Nieuwe oplossing voor afvoer ziekenhuisafval

De drie gewesten, Go4Circle (Belgische federatie van de afval- en recyclagesector) en de eindverwerkers hebben een nieuwe regeling afgesproken die het mogelijk maakt om bepaalde types Covid-19 afval zonder risico op besmetting onder minder strikte voorwaarden te vervoeren en te verwerken.

De nieuwe regeling kwam er op vraag van de medische sector en was nodig omdat ziekenhuizen door de corona-pandemie tot zelfs vier keer meer medisch afval produceren. Door de initiële onbekendheid van het virus moest al het afval van de behandeling van Covid-19 patiënten in speciale verpakkingen voor gevaarlijk medisch afval worden afgevoerd. Dus niet alleen catheters, bloedzakken, compressen, infusen, handschoen en mondmaskers, maar bijvoorbeeld ook alle schorten, wegwerpgordijnen en -lakens die in contact waren geweest met de Covid-19 patiënten. Met als gevolg dat de afvalverpakkingen heel snel vol zaten en dus een tekort op de markt voor medische verpakkingen ontstond. Als resultaat van het overleg en dankzij voortschrijdend inzicht over de aard van het virus, bieden de gewestelijke overheden nu de mogelijkheid om bepaalde welgedefinieerde Covid-19 afvalstoffen als afval zonder risico op besmetting (NRMA) te vervoeren en te verwerken.

De vraag was of al het materiaal dat met besmette Covid-19 patiënten in aanraking is geweest, een risico inhield voor het medisch personeel, de afvalophalers en het personeel in de verwerkingsinstallatie. Maar dat risico kan quasi geheel vermeden worden als bepaalde voorzorgen in actie worden genomen.

Niet besmeurde handschoenen, maskers, schorten, mutsen, voedselresten, wegwerpgordijnen, papier en karton (inclusief kranten en tijdschriften van de Covid-19 patiënt), allerlei verpakkingsmaterialen, … mogen voortaan ingezameld, afgevoerd en verwerkt worden als niet-risicohoudende afvalstoffen.

Deze nieuwe regeling kwam tot stand na advies van specialisten van de nationale crisiscel Corona en grote/universitaire ziekenhuizen.

Medisch afval wordt in regelmatige routes opgehaald en afgevoerd naar specifiek vergunde verbrandingsovens. Zowel het afval als de boxen worden daarbij verbrand.

Er is intussen een noodscenario in voorbereiding in samenspraak met de sector en de overheden. Dat moet klaar zijn mocht de hoeveelheid afval toch nog dermate stijgen dat de huidige aanpassing niet voldoende blijkt.

Meer sectornieuws

Agenda