Valse hybrides binnenkort minder interessant

In de toekomst zullen bepaalde hybride wagens duurder worden. Dat komt omdat vanaf 1 januari bij de berekening van het belastbaar voordeel rekening zal gehouden worden met een hoger CO2-uitstootgehalte. Een en ander geldt enkel voor de wagens aangekocht, geleased of gehuurd vanaf 1 januari 2018.

Vanaf volgend jaar zal een hoger voordeel van alle aard aangerekend worden voor het privé-gebruik van bepaalde hybride wagens. Het gaat om de plug-in hybrides of oplaadbare hybride voertuigen die toegerust zijn met een elektrische batterij met een capaciteit van minder dan 0,5 kWh per 100 kilogram van het wagengewicht.  De nieuwe regeling is ook van toepassing voor hybride wagens met een uitstoot van meer dan 50 gram CO2 per kilometer.

De nieuwe maatregel zal rekening houden met een meer realistische CO2-uitstoot dan op dit moment het geval is. Er werd vastgesteld dat de uitstoot die bij de berekening voor bepaalde hybride wagens werd genomen ver onder de werkelijke uitstoot ligt.

Oorzaak van het verschil met het werkelijke CO2-uitstootgehalte is de beperkte energiecapaciteit van de elektrische batterij. Wanneer de elektrische batterij van een hybride voertuig niet wordt herladen of maar een beperkte autonomie heeft, wordt bijna uitsluitend de aandrijving via brandstof gebruikt. De aandrijving van de elektrische batterij wordt bij deze valse hybrides amper tot nooit benut.

Oneerlijk verschil

De nieuwe regeling moet dit oneerlijk verschil tussen “valse hybrides” en voertuigen die op brandstof worden aangedreven in de toekomst veranderen. Vanaf 1 januari 2020 zal voor de berekening van het voordeel van alle aard voor het persoonlijk gebruik de CO2-uitstoot van het overeenstemmende voertuig op fossiele brandstof worden genomen. Indien er geen overeenstemmend voertuig bestaat, wordt de uitstootwaarde vermenigvuldigd met 2,5.

Het overeenstemmende voertuig is het voertuig dat op basis van het gelijkvormigheidsattest een motor aan boord heeft die gebruik maakt van dezelfde fossiele brandstof, een zekere verhouding heeft op het gebied van vermogen en hetzelfde merk, hetzelfde model en hetzelfde koetswerktype heeft. De autofabrikant of -invoerder zal dit overeenstemmend voertuig bepalen. De FOD Financiën zal een geactualiseerde lijst met overeenstemmende voertuigen publiceren op zijn website.

Oorspronkelijk was gepland dat deze nieuwe berekeningsmethode enkel zou gelden voor vanaf 1 januari 2018 aangekochte hybride voertuigen. Om een ongelijke fiscale behandeling van een oplaadbare hybride voertuig te vermijden, is de maatregel nu ook geldig voor wagens die de werkgever vanaf 1 januari 2018 huurt of least.

Wil u als werkgever een plug-in hybride opnemen in uw wagenpark, dan kan u best op voorhand het CO2-uitstootgehalte en de verhouding tussen de energiecapaciteit van de batterij en het gewicht van de wagen controleren. Wanneer het om een vals hybride voertuig gaat, mag u niet vergeten dat deze vanaf 2020 aanzienlijk duurder worden. 

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met Group S V.Z.W. (Brussel))

Meer info: 02/507.15.11 of https://www.groups.be.