EDF Luminus heractiveert STEG-centrale van Ham in Gent

EDF Luminus N.V. (Brussel) zet zijn inspanningen verder om bij te dragen tot de bevoorradingszekerheid in ons land.

Na de vervroegde terugkeer op de markt van de STEG-centrale van Seraing (470 MW) op 15 oktober, heropende het energiebedrijf op 22 oktober j.l. tijdelijk de STEG-centrale van Ham in Gent.

Eerder werd nochtans de definitieve sluiting van de centrale aangekondigd.

Meer info: 02/229.19.50 of http://www.edfluminus.be.