Focus op de core business: combineer full IT-outsourcing met goede IT-governance

Digitalisering is nog steeds topprioriteit voor 90% van de bevraagde bedrijven wereldwijd. De nood om digitaal te worden, is in alle industrieën sterk aanwezig, of het nu gaat om de transportsector, de verzekeringswereld, de retail-sector, de energiemarkt of de overheid. De rol van IT-outsourcing komt vaak naar boven wanneer gevraagd wordt naar hoe bedrijven digitale oplossingen of innovaties onderzoeken, testen en implementeren binnen hun organisatiestructuur.

Enerzijds staan de omzet en de marges onder druk, anderzijds is de kost om de bestaande systemen draaiende te houden, gestegen. Er blijft dus minder geld over om te investeren in de zaken die echt belangrijk zijn om een digitaal bedrijf te worden en te voldoen aan de verwachtingen van klanten. IT-outsourcing kan daarvoor een oplossing zijn. Als IT op een efficiëntere manier kan worden uitgevoerd door een derde partij, dan kan het budget dat daardoor vrijkomt, geïnvesteerd worden in wat echt belangrijk is, bijvoorbeeld innovatie, uw product, services of klantervaring.

Full IT-outsourcing: wat is het?

Als organisatie kan je kiezen om bepaalde deeldomeinen van je IT te outsourcen, bijvoorbeeld enkel bepaalde departementen, een helpdesk of locaties. Je kan ook meer op horizontaal niveau werken en enkel de ERP-stack of de middleware uit handen geven. Bij full IT-outsourcing wordt een organisatie volledig end-to-end ontzorgd op vlak van IT overheen de verschillende geografieën, strategieën en technische layers. Het grote voordeel is dat er gemakkelijk synergiën ontstaan en dat er heel wat efficiëntieslagen kunnen gemaakt worden.

Hoe pakt je een outsourcing-project aan?

De eerste stap is een uitgebreide consulting waarbij onderzocht wordt hoe IT best kan ingezet worden om de core business maximaal te ondersteunen. Een externe partner of expert kan instaan voor deze fase, een proof-of-concept, de volledige systeemintegratie en/of het operationeel houden van de IT-systemen op een efficiënte en economische manier. Zij weten exact waar het fout kan lopen en kunnen hier perfect op anticiperen.

Waar loopt het dan vaak fout?

Een slechte IT-governance is vaak de grootste oorzaak van het falen van IT-outsourcing projecten. Het is cruciaal om de verantwoordelijkheden goed vast te leggen. Wie beslist er over de IT-strategie of over de standaarden die gebruikt zullen worden? Wie zal de resultaten meten en analyseren? Welke regels worden er gebruikt voor change requests? Het zijn belangrijke aspecten die op voorhand bepaald moeten worden. Het is een risico voor bedrijven om alle verantwoordelijkheden uit handen te geven. Wij prediken dat de klant zelf verantwoordelijk blijft voor de belangrijkste strategische thema’s. Met andere woorden : combineer full IT-outsourcing met een goede IT-governance, vanaf fase 1.

Indien u nog niet overtuigd bent: IT-outsourcing is populairder dan ooit. Het houdt dan ook heel wat voordelen in. Maar wat zijn nu de belangrijkste take-aways?

  • Focus en zet in op uw core business: de IT-sector evolueert zo snel en maakt het moeilijk om bij te blijven en alles intern te blijven opvolgen. Dankzij outsourcing hoeft dat ook helemaal niet meer. Besteed IT uit aan experts en focus op uw eigen vakgebied en activiteiten. Dat leidt tot een algemene verhoging van de kwaliteit. Het spreekt voor zich dat meer investeren in je eindproduct of dienst een betere kwaliteit oplevert.
  • IT-governance - sleutel tot succes:  Hou zelf de strategische IT-verantwoordelijkheden in handen: behoud de volledige controle, aligneer IT-strategieën met uw bedrijfsdoelstellingen en zorg voor een IT-governance model. De meest succesvolle outsourcing zijn diegene waar de IT- en business-kant goed samenwerken.
  • Innovatie: de kennis en expertise van externe consultants werken inspirerend en verruimen het perspectief.  Ze komen vaak zelf met ideeën waarmee de relatie, het proces en de technologie kunnen worden verbeterd.
  • Right team, right skills: outsourcing geeft toegang tot de juiste IT- professionals en bieden IT-consultants een uitdagende werkomgeving met de nodige variatie.
  • Kost: een IT-outsourcing project leidt nog vaak tot een kostenreductie, zeker wanneer een combinatie met offshore gebeurt in landen waar de kosten lager liggen. Vaak kan je de IT kosten beter inschatten, beheren en controleren.
  • Klanttevredenheid stijgt. Zowel de betere kwaliteit van het product, als de service en communicatie worden als aangenamer ervaren. Dit uit zich uiteindelijk in klantenbinding en omzet.

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met CGI Belgium N.V. (Diegem))

Meer info: 02/708.61.00 of www.cgi.com.