Corona-taskforce houdt Antwerpse haven operationeel

De Covid-19 Taskforce van de haven van Antwerpen kwam begin augustus opnieuw samen. De haven behoort tot de essentiële infrastructuur van ons land omdat ze cruciaal is voor de bevoorrading van de natie en van Europa. Ook tijdens de tweede corona-golf blijft de haven 100% operationeel. Dit dankzij de dagelijkse inzet en het engagement van alle medewerkers. Tijdens de opnieuw samen geroepen taskforce werden enkele aandachtspunten gedefinieerd omtrent de extra opgelegde maatregelen door de Nationale Veiligheidsraad en de provincie Antwerpen.

Het havenplatform blijft momenteel feilloos werken. Vooralsnog werden enkel geïsoleerde gevallen van het virus vastgesteld. Er is ook geen verhoging van het ziekteverzuim merkbaar ten opzichte van vorig jaar. Omwille van de vernieuwde maatregelen heeft de taskforce wel enkele aandachtspunten gedefinieerd.

  • Er gelden verschillende maatregelen voor de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen. Er wordt momenteel bekeken welke maatregelen, o.a. het dragen van mondneusmaskers, van toepassing zijn binnen het havengebied.
  • Aangezien de haven een essentiële sector is, zijn havenmedewerkers niet onderhevig aan de avondklok voor hun werkzaamheden in de haven. Een attest van de werkgever volstaat bij controles - attesten die tijdens de eerste corona-uitbraak zijn gemaakt, blijven geldig.
  • Antwerpen werd op “code oranje” gezet door Nederland. Maar vracht- en scheepvaartvervoer worden door de Nederlandse autoriteiten beschouwd als noodzakelijk vervoer en voor hen geldt deze code niet. Voor transportmedewerkers geldt dat als zij voor hun werk reizen, zij niet in thuisquarantaine hoeven tenzij zij klachten hebben. Deze sectoren zullen geïnformeerd worden door de Nederlandse overheid. Vrachtwagenbestuurders worden verzocht hun voertuig niet vaker dan strikt noodzakelijk te verlaten. Schippers en bemanning worden verzocht aan boord te blijven.

Zoals altijd moet alle inkomende schepen een Maritime Declaration of Health (MDH) voorleggen, waarbij de kapitein 24 uur voor opvaart moet aangeven of besmette personen of vermoedens van besmette personen aan boord zijn, evenals een lijst van de laatste tien aangelopen havens. Het schip wordt daarop door Saniport (FOD Volksgezondheid) gecontroleerd.

De bestaande maatregelen werden herbevestigd en in extra communicatie daarover wordt voorzien:

  • Basispreventieve hygiënische maatregelen
  • Het voorzien van voldoende reinigingsmiddelen in machines
  • Zoveel mogelijk documenten digitaal uitwisselen en zo het menselijk contact tot een minimum beperken
  • Bemanning van schepen en personeel op de kaai zullen vooral van op afstand communiceren (via radio, telefoon)
  • Toepassen van de regels van social distancing, in de mate van het mogelijke en in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

Meer sectornieuws

Agenda