Video reportage
DIGICROWD

Digicrowd-consortium zet in op doorbraak e-invoicing

19/04/2019 OM 08:18 - Luc Willemijns
Df9abb95d2cf4ef3f39ac3e7252e2a51
(Alex Dossche, Sander Gansbeke, Marie Costers en Ronny De Goedt mikken met Digicrowd op een aardverschuiving ten gunste van e-facturatie)
Isabel-dochter CodaBox en de software vendors Sage, Winbooks en Wolters Kluwer staan aan de wieg van Digicrowd. Bedoeling van het consortium is de doorbraak van e-invoicing af te dwingen. Daarvoor kan het initiatief terugvallen op de bestaande CodaBox- en PEPPOL-netwerken. DigiCrowd haalt de koudwatervrees voor elektronisch factureren weg door alle techniciteit, complexiteit en onwetendheid uit het proces weg te halen, stellen de initiatiefnemers unaniem. Opzet van Digicrowd is tegen het jaareinde 100.000 bedrijven te mobiliseren om hun digitale brievenbus met elektronische facturen te vervolledigen. Tot eind dit jaar kunnen ondernemingen gratis instappen.

Bekend is dat e-invoicing in België (te) traag op gang komt. “In 2017 werd 50% van de facturen in dit land nog op papieren drager verzonden. 45% vond via elektronische weg zijn bestemming in PDF-formaat als bijlage in een e-mail bestand, amper 5% van de facturen kon echt als elektronisch worden bestempeld. Zodoende vertoont België een duidelijke achterstand ten opzichte van andere Europese landen”, weet Sander Gansbeke, sales director Winbooks.

Ronny De Goedt, managing director Tax & Accounting bij Wolters Kluwer Belgium, schrijft die ontoereikende prestatie toe aan de techniciteit en de complexiteit die de wereld van e-invoicing domineert. “Er heerst in de Belgische markt een wildgroei aan bronformaten, doelformaten en verspreidingskanalen. Dat maakt het voor de accountant en ondernemer heel erg moeilijk om het overzicht te behouden. Nochtans speelt het bij e-invoicing geen enkele rol met welk boekhoudpakket of welke software vendor wordt gewerkt. Elektronische facturatie heeft per definitie te maken met uitwisseling van informatie over een open platform dat over de applicaties heen loopt”.

“Digitalisering en automatisering zorgen ervoor dat de e-factuur bij de accountant en KMO worden afgeleverd om die vervolgens op een geautomatiseerde manier in de boekhouding te verwerken”, benadrukt Alex Dossche, ceo SAGE Belgium.

Standaardisatie-initiatief

Bedoeling van Digicrowd is met een aantal grote spelers een standaardisatie-initiatief op te zetten dat een zo breed mogelijk draagvlak creëert voor zowel de verzenders van elektronische facturen als de bestemmelingen. Op vandaag ontbreekt een dergelijk eco-systeem met voldoende kritieke massa. De software vendors binnen Digicrowd, hoewel rechtstreekse concurrenten, begeven zich gezamenlijk op het pad van de evangelisatie met de steun van CodaBox, sinds 2016 onderdeel van Isabel Group.

CodaBox bouwde in de voorbije zes jaar - samen met ZOOMIT dat vorig jaar in eerstgenoemde werd ingekapseld - een netwerk uit van inmiddels 150.000 geconnecteerde ondernemingen, met als bedoeling de aflevering in digitale vorm van rekeningsuittreksels ter integratie in de achterliggende boekhoudoplossing en van loonfiches. Naast de CODA-dienst verzorgt CodaBox ook de SODA-service dat in de automatisering van de overdracht van sociale documenten ten gunste van de werknemer en werkgever voorziet.

“Digicrowd is geen brievenbus, noch een nieuw platform”, benadrukt Marie Costers, managing director CodaBox. “Het concept is gebaseerd op de reeds bestaande connectiviteit tussen CodaBox en de ERP/boekhoudpakketten. Via PEPPOL, een internationaal netwerk voor het faciliteren van e-procurement en e-invoicing, koppelen we naar de verzenders toe. Als open systeem biedt Digicrowd zodoende een volledigeketen, op basis van XML-technologie, die op een gestructureerde manier wordt doorlopen. Elk bedrijf, zelfs een eenmanszaak, kan zodoende zijn e-facturen ophalen dan wel verzenden, zonder bijkomende kosten, ongeacht de applicaties of de IT-omgeving waarbinnen hij werkt (on-line, off-line, Office-applicatie, on-premise server, …). Enige voorwaarde is dat hij op de dienst “Aankoopfacturen” van het My Codabox-platform is aangemeld. Dat kan tot eind dit jaar gratis”, wordt daaraan toegevoegd.

“Vergelijk het met de communicatie tussen twee verschillende e-mail applicaties. Vanuit Microsoft-omgeving kan je net zo goed elektronische berichten naar een bestemmeling in Google-omgeving versturen. Kortom, Digicrowd haalt alle complexiteit weg uit de relatie tussen boekhouder en klant en tussen de ondernemingen onderling,” benadrukt Ronny De Goedt.

UBL als standaardformaat

“Eén standaard, ook op Europees vlak, is nodig om e-facturatie succesvol uit te bouwen,” meent Sander Gansbeke.

Digicrowd zet dan ook volop in op de UBL (Unversal Business Language)-standaard op basis van XML, dat dan weer gebruik maakt van ebXML Core Components. “Door gebruik te maken van één enkele standaard, zullen we de verwarring in het bedrijfsleven ten aanzien van e-invoicing weghalen. Overigens is maximale interconnectiviteit pas mogelijk indien met één enkele standaard wordt gewerkt, dit onafhankelijk het achterliggende platform. Precies die insteek maakt een initiatief als Digicrowd zo uniek en toegankelijk voor ondernemers,” zo nog de sales director.

Multiplicator-effect

De accountants die vandaag met één van de boekhoudapplicaties van de drie software vendors en mede-oprichters van Digicrowd werken, connecteren momenteel met 750.000 à 800.000 eindklanten. Op een totaal van zowat 1 miljoen BTW-nummers in België ligt hun penetratiegraad bijgevolg bijzonder hoog. Gekoppeld met de technologische infrastructuur van CodaBox komt derhalve een breed netwerk binnen bereik waarop e-facturatie als bijkomende dienstenlaag kan kapitaliseren.

“We hopen tegen het jaareinde zo’n 100.000 Belgische bedrijven, van alle dimensies, uit het partnernetwerk met Digicrowd te koppelen,” onthult Marie Costers.

Als initiatief staat Digicrowd open voor bijkomende partners. Daarbij beperkt de actieradius zich niet tot vendors van boekhoud- en ERP-software, maar richt men zich eveneens tot andere software vendors, sociaal secretariaten, nutsmaatschappijen, financiële instellingen en grondstoffenleveranciers allerhande. Intussen houdt Digicrowd ook de lijnen naar de overheid open. Zo levert het Mercurius-platform, dat alle overheden voor e-invoicing ontsluit, vooralsnog niet de verhoopte resultaten op en lijkt elke gewest zowat zijn eigen regels te hanteren.

“Met Digicrowd hopen we ook aan de overheid het bewijs te leveren van een succesvol eco-systeem voor elektronische facturatie,” laat Sander Gansbeke zich ontvallen. “Als kernland in Europa is het de taak van België om terzake het voortouw te nemen,” luidt het. Samen met collega’s De Goedt en Dossche pleit hij derhalve voor het zo snel mogelijk verplicht maken van elektronische facturatie, net zoals Italië onlangs deed.

“Verzenders gebruiken PEPPOL momenteel enkel om hun e-facturen naar de overheid te sturen. Het platform wordt nauwelijks gebruikt voor de B2B-markt. Wat dan weer zonde is van de investeringen en infrastructuur”, beseft Marie Costers.

Verzenders die nog niet via PEPPOL verzenden, hoeven weliswaar niet te vrezen. “Het DigiCrowd-initiatief wil ook de verzenders die nog niet op PEPPOL kunnen afleveren, in het verhaal meenemen. Al dan niet in samenwerking met derde patiënten zoeken we naar de snelste en eenvoudigste manier om de digitale factuur gegarandeerd bij de eindklant af te leveren,” voegt Sander Gansbeke toe.

De software vendors ontkennen niet dat achterliggende bedoeling van Digicrowd ook is om bedrijven tot meer on-line boekhouden aan te zetten. Alex Dossche rekent alvast op een heuse landverschuiving tegen 2020. Al is het maar omwille van de verhoogde bedrijfsefficiëntie en kostenoptimalisering die het consortium binnen bereik brengt. Zo loopt de kostprijs van een factuur op papieren drager al gauw op tot 8 euro terwijl zijn elektronische variant amper 2 euro kost.

Voor u geselecteerd

Kort de voordelen van een abonnement...

Belangrijk nieuws te delen?

Cookie voorkeuren

Deze website gebruikt cookies om je een betere bezoekerservaring te bieden. Bepaal hier welke soort cookies je toestaat.