Tijdelijke werkloosheid: de spelregels uitgelegd

16/09/2020 OM 08:11 - Luc Willemijns
45bd109746c96ee822e7b1cfaddd65fb
Sinds eind maart kunnen werkgevers die hun werknemers niet langer aan het werk kunnen zetten door corona een beroep doen op een versoepelde vorm van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Deze mogelijkheid liep voor alle werkgevers nog tot 31 augustus. Vanaf 1 september gelden andere spelregels. Onderstaand zetten we ze graag op een rij.

Tijdelijke werkloosheid voor uitzonderlijk hard getroffen bedrijven of sectoren

Ben jij een uitzonderlijk hard getroffen bedrijf of behoort je onderneming tot een uitzonderlijk hard getroffen sector? Dan kan je na 1 september 2020 toch nog een beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (corona). Je werknemers genieten dan nog steeds een uitkering van 70%, berekend op een geplafonneerd loon. De uitkering wordt nog verhoogd met het RVA-supplement van 5,63 euro per dag en een eventueel sectoraal of ondernemingssupplement.

Maar wanneer behoor je tot een van deze categorieën?

1. Uitzonderlijk hard getroffen bedrijven

Je behoort tot de groep van uitzonderlijk hard getroffen bedrijven als je in het tweede kwartaal van 2020 een aantal dagen tijdelijke werkloosheid hebt ingevoerd ten belope van minstens 20% van het totale aantal dagen dat bij de RSZ werd aangegeven. Volgens onderzoek zou 42% van de bedrijven nog een beroep kunnen doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (corona) op basis van dit criterium.

In dit geval bewijs je aan de RVA dat je aan het 20%-criterium voldoet en kan je na een positieve beslissing verder een beroep doen op de vereenvoudigde procedure. Je meldt de tijdelijke werkloosheid aan je werknemers. Tot 31 december ben je niet verplicht de reden van de overmacht aan te geven en een controleformulier C3.2A af te leveren aan je werknemers.

2. Uitzonderlijk hard getroffen sector

Minister Muylle heeft aangekondigd welke sectoren zwaar getroffen zijn. Let wel, voor sommige sectoren gaat het om bepaalde activiteiten binnen de sector. Werkgevers in die sector die andere activiteiten uitoefenen, kunnen de versoepelde procedure niet meer gebruiken vanaf september.

Economische werkloosheid

Voldoe je niet aan het 20%-criterium en sta je niet op de lijst van uitzonderlijk hard getroffen sectoren? Dan kan je opnieuw een beroep doen op de regels van de economische werkloosheid. Er is evenwel een overgangsregeling in het leven geroepen om de overgang naar dit systeem eenvoudig te laten verlopen. Je kan ook steeds opteren voor de klassieke regeling van economische werkloosheid voor bedienden waarbij je bewijst dat je een onderneming in moeilijkheden bent. Je hebt dan geen vormingsverplichting en blijft gebonden aan de klassieke schorsingstermijnen van 16 of 26 weken.

De overgangsregeling verschilt naargelang arbeiders dan wel bedienden economisch werkloos worden gesteld. Je werknemers genieten ook in deze situaties een uitkering van 70%, berekend op een geplafonneerd loon. De uitkering wordt nog verhoogd met een eventueel sectoraal of ondernemingssupplement.

A. Overgangsmaatregel bij arbeiders

Voor je arbeiders herleeft de normale procedure voor tijdelijke werkloosheid om economische redenen. Tenzij je actief bent in een sector die al in afwijkende termijnen voorzag, voorziet de overgangsregeling in een verlenging van de duurtijd van de schorsingsperiodes. Zo zal je een volledige schorsing voor acht weken kunnen toepassen (in plaats van vier weken voordien). Na deze acht weken moet je de tijdelijk werkloos gestelde arbeiders een week weer aan het werk zetten. Voor de gedeeltelijke grote schorsing, wat inhoudt dat je minder dan 3 werkdagen per week of minder dan een werkweek op twee hebt, wordt de aanvraagperiode opgetrokken van dertien weken naar achttien weken. Ook na deze periode is er een verplichte werkweek.

B. Overgangsmaatregel bij bedienden

Ook voor je bedienden zien de regels er in de overgangsregeling wat anders uit. Je moet aantonen dat je een substantiële daling van ten minste 10% van je omzet of productie hebt gekend voor het kwartaal voorafgaand aan de tijdelijke werkloosheid en dit in vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2019. Vraag je de tijdelijke werkloosheid aan in augustus, dan vergelijk je het tweede kwartaal van 2020 met hetzelfde kwartaal in 2019. Dat bewijs lever je zowel bij de FOD WASO als bij de RVA. In dit regime hebben je tijdelijk werkloze bedienden recht op twee vormingsdagen per maand. Onder deze voorwaarden kunnen je schorsingsperiodes met 8 weken worden verlengd, tot 24 weken bij een volledige schorsing en 34 weken bij een gedeeltelijke schorsing. Je bezorgt ook opnieuw een formulier C 3.2.A aan je medewerkers.

Andere situaties van overmacht

De overgangsregeling sluit het beroep op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht niet uit. Dat blijft mogelijk voor niet uitzonderlijk hard getroffen ondernemingen die met een klassieke overmachtsituatie, zoals een brand, geconfronteerd worden of wiens werknemer een quarantaine-attest voorlegt en niet kan telewerken, bijvoorbeeld bij de terugkeer uit een oranje reiszone. De uitzonderlijk hard getroffen ondernemingen kunnen blijvend een beroep doen op de hoger beschreven versoepelde procedure.

In deze gevallen zijn de administratieve formaliteiten wel weer strenger. Zo ben je verplicht de reden van je overmacht aan te geven en een controleformulier C3.2A af te leveren aan je werknemers. Je werknemers genieten ook in deze situaties een uitkering van 70%, berekend op een geplafonneerd loon. De uitkering wordt nog verhoogd met een eventueel sectoraal of ondernemingssupplement. Het supplement van 5,63 euro vanwege de RVA is hier niet meer van toepassing.

Delen van werknemers als alternatieve oplossing voor tijdelijke werkloosheid

Door de corona-crisis moesten heel wat bedrijven de activiteiten terugschroeven, terwijl andere net meer werk hadden, al dan niet door hun activiteiten aan te passen. Het is in periodes als deze, dat delen van werknemers inspeelt op de nodige flexibiliteit op de arbeidsmarkt. Het delen van werknemers is dé manier voor bedrijven om hun mensen niet op non-actief te moeten zetten, of erger, ze te moeten ontslaan. Werknemers delen kan onder verschillende juridische vormen.

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met Acerta)

Meer info: 016/24.51.29 of http://www.acerta.be.

Voor u geselecteerd

Kort de voordelen van een abonnement...

Belangrijk nieuws te delen?

Cookie voorkeuren

Deze website gebruikt cookies om je een betere bezoekerservaring te bieden. Bepaal hier welke soort cookies je toestaat.