D'Ieteren start met on-line verkoop

Voortaan kunnen klanten van D'Ieteren N.V. (Brussel) een Volkswagen uit stock volledig digitaal kopen zonder daarvoor uit hun zetel te hoeven komen. Deze on-line verkoopsformule is voorbehouden voor particulieren, telt zeven stappen en toont vooral aan dat de automobielsector in volle transformatie is.

Het innovatieve on-line verkoopsproces kan volledig digitaal worden doorlopen, inclusief de ondertekening van het contract, de betaling van een voorschot en de keuze van de betalingswijze.

Klanten kunnen zelfs rechtstreeks op het platform het bestelformulier voor het voertuig en het eventuele financieringscontract via VDFin ondertekenen. Met de nieuwe digitale verkoopsoplossing wil D'Ieteren een voortrekkersrol spelen wat on-line mobiliteitsdiensten betreft en nu al anticiperen op de steeds bredere ontwikkeling van de autoverkoop.

D'Ieteren benadrukt dat deze on-line sales de traditionele verkoop niet vervangen, maar eerder een aanvulling zijjn op het bestaande dienstenpakket.

Meer info: 02/536.54.39 of http://www.dieteren.com.