Vlaamse scholen ontwikkelen en testen de nieuwe technologieën

In BOZAR in Brussel werden onlangs de eerste resultaten van “Smart Education @ Schools” getoond. Dit programma van de Vlaamse overheid brengt onderzoekers, scholen en bedrijven samen om slimme educatieve toepassingen te ontwikkelen om zowel leerlingen als leerkrachten beter te ondersteunen. “Smart Education @ Schools” wordt door imec en KULeuven gecoördineerd.

Het onderzoeksprogramma “Smart Education” streeft ernaar dat slimme educatieve technologie sneller zijn weg vindt naar het klaslokaal. Binnen dit project werken wetenschappers van imec, KULeuven, VUB en UGent samen aan slimme onderwijstoepassingen. Ambitie is om technologie te ontwikkelen die de samenwerking in de les verbetert, het onderwijs beter afstemt op de individuele noden van de student en zo voor betere resultaten zorgt.

Via “Smart Education @ Schools” worden scholen en leerkrachten daar actief bij betrokken. Zij kunnen via een open projectoproep eigen voorstellen indienen. In deze projecten bedenken en ontwikkelen leerkrachten technologische oplossingen voor specifieke uitdagingen in het onderwijs.

Tijdens de voorstelling in Brussel werden tien projecten in de kijker gezet. De nieuwe projecten die in 2019 werden opgestart zijn:
 

  • “SAM”-App: een digitale co-teacher die leerlingen toelaat om praktijkopdrachten op eigen tempo af te werken op basis van digitale stappenplannen met gepersonaliseerde instructies.
  • Tienerpas: een digitale tool die jongeren inzicht verleent in hun talenten en hen helpt bij het maken van (studie)keuzes.
  • VSimulation@ChildCareEducation: een on-line simulatiespel dat kinderbegeleiders-in-opleiding confronteert met levensechte situaties om probleemoplossend en kritisch te leren nadenken.


De projecten die in 2019 werden afgerond:
 

  • KIKS: een on-line lessenreeks over artificiële intelligentie.
  • SENSEI: een web-app met slimme chatbot-functie die gepersonaliseerde feedback geeft aan leerlingen bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van hun studie-en examenplanning.
  • SCI-I: maakt aan de hand van 3D-visualisaties abstracte begrippen binnen de vakgebieden fysieke en chemie bevattelijker.
  • Smart Symbols: voorziet in een “extra paar ogen” voor de kleuterklas met behulp van slimme polsbandjes.
  • VRhoogte: leert de student in een veilige, interactieve en uitdagende omgeving om op hoogte te werken.
  • VRkeer: een interactieve virtual reality (VR)-toepassing die leerlingen verkeersinzicht bijbrengt.
  • Kr8cht: een gratis on-line game voor laatstejaars uit het basisonderwijs waarin ze uitgebreid kennis kunnen maken met de studiedomeinen uit het secundair onderwijs.