KBC pakt uit met multi-employer pensioenfonds

Steeds meer bedrijven en sectoren bieden hun werknemers een extra-legaal pensioen aan binnen de groeiende tweede pensioenpijler. Bedrijven kunnen daarvoor een beroep doen op een groepsverzekeraar of een pensioenfonds.

De opstart en het beheer van een pensioenfonds vragen echter een heel specifieke expertise op het vlak van beheer, advies, opvolging en administratie. Bovendien zullen de wettelijke verplichtingen en de governance voor dergelijke fondsen de komende jaren nog toenemen ingevolge de omzetting van een Europese richtlijn in Belgische wetgeving (IORP II).

Vanaf 1 januari 2020 kunnen bedrijven hun nieuw op te richten of bestaand pensioenfonds ook onderbrengen in KBC Pension Fund Service, het nieuwe multi-employer pensioenfonds van KBC.

KBC koppelt zijn jarenlange expertise, opgebouwd met het eigen pensioenfonds en adviesverstrekking aan zijn personeel, met die van EBCS (Employee Benefit Consulting Services). Dat heeft meer dan vijftien jaar ervaring op zowel het vlak van advies als van technische en administratieve ondersteuning (ICT, actuariaat, boekhouding, payroll, ...) van pensioenfondsen.

Bedrijven die met hun pensioenfonds bij KBC Pension Fund Service aansluiten, blijven zelf een actieve rol spelen en bepalen mee de strategische keuzes die hun fonds maakt.

Meer info: http://www.kbc.be.