Federgon en Agoria lanceren nieuw kwaliteits-label “project sourcing”

Met het oog op eerlijkere concurrentie lanceren Federgon en Agoria samen het kwaliteits-label “Certified Member Project Sourcing”. Met zo’n label geven bedrijven die actief zijn in project sourcing aan dat ze de sociale en fiscale regelgeving naleven en gaan voor eerlijke concurrentie.

Steeds meer bedrijven doen een beroep op project sourcing, de mogelijkheid om projecten door externe specialisten te laten uitvoeren (outsourcing). De werknemers van project sourcing-bureaus zijn specialisten in hun vakgebied: ingenieurs, informatici, technici, financiële specialisten, marketeers, juristen, HR-medewerkers, … Bedrijven uit tal van sectoren kunnen ze inzetten op specifieke projecten waar hun expertise vereist is, en dit voor een korte periode of voor een langdurige opdracht. Op die manier kunnen ondernemingen hun projecten laten uitvoeren door mensen met de nodige kennis en ervaring, op het juiste moment, in de juiste rol, al dan niet op locatie.

Bedrijven ondervinden echter soms concurrentievervalsing door malafide praktijken door het niet respecteren van de sociale en fiscale regelgeving. Zo gebeurt het dat lonen onrechtmatig worden aangevuld via het uitbetalen van buitensporige onkostenvergoedingen aan de medewerkers, bijvoorbeeld onder de vorm van een fictieve kilometervergoeding.

Het gebeurt ook dat arbeidsovereenkomsten worden opgemaakt vanuit het buitenland, via postbusadressen en fictieve plaats van tewerkstelling om te kunnen genieten van gunstige fiscale regimes. Resultaat is dat malafide bedrijven prijzen aanbieden die abnormaal lager zijn tegenover de gangbare tarieven. Dat veroorzaakt oneerlijke concurrentie binnen de sector: gedupeerde werknemers kunnen geen beroep doen op hun sociale rechten maar zeker even belangrijk, opdrachtgevers zijn mee verantwoordelijk. Bedrijven die een beroep doen op deze medewerkers zijn zich hier niet altijd van bewust.

Het kwaliteits-label zorgt er eveneens voor dat project sourcing niet kan verglijden in verboden terbeschikkingstelling en dat de regels in het kader van instructierecht wel degelijk worden gerespecteerd. Zo kunnen bedrijven die een beroep doen op project sourcing er ook van uitgaan dat ze samen werken met een betrouwbare dienstverlener, zonder risico op sancties.

Verder willen Federgon en Agoria met dit initiatief het imago van deze groeiende sector verhogen door garanties te bieden rond de correcte toepassing van de wetgeving en het voortdurend nastreven van een optimale kwaliteit van de dienstverlening bij de opdrachtgever.