Vijfduizend Belgische ondernemingen zetten stap naar e-invoicing

Zowat 5.000 Belgische ondernemingen engageerden zich om de stap naar e-invoicing te zetten. Een echte digitale stroomversnelling blijf evenwel uit. Een en ander werd bevestigd door vice-eerste minister Alexander De Croo naar aanleiding van de eerste verjaardag van Digicrowd, het gezamenlijk initiatief van Codabox, Sage, Wolters Kluwer en Winbooks.

E-invoicing als meest gangbare facturatiemethode in Europa tegen 2020: dat was de ambitie die de Europese Commissie in 2010 formuleerde. Dat we in België nog (lang) niet zover zijn, bewijzen de overvloed aan PDF’s, bonnetjes en papieren facturen die onze boekhouders en accountants nog steeds ontvangen. Momenteel wordt slechts 5% van alle facturen in België volledig digitaal verstuurd. De kost van die inefficiëntie en het naast elkaar bestaan van twee processen (papier en digitaal) is enorm.

Digicrowd verricht nog steeds pionierswerk. Belgische ondernemers vertonen nog steeds een zekere koudwatervrees ten opzichte van elektronische facturatie. De technologie is er, maar eens te meer wordt duidelijk dat het veranderen van mensen, processen en gewoontes tijd vraagt. Veel hangt af van wie de eerste stap zet: de verzender of de ontvanger. Zolang beide partijen naar elkaar wijzen, gebeurt er niets.

Naast de eigen inspanningen verwacht Digicrowd van de overheid een sterkere ondersteuning en incentive om de nodige “kritieke massa” te bereiken. Het verwijst daarvoor naar Italië. Daar moeten alle B2B-facturen sinds 2019 via de overheid passeren, met 4 miljard euro extra BTW-inkomsten tot gevolg. Ook in België is het potentieel enorm: elk jaar worden er in ons land ruim 1 miljard facturen verstuurd en verwerkt. Mochten die allemaal digitaal worden verstuurd, zou dat tot een besparing van 3,4 miljard euro kunnen leiden.