Monitor de bedrijven waarmee u zaken doet in tijden van onrust

Op dit moment is het moeilijk om de kredietrisico's van Covid-19 in te schatten vanwege de ongekende situatie die hele industriesectoren treft en vanwege de financiële steunprogramma's die door overheden worden opgezet. Een nieuwe crisis wenkt. Zo voorspelt Creditsafe, leverancier van handelsinformatie en bedrijfsdata, dat 30 tot 40% van alle Belgische ondernemingen nog voor het einde van het jaar een (zware) verstoring van de activiteiten zullen ondervinden.

Toch moeten er elke dag beslissingen worden genomen op het gebied van risk management. Daarom zou elk bedrijf zijn zakenrelaties moeten monitoren en zeker in tijden van onrust.

Binnen de handelsinformatiesector is de monitoring-service een handige “tool” om uw zakenrelaties in bewaking onder te brengen, om zo op de hoogte gebracht te worden van eventuele veranderingen binnen een bedrijf. M.a.w. evoluties die zich hebben voorgedaan binnen de (financiële) bedrijfsgegevens.

Minimalisering wanbetalingen

De grote boosdoender van faillissementen is het sneeuwbaleffect van de wanbetaler. Negen op de tien bedrijven blijven kampen met achterstallige betalingen. Jammer genoeg wordt er heel veel energie verspeeld aan het terugvorderen van de openstaande debiteuren, waardoor bedrijven in moeilijkheden komen. Hierdoor komen de schuldeisers zelf in geldnood om, op hun beurt, hun leveranciers terug te betalen.

Met een monitoring-oplossing optimaliseert u uw debiteurenstrategie. Op basis van de monitoring-resultaten kan u de betalingsafspraken strikter en gestructureerder vastleggen. Als de solvabiliteit van uw debiteuren risicovol blijkt, kan u de voorwaarden verstrengen. Niets houdt u trouwens ook tegen om uw incasso-strategie bij te sturen op basis van de berichtgevingen.

Door uw klanten in het oog te houden, houdt u eigenlijk uw eigen werkkapitaal in het oog. Dat voorkomt juist dat u met liquiditeitsproblemen komt te zitten.

Groei van de organisatie

Gebruik uw huidig cliënteel om uw omzet te doen groeien. De monitoring van uw debiteuren kan voor een betere samenwerking zorgen tussen sales en finance. Het gebeurt wel eens dat de verkopers een nieuwe klant aantrekken die door finance kan geweigerd worden.

Plan regelmatige sessies tussen beide departementen met wekelijkse uitsplitsingen te communiceren over belangrijke prestatie-indicatoren zoals dubieuze debiteuren, betalingstermijnen, percentage terugvorderingen, uitstaande schulden, etc.

Door dergelijke inzichten te delen, kan er intelligent gehandeld worden, behoudt finance de controle over het debiteurenbeheer en kan de sales de winstmarges laten toenemen.

Monitoring supply chain ondersteunt continuïteit organisatie

Goede leveranciers zijn van cruciaal belang om de continuïteit van uw organisatie draaiende te houden.

Laten we aannemen dat u de verantwoordelijke bent voor de aankoopdienst van een toeleverancier in de bouwsector. Uw organisatie levert producten aan andere bouwbedrijven.

Één van uw leveranciers, die verantwoordelijk is voor het aanleveren van een cruciaal onderdeel, valt weg omdat de leverancier in financiële problemen zit. Jammer genoeg werd u hiervan niet tijdig verwittigd.

Dat kan verstrekkende gevolgen hebben zoals organisatorische en productieproblemen. U lijdt reputatieschade, uw eindklanten zoeken de concurrentie op, u dient haastig op zoek te gaan naar een alternatieve leverancier. Echter, niet elk bedrijf werkt op dezelfde manier (andere vormen van transport, andere prijzenstructuur, duurdere toeleveringen, etc.).

Toegegeven - het bovenstaande voorbeeld is misschien heel negatief voorgesteld maar toch kan het harde realiteit zijn.

Concurrentie monitoren belangrijke schakel bedrijfsstrategie

Uw concurrenten bewaken is een belangrijk aspect van de strategische planning van een bedrijf. Zij die dit niet doen, dreigen op de feiten achter te lopen.

Verstrek en verzamel de nodige informatie zoals adreswijzigingen, nieuwe bestuurders, nieuwe jaarresultaten, veranderingen in de solvabiliteit, werknemersaantallen, ... Allemaal elementen die in de nabije toekomst concurrentievoordelen kunnen opleveren.

De concurrentie is zoals een legpuzzel. Elk afzonderlijk gegeven heeft weinig waarde. De sleutel is om zoveel mogelijk informatie te verzamelen en samen te voegen tot een totaalbeeld van de concurrentie en daar helpt de monitoring bij.

Bedrijfs-monitoring ondersteunt risk management op alle vlakken

Het risicobeheer is een continu proces dat ten aanzien van de doelstelling risico's identificeert, beoordeelt en vervolgstappen definieert.

De risico's kan u perfect identificeren met behulp van een bedrijfsmonitoring-oplossing. De alerts die u krijgt, zijn opgesteld op basis van uw voorkeuren en instellingen. De berichtgevingen kan u gebruiken om de risico's (of zelfs opportuniteiten) verder te analyseren. Met de informatie die u ontleed heeft, kan u weloverwogen beslissingen nemen.

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met Creditsafe Belgium N.V. (Brussel))

Meer info: 02/481.88.60 of www.creditsafe.be.