Samenwerking meer dan ooit nodig in recyclage-industrie van plastics

Corona-crisis zet zaken extra op scherp

De crisis veroorzaakt door het corona-virus heeft de recyclage-industrie van plastics hard getroffen, een sector die al schade ondervonden had van het Chinese importverbod op afval. De daling van de prijs van aardolieproducten heeft de sector nu de genadeslag toegebracht. Deze plastic crisis vormt vandaag één van de grootste uitdagingen voor de hele industrie. Enkel een actieve samenwerking van alle spelers in de waardeketen kan een oplossing bieden.

Europa legt een verhoging op van de recyclagecijfers voor verpakkingsafval. De Europese kaderrichtlijn wordt momenteel omgezet in het Interregionaal Samenwerkingsakkoord, die de problematiek van de huishoudelijke en bedrijfsmatige verpakkingen regelt voor de drie Belgische gewesten.

Deze overeenkomst voorziet in het geleidelijk optrekken van de minimumdrempel voor de recyclage van bedrijfsmatige plastic verpakkingen: 50% bij de inwerkingtreding, 55% in 2023 en 65% in 2030. Wetende dat het cijfer in 2018 45,8% bedroeg, staat de industrie voor een grote uitdaging en zullen alle partijen bij dit proces moeten worden betrokken.

Welke spelers komen hier aan bod?

  • Bedrijven die goederen verpakken dienen goed recycleerbare verpakkingen te gebruiken. Door het opstellen van een Design 4 Recyclability-gids en de toepassing van de eco-modulatie op hun bijdrage als verpakkingsverantwoordelijken zullen ze aangemoedigd worden om recycleerbare verpakkingen te gebruiken.
  • Bedrijven die goederen uitpakken zullen meer inspanningen moeten doen om hun plastic verpakkingsafval aan de bron te sorteren. Ondanks de sorteerverplichting, belandt vandaag nog +/- de helft van de op de markt gebrachte bedrijfsmatige plastic verpakkingen bij het restafval. Gerichte communicatie-acties kunnen hier een duwtje in de rug geven.
  • De ophalers spelen een sleutelrol in het aanmoedigen van de selectieve inzameling. Dankzij de marktanalyses van Valipac, krijgen ze vandaag inzicht in het sorteerpotentieel bij hun klanten.

Traceerbaarheid verzekeren om recyclage te garanderen

Tot begin 2018 was China de belangrijkste afnemer van bedrijfsmatig plastic verpakkingsafval. Toen China zijn grenzen sloot voor de invoer van afval, schoten de installaties in Zuidoost-Azië als paddenstoelen uit de grond om ons afval te verwerken, waardoor de traceerbaarheid afnam. In afwachting dat Europa de nodige infrastructuur op poten zet die nodig is om haar afval te verwerken, moeten we de traceerbaarheid naadloos kunnen garanderen.

Welke spelers komen hier aan bod?

  • De traders kopen materiaal bij de ophalers en verkopen het verder aan recyclagefabrieken. Ophalers hebben zelf geen zicht in de bestemming van de materialen die ze aan traders verkopen. De lopende onderhandelingen  met de traders moeten zorgen voor het verwerven van inzichten in de eindbestemmingen van het Belgische bedrijfsmatige verpakkingsafval.
  • Ophalers moeten aangemoedigd worden om samen te werken met traders waarvan de eindbestemmingen gekend zijn.

Milieuvriendelijke verpakkingen

Onze bedrijven investeren al jaren in de ontwikkeling van milieuvriendelijkere huishoudelijke verpakkingen. Voor bedrijfsmatige verpakkingen trappelen we nog steeds ter plaatse, meestal door een gebrekkige kennis van de recyclageprocessen. De verpakkingen moeten nu voldoen aan criteria waarmee een hoogwaardige recyclage mogelijk wordt.

Door de ontwikkeling van richtlijnen die de recycleerbaarheid van de transportverpakkingen bepalen en eco-modulatie toe te passen, zullen bedrijven die goederen verpakken aangemoedigd worden om recycleerbare verpakkingen te gebruiken.

Afzet voor gerecycleerd materiaal ontwikkelen

Om de recyclagesector in België naar een hoger niveau te tillen, moet aan twee essentiële voorwaarden worden voldaan: zorgen voor voldoende aanvoer en afzetmogelijkheden garanderen voor gerecycleerde materialen. De markt voor gerecycleerde producten moet worden gestimuleerd bij de verpakkingsproducenten en bij de bedrijven die hun goederen zelf verpakken.

De overheid heeft hier een rol te spelen door de nodige instrumenten in te zetten om afzet voor gerecycleerd materiaal te ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan een verplichting om gerecycleerd materiaal te gebruiken voor nieuwe plastic voorwerpen of verpakkingen.

Ten slotte zal de overheid hiermee ook de eigen ambities dienen.

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met Valipac V.Z.W. (Wemmel))

Meer info: 02/456.83.10 of www.valipac.be.

Meer sectornieuws

Agenda