KBC versterkt klimaat-engagement

Samen met enkele andere internationale banken heeft KBC het "Collective Commitment to Climate Action" ondertekend, een initiatief van het United Nations Environmental Program Finance Initiative (UNEP FI).

Dit nieuwe engagement is een duidelijke concretisering van de meer algemene "UNEP FI Principles on Responsible Banking", waar KBC zich in december 2018 al toe verbond en die onlangs officieel tijdens een formele bijeenkomst in New York werden herbevestigd.

KBC verbindt zich er met deze "Collective Commitment to Climate Acton" toe om - in samenwerking met zijn klanten - de vergroening van de economie maximaal te stimuleren en zo de opwarming van de aarde tot ruim onder de 2°C mee te beperken.

Meer info: http://www.kbc.be.