VSV publiceert gids rond verkeersveiligheid voor werkgevers

Arbeidsongevallen in het verkeer betekenen nog steeds een aanzienlijke en zelfs groeiende verliespost voor bedrijven. Het goede nieuws is dat werkgevers zelf heel veel kunnen doen om de verkeersveiligheid van hun personeel te verbeteren, net zoals dat het geval is met arbeidsongevallen die buiten het verkeer gebeuren. De VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) publiceert, in samenwerking met uitgeverij INNI Publishers, een gids die werkgevers helpt om een degelijk verkeersveiligheidsbeleid uit te stippelen.

“Uw werknemers veilig op weg” leert bedrijfsleiders en veiligheidsverantwoordelijken hoe ze bij het opzetten van een verkeersveiligheidsbeleid op maat van hun organisatie stap voor stap zo efficiënt mogelijk tewerk kunnen gaan en de beste resultaten kunnen boeken. Daarbij focussen de auteurs vooral op het terugdringen van ongevallen in het woon/werk-verkeer en tijdens dienstverplaatsingen. Waar dat relevant is, halen ze ook goede praktijkvoorbeelden van bedrijven uit diverse sectoren aan. De belangrijke boodschap die de auteurs willen meegeven is dat werken aan een veiliger verkeer voor elk bedrijf of elke organisatie zinvol is, privé of openbaar, profit of non-profit, binnen eender welke branche en ongeacht het aantal werknemers.

Meer sectornieuws

Agenda