innovatie, economische performantie en internationaal ondernemen scoren we OK tot zeer goed. Op een aantal punten presteren we evenwel ondermaats.

“We moeten een tandje bijsteken en geen vrede nemen met een zesjes-cultuur. Lifelong learning blijft een gigantische uitdaging. Nergens elders in Europa volgen minder werknemers, na hun basisopleiding, nog een bijkomende opleiding dan in Vlaanderen. Lifelong learning maakt het nochtans mogelijk mensen tot op hogere leeftijd inzetbaar te houden. De krapte op de arbeidsmarkt en de mismatch tussen vraag en aanbod nopen tot het opleiden van technologisch talent, onder meer via STEM-opleidingen en duaal leren. Dat zal hoe dan ook moeten worden aangevuld met slimme migratie, een domein waarop we momenteel niet zo sterk presteren. Ander werkpunt is de digitalisering, voornamelijk op overheidsvlak. In Vlaanderen is er weinig digitale interactie tussen burgers, bedrijven en overheid. Bedrijven worden dan weer geconfronteerd met een digitaliseringstsunami. De “Digital Journey Tracker” (www.digitaljourneytracker.be) van Agoria biedt hen op praktische wijze inzicht in wat digitalisering voor hen kan betekenen en leidt hen naar die domeinen die voor hen relevant zijn. Tot slot dient ook werk gemaakt van een aantal maatschappelijke uitdagingen die de uitbouw van een technologische hotspot in de weg staan. Denk daarbij aan de problematiek rond mobiliteit en luchtkwaliteit. Een technologische hotspot kan enkel tot stand komen in een regio die in de meest brede zin leefbaar is”, zo nog onze gesprekspartner.

Technologie: job changer

Zullen er jobs verdwijnen door automatisering, robotisering, cobots, …? Ongetwijfeld. Maar tegelijk creëert technologie ook nieuwe arbeidsplaatsen en maakt ze bepaalde jobs ook ergonomischer, veiliger en boeiender. Door sterker in te zetten op Industrie 4.0 en customized production zal het op gang gekomen “resho-ring”-proces zich verder ontwikkelen.

“Zowel omwille van het economisch als het ecologisch belang moeten we blijven werken aan een omgevingskader waarin de technologische industrie kan blijven gedijen. De trein van de digitalisering heeft zich op gang getrokken. Voor onze technologische bedrijven is het zaak die trein niet te missen. Zoniet lopen we in de toekomst welvaart mis en zullen we aan welzijn inboeten”, waarschuwt Peter Demuynck.