Einde interne IT-ondersteuning in KMO-omgeving in zicht?

Toenemende complexiteit confronteert de hedendaagse KMO’s steeds meer met ontoereikende interne IT-ondersteuning. De techneut van weleer kijkt weerloos toe met de schroevendraaier in de hand. Hoe kunnen bedrijven die toenemende complexiteit in hun IT-infrastructuur het hoofd bieden?

Sinds de jaren ’90 is informatica niet meer weg te denken uit de bedrijfswereld. In de beginjaren was de efficiëntie van de systemen echter ver van optimaal. Om de haverklap diende de interne techneut wel zijn magische toolkit boven te halen om erger te voorkomen. Er was weinig tot niets dat het eens niet liet afweten. De hardware leek wel een eigen leven te leiden en de software liep even soepel als het verkeer op de Brusselse ring tijdens spitsuren. Het gebruik van de nieuwe technologieën was overigens geen sinecure voor de gewone leken. Wanneer de IT’er niet sleutelde aan hard- of software, maakte hij de eindgebruikers wegwijs in het wonderlijke land der IT. Het kan niet verbazen dat in die context een peloton IT’ers vereist was.

Tegenwoordig liggen de kaarten anders. Hardware evolueerde van een gammel hoopje elektronica naar een gestroomlijnd ensemble componenten, eindgebruikers zijn meer vertrouwd met IT en met software gaat het doorgaans ook beter. Bovendien zijn we instabiel Internet collectief vergeten en kunnen we profiteren van nieuwe toepassingen.

De gevolgen van die evolutie zijn tweeledig. Aan de ene kant is er binnen afzonderlijke bedrijven minder nood aan een uitgebreide IT-dienst doordat er zich gewoonweg minder problemen voordoen. Aan de andere kant moeten de huidige IT’ers een diepgaandere kennis hebben om de complexiteit van de systemen te doorgronden en hier een adequate support op te kunnen geven. Voor de complexe problemen wordt er dan meestal een beroep gedaan op externe experten. Hierdoor vermindert dus het belang van een eigen IT-dienst.

Externe support desks

Bedrijven doen daardoor steeds meer een beroep op externe support desks. De drijfveren daarvoor zijn samen te vatten onder twee grote pijlers, namelijk het financieel aspect en de expertise.

Laat ons eerst even de financiële zijde onder de loep nemen. KMO’s hebben vaak niet de middelen om een voltijdse IT’er in dienst te nemen. Wanneer zich dan storingen voordoen in de systemen is het bedrijf genoodzaakt om een beroep te doen op dure noodmaatregelen. Daarnaast komen kleine informatica-problemen op de takenlijst van gewone medewerkers te staan waardoor die minder tijd hebben voor hun kerntaken. Voor KMO’s betekent het eigen onderhoud van de infrastructuur dus vaak een dubbele verliespost. Diegene die wel de stap wagen naar een eigen IT-ondersteuning worden vaak geconfronteerd met torenhoge kosten.

Denk zo bijvoorbeeld louter maar aan de verloning van een voltijdse support medewerker, de aanschaf van materiaal en opleidingen.

Daarnaast is er de pijler van expertise. Als KMO is het een heus karwei om zich een weg te banen tussen alle mogelijke opleidingen die nochtans broodnodig zijn voor een efficiënt beheer van de IT-infrastructuur. Bovendien werken veel KMO’s nog met verouderde systemen omdat ze geen tijd of know-how hebben van de snel evoluerende sector. In praktijk komt dit vaak neer op tijdrovende software, omslachtige backup-systemen en infrastructuur die het vaak laat afweten.

Gespecialiseerde support desks zorgen voor opgeleid state-of-the-art personeel en reiken verbeteringen op maat aan van de IT-infrastructuren. Als scharnierpunt tussen de KMO en de nieuwe ontwikkelingen weten ze beter dan geen ander welke technologische innovaties de onderneming tot een hoger niveau kunnen tillen.

Door outsourcing van de IT-ondersteuning kunnen KMO’s meer focussen op hun core-business in een soepele en gespecialiseerde setting.

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met Anankei B.V.B.A. (Heverlee)

Meer info: 016/38.10.10 of www.anankei.com.