BOONS FIS breidt uit in bedrijvenzone Groot Prijkels

BOONS FIS, gespecialiseerd in reinigingssystemen voor de industrie, groeit uit zijn voegen. De beslissing die een vijftal jaar geleden werd genomen om van handelsfirma over te schakelen op eigen engineering en productie van reinigingsoplossingen, leidde tot een stroomversnelling en nieuwe ambities. Het familiebedrijf plant de bouw van een nieuwe vestiging in bedrijvenzone Groot-Prijkels in Deinze, meteen goed voor een vervierdubbeling van de huidige bedrijfsoppervlakte. De KMO zal er ook een testafdeling onder brengen.

Freddy Boons begon zijn loopbaan als technicus bij de firma DIBO FIS die in Deinze actief was in de sector van de industriële apparatuur. FIS staat voor Food & Industrial Supplies. Hij zal er dertig jaar blijven en ondertussen deel uitmaken van het verkoopsmanagement. Toen de eigenaars in 2013 beslisten om hun activiteit in Deinze te beëindigen, gingen Freddy Boons en familie in op de mogelijkheid van een management buy-out. Ze namen de firma over met de wil om zich te gaan toeleggen op de niche van de reinigingssystemen, een deelactiviteit van de overname. Dat was in 2013. BOONS FIS was geboren. Vandaag zet het bedrijf in op het ontwerpen, produceren en installeren van reinigingssystemen, drukverhogingspompen en desinfectie-apparatuur. Daarnaast biedt de firma ook een groot gamma aan industriële wasinstallaties (wassen van kratten, normwagens, onderdelen) aan alsook mechanische handling-apparatuur (zoals kantelaars en liften voor bijvoorbeeld normwagens) en persoonlijke hygiëne-apparatuur.

Een meerderheid van deze systemen en installaties worden op een seriële basis geproduceerd om voor de plaatsing ervan aangepast te worden naar de noden van de klant en de beschikbare ruimte. Wanneer nodig vervaardigt het bedrijf tevens integraal maatwerk. De interne R&D-afdeling met twee ingenieurs zorgt voor het ontwerpen van specifieke oplossingen.

100% familiebedrijf

BOONS FIS is een echt familiebedrijf.  Alle aandelen behoren tot de familie Boons die samengesteld is uit Freddy Boons, algemeen directeur, mevrouw Boons, belast met de algemene administratie, zoon Simon, verantwoordelijk voor verkoop en sales support en dochter Liesbeth die instaat voor inkoop, personeelszaken en magazijnbeheer.

Freddy Boons:  “Ik heb het geluk dat we allemaal perfect overeenkomen. Naast onze dagdagelijkse communicatie zitten we regelmatig samen om na te denken over de toekomst van ons bedrijf. BOONS FIS is ons gezamenlijk project. Vijf jaar geleden beslisten we unaniem om over te stappen tot de hoedanigheid van fabrikant. Deze nieuwe uitdaging gingen we aan omwille van mijn jarenlange ervaring waarop we steeds een beroep kunnen doen en vooral door de geschikte mensen die ons team vormen. We slagen erin kwaliteitsproducten en installaties te maken, competitieve prijzen aan te bieden en als probleemoplosser te fungeren voor de klant”.  Het team telt in totaal 15 mensen.

Ambitie, maar met beide voeten op de grond

“Sinds 2015 noteren we elk jaar een groei van 15 à 20% ”, geeft Freddy Boons aan. “Het eerste jaar realiseerden wij een omzet van 3 miljoen euro. Nu behalen we 7,5 miljoen. Dat resultaat willen we binnen de komende zeven jaar verdubbelen en mede ons personeelsbestand brengen tot 30 medewerkers. DE Benelux is voor ons nog steeds een groeimarkt. Maar gezien we de ambitie hebben om onze export op te voeren, moeten we vaststellen dat we met plaatsgebrek te kampen hebben. We gaan meer en meer zelf fabriceren. Als je over te weinig ruimte beschikt, is dat ten koste van het rendement. Om efficiënter te werken willen we bijvoorbeeld in aparte zones voorzien voor elke afdeling”.

De recente uitbreiding van de bedrijvenzone “De Prijkels” in Deinze tot wat vandaag “Groot Prijkels” heet, kwam als geroepen om dit project vorm te geven.  De plannen zijn klaar. De nieuwe infrastructuur die in de uitbreidingszone van het bedrijventerrein gebouwd wordt, is vier keer groter dan de huidige vestiging.

De werken zouden in het voorjaar van 2021 klaar moeten zijn.
Freddy Boons: “Voor de klanten en onze mensen verandert er weinig. We verhuizen amper enkele honderden meter verder. Naast een intelligente ruimtelijke indeling per activiteit, een dynamische interactiemogelijkheid en een tastbare upgrade van het comfort, kunnen we nu ook ons magazijn vergroten, zowel in oppervlakte als in de hoogte. Nieuw zal ook onze testafdeling zijn, een soort labo waar de apparatuur kan gecontroleerd worden op de effectieve beantwoording aan de noden van de klant.”

De exportexpansie die de onderneming ambieert, zal stap voor stap worden bekeken en strategisch bepaald. De mogelijkheden worden onderzocht. De risico’s worden berekend. Rustig en dubbel doordacht, zoals een goede beslissing vereist.

“Alles moet 100% in orde zijn vooraleer we tot verdere exportacties feitelijk overgaan”, voegt Freddy Boons eraan toe.

Meer uitdagingen

Zoals ongeveer alle bedrijfssectoren, zal ook de industriële reiniging rekening moeten houden met de technologische vooruitgang en de digitale toepassingen die zich permanent aankondigen. Zonder nog te spreken van artificiële intelligentie (AI), zullen heel wat toepassingen onderworpen worden aan tal van nieuwe mogelijkheden die de informatisering biedt. Deze stelling wordt door Freddy Boons niet ontkend: “We zijn ermee bezig. Zo willen we ervoor zorgen dat onze installaties feedback geven. Terwijl we momenteel nog mogen spreken van “domme” machines waar je geen of weinig data uithaalt, maken we nu werk van de integratie van applicaties die automatisch informatie inwinnen. Dat is een eerste stap in de verdere ontwikkeling de digitalisering van onze systemen”.