Vlaanderen geeft negatief advies over NEO-project

De Vlaamse regering heeft een negatief advies overgemaakt aan de Brusselse regering over de inplanting van shopping-complex NEO op de Heizel. NEO zou een te grote impact hebben op de omliggende handelskernen, het milieu en de mobiliteit. Gezien het om een inplanting met grote impact gaat op minder dan twintig kilometer van de gewestgrens, was Brussel verplicht om Vlaanderen op de hoogte te brengen van de plannen.

Vlaanderen is het Comité voor Kleinhandel, waar onder meer UNIZO deel van uitmaakt, volledig gevolgd in zijn argumenten tegen het shopping-complex. In tijden waarin de winkelleegstand in de steden en gemeenten verder toeneemt, waarin mobiliteit, de open ruimte en het milieu onder druk staan en waarin consumenten alsmaar meer on-line kopen, is het volgens het Comité voor Kleinhandel onverantwoord om nog meer shopping-centra te bouwen. NEO zal de concurrentiestrijd vergroten en een “leegzuigeffect” hebben op de traditionele kernen in de ruime omgeving. De beloofde extra tewerkstelling zal dan weer ten koste gaan van bestaande jobs.

De argumenten tegen een shopping-center als NEO zijn niet nieuw en gelden ook voor andere gelijkaardige projecten zoals Docks Bruxsel.

Meer sectornieuws

Agenda