Basware introduceert 100% zichtbaarheid in alle open uitgaven

Basware Belgium N.V. (Erembodegem) introduceert "committed spend analytics", de meest recente innovatie binnen Basware Analytics voor volledige zichtbaarheid in alle open uitgaven, ongeacht de bron.

Deze uitgavenanalyses worden bepaald op basis van inkooporders, betalingsplannen en niet-PO-facturen, zodat er een duidelijk beeld kan gevormd worden van zowel gedane als toekomstige uitgaven.

De snelle groei van digitalisering en globalisering brengt een steeds grotere vraag naar data-gebaseerde inzichten, ook wat betreft uitgaven.

Bedrijven richten zich normaal gezien op het geld dat is uitgegeven, maar met "committed spend analytics" kan er dus ook in de toekomst worden gekeken. De nauwkeurigheid neemt toe naarmate afzonderlijke documenten worden verwerkt en het totale aantal verwerkte documenten toeneemt.

Meer info: 053/60.11.11 of http://www.basware.be.