Vlaamse KMO’s op laagspanning betalen bijna kwart meer voor stroom dan buren

Vlaamse KMO’s op laagspanning betalen aanzienlijk meer voor hun elektriciteit dan hun collega’s in de buurlanden en zelfs die in de andere gewesten. Volgens UNIZO ligt de gewogen Vlaamse elektriciteitsfactuur, na inachtname van alle correcties, 23,9% hoger. De Vlaamse kleine KMO’s betalen aldus gemiddeld zowat een kwart méér voor hun elektriciteit dan hun buren. De ondernemersorganisatie pleit dan ook voor het dringend wegwerken van die handicap, binnen het kader van een “energienorm”.

Afhankelijk van de elementen die daarbij in aanmerking worden genomen, zou de budgettaire impact 362,7 miljoen tot 428 miljoen euro op jaarbasis bedragen (voor de groep van kleine ondernemingen), berekende UNIZO.

Kleine ondernemingen op laagspanning tekenen in Vlaanderen voor zowat 15% van het elektrictieitsverbruik.