VDAB zet samenwerking met KdG op om starters uit hoger onderwijs beter te bereiken

Het KdG Career Center van de Karel de Grote Hogeschool (KdG) zet zijn expertise in om de producten en diensten van VDAB beter af te stemmen op hoger opgeleide young professionals. Bedoeling is om deze doelgroep beter te bereiken.

Bij VDAB merken ze al een tijdje dat de producten en diensten niet altijd bekend zijn bij of voldoende afgestemd zijn op de noden van hoger opgeleide young professionals. Daarom schakelt VDAB het KdG Career Center in om deze doelgroep te bereiken. Het centrum zal de verschillende producten en diensten van VDAB tegen het licht houden. In september start de eerste fase van het samenwerkingsproject met een on-line bevraging bij KdG young professionals naar de perceptie, kennis, ervaringen en bevindingen bij VDAB en de VDAB-producten. De bevraging moet meer inzicht geven in de gewenste aanvullingen en aanpassingen.

Meer dan 1 op 2 hoger opgeleide jongeren kijkt al tijdens het eerste jaar dat ze aan het werk zijn uit naar een andere job. Ze hebben immers te vaak het gevoel dat ze weinig impact hebben en voelen zich niet betrokken. Werkgevers zien zo hun investeringen om jonge starters aan te trekken en op te leiden verloren gaan. Daarom richtte KdG zijn eigen KdG Career Center op dat focust op de drivers van de young professional zelf en de verwachtingen van bedrijven en organisaties. Het KdG Career Center is voor de hoger opgeleide jonge starters van de management-opleidingen dan ook een professioneel klankbord voor hun bezorgdheden en vragen tijdens de eerste jaren dat ze aan het werk zijn. Tegelijk zet het Career Center zijn expertise in om bedrijven en organisaties te ondersteunen bij specifieke vragen of knelpunten wat betreft begeleiding, on-boarding en retentie van young professionals.

Meer sectornieuws

Agenda