Internet of Water beschermt Vlaanderen tegen waterrisico’s

Vlaanderen maakt 9 miljoen euro vrij voor de uitrol van het Internet of Water, een intelligent waterbeheersysteem dat de waterkwaliteit en -kwantiteit permanent en in real-time kan opvolgen. Tweeduizendvijfhonderd sensoren zullen in Vlaanderen geïnstalleerd worden en data aanleveren aan de zelflerende software. Dankzij die data kan Vlaanderen zich in de toekomst beter wapenen tegen wateroverlast, waterschaarste en waterverontreiniging.

Het project maakt het mogelijk om verder vooruit te kijken en beter te anticiperen op bijvoorbeeld een kritieke daling van de waterkwaliteit of waterschaarste. Permanente metingen gekoppeld aan een predictief model laten toe om langer op voorhand in te schatten wanneer zich problemen zullen voordoen. Zo kan er sneller met de betrokken stakeholders (landbouwbedrijven, binnenscheepvaart, waterbeheerders, …) afgestemd worden om maatregelen te treffen waardoor de economische en ecologische impact van eventuele maatregelen optimaal wordt beheerd.

Het project Internet of Water is een krachtenbundeling met verschillende partners: VMM, Watergroep, Aquafin, VITO, imec en Vlakwa. Het toont de ambitie van Vlaanderen om internationaal koploper te worden inzake slim waterbeheer.

Meer sectornieuws

Agenda