CardioService zegt burgerhulpverleningsnetwerk EVapp steun toe

Elk jaar worden 10.000 Belgen het slachtoffer van plots hartfalen buiten het ziekenhuis. De gemiddelde overlevingskans schommelt tussen 5 à 10%. Om meer levens te redden voegt CardioService, de grootste verdeler van AED-toestellen in België 1.000 AED-toestellen toe aan het burgerhulpverleningsnetwerk EVapp.

De smartphone-applicatie EVapp, voluit Emergency Volunteer Application, mobiliseert bij een plots hartfalen medisch geschoolde vrijwilligers om hulp te bieden. De app begeleidt de vrijwilliger naar de locatie van het noodgeval. Tegelijk vertelt EVapp ook de locatie van de dichtstbijzijnde AED. Op die manier zorgt de applicatie voor een buffer tot de aankomst van de hulpdiensten. Door het sneller toedienen van eerste hulp en het gebruik van een AED verhogen de overlevingskansen substantieel.

De EVapp werd succesvol uitgetest in Hoogstraten. Momenteel wordt de mogelijkheid bekeken om het systeem verder uit te breiden naar de rest van België. Om dit project verder uit te rollen heeft EVapp meer EHBO-getrainde burgers nodig, maar ook betere toegang tot AED’s.

CardioService werkt mee aan het EVapp-project door enerzijds aan al zijn klanten te vragen om hun toestellen te laten registreren in het EVapp-netwerk. Na enkele dagen werden er al meer dan 1.000 AED-toestellen aan het netwerk toegevoegd. Anderzijds pleit CardioService ervoor om de toestellen zoveel mogelijk openbaar beschikbaar te maken in buitenkasten, bijvoorbeeld aan gevels van bedrijven, sporthallen of zwembaden.

In Nederland ligt de overlevingskans bij plots hartfalen drie keer hoger dan in België precies omdat er tien keer meer AED-toestellen beschikbaar zijn, maar ook omdat er veel meer EHBO-vrijwilligers zijn.