Securex biedt klanten nieuwe HR-inzichten met poweHR reporting

18/09/2020 OM 08:25 - Luc Willemijns
5706d1e1aea2958e7a1865f7eb0300ce
(Astrik Yesayan en Kristof Benoit: “PoweHR is een echte decision making tool dankzij linken tussen de verschillende HR-data”)
HR-dienstverlener Securex lanceert met poweHR reporting een nagelnieuwe, gebruiksvriendelijke rapporteringstool die zijn klanten nieuwe HR-inzichten biedt. Zo koppelt poweHR reporting bijvoorbeeld de absenteïsme-data aan de loonkost, dit niet alleen voor de hele onderneming maar tot op het niveau van de individuele medewerker. Bovendien biedt powerHR reporting de mogelijkheid om de HR-cijfers van de onderneming te vergelijken met benchmarks die de klant zelf kan kiezen. Zo kan hij zijn HR-gegevens vergelijken met sectorgenoten en met andere ondernemingen van dezelfde grootte en/of regio. In de toekomst wordt poweHR reporting uitgebreid met verdere functionaliteiten, cijfers en inzichten zodat het een all-round HR-rapporteringstool wordt die alle mogelijke HR-data van een onderneming centraliseert en verbindt.

Securex zet volop in op de kwaliteitsvolle digitale tools binnen zijn dienstverlening. PoweHR reporting is daarbij één van de nieuwe initiatieven. De nieuwe rapporteringstool werd door de HR-dienstverlener zelf ontwikkeld. Hij staat gratis ter beschikking van de klanten.

“Als basis fungeren alle payroll-data van de klant. Door die met elkaar te koppelen en af te zetten ten opzichte van het hele personeelsbestand, krijgt de klant een 360°-overzicht over het geheel van zijn HR-data”, zegt product expert Astrik Yesayan.

Proactieve signalen

Al wie bij het sociaal secretariaat van Securex is aangesloten krijgt gratis toegang tot poweHR reporting. De tool fungeert in eerste instantie als “trigger”. De klanten worden automatisch verwittigd als er een negatieve evolutie in hun HR-data optreedt of als die in vergelijking met de externe benchmark (sector, bedrijfsgrootte, regio) minder goed scoren. Als het absenteïsme binnen een onderneming bijvoorbeeld gevoelig hoger ligt dan de benchmark, wordt de klant op de hoogte gebracht en ontvangt hij een voorstel van aanpak.

Als voedingsbodem voor de benchmark fungeren momenteel de data uit de payroll-verwerking van zowat 10.000 Securex-klanten. PoweHR reporting staat momenteel ter beschikking van bedrijven met minimum vijf medewerkers.

Dashboard Analysis Details

Astrik Yesayan: “PoweHR reporting vertrekt vanuit het brede plaatje van het personeelsbestand van een onderneming om, via Dashboard Analysis Details, desgewenst tot op het niveau van de individuele werknemers af te dalen. Via een dashboard-overzicht kan de klant verbanden leggen tussen bijvoorbeeld het aantal personeelsleden, de personeelsrotatie (in- en uitstroom), de absenteïsmegraad en de (totale) loonkost (inbegrip van alle mogelijke werknemersvoordelen. De gewenste analyseperiode kan heel flexibel op de tijdsas worden geselecteerd (boekjaar versus kalenderjaar, maand- of kwartaalbasis, …). Voorts kan de gebruiker vanaf het dashboard filteren op criteria zoals leeftijdscategorie, anciënniteit, type contract, werkritme, …). De evolutie van elke geselecteerde KPI wordt op de tijdsas uitgezet. Er kunnen op dynamische wijze linken worden gelegd tussen bijvoorbeeld absenteïsme en de loonkost. De uiteindelijke vaststellingen kunnen met één muisklik naar een Excel-bestand worden geëexporteerd”.

“In tegenstelling tot de klassieke business intelligence (BI) tools, is het niet langer een kwestie van een aantal gerichte vragen te stellen, waarna de informatie kan worden geëxporteerd. Die aanpak is erg tijdrovend en kampt vaak met een grote foutenlast. PoweHR reporting haalt op een transparante en gebruiksvriendelijke manier die specifieke informatie uit de database op waarnaar je op zoek bent. Stel je vast dat het absenteïsme in je bedrijf hoger ligt dan de benchmark, dan kan je op zoek gaan naar de onderliggende oorzaken daarvan. Door af te dalen in de beschikbare data kan je exact nagaan waar de oorzaak van het probleem ligt en hoe het kan worden opgelost. Dat is bijvoorbeeld ook zo als je merkt dat de loonkost binnen je onderneming afwijkende kenmerken vertoont”, zo nog de project manager.

PoweHR reporting helpt werkgevers op eenvoudige wijze een eventueel absenteïsmeprobleem bloot te leggen. Dat kan zich situeren bij een bepaalde leeftijdscategorie van werknemers, kan tijdsgebonden zijn of met een individuele werknemer te maken hebben. De tool maakt meteen ook duidelijk wat de impact op de loonkost is. Op basis van die bevindingen kunnen er vanuit het HR-beleid (herstel)acties worden opgestart, eventueel met de steun van de consultants van Securex. Acties die hoedanook gedreven worden door reële feiten en bevindingen.

Grotere klanttevredenheid

“Met poweHR Reporting willen we onze klanten meer proactieve inzichten verschaffen in hun eigen onderneming dankzij benchmarking en interpretatie van hun eigen data. Beter management-inzicht staat borg voor een betere kostencontrole en, per definitie, betere bedrijfsresultaten. Zo is het belangrijk om aan bedrijfsleiders op basis van feitelijke data duidelijk te maken dat het risico op personeelsverloop groot is als ze slechter verlonen dan het gemiddelde in de sector”, stipt Kristof Benoit, general manager International & Payroll Services bij Securex, aan.

Met het aanbieden van poweHR reporting breekt Securex ook met de brede perceptie dat een sociaal secretariaat enkel voor verplichte dienstverlening staat.

“Klanten mogen van Securex meer verwachten dan enkel loonberekening. Met poweHR reporting bieden we onze klanten meerwaarde op basis van de HR-data die ze ons toevertrouwen om hun loonadministratie af te wikkelen. We evolueren van een administratieve functie naar meer een meer adviserende rol, waarmee we klanten betere inzichten willen geven om hun onderneming nog beter te runnen”, voegt Benoit daaraan toe.

Securex streeft dus nog grotere klanttevredenheid na door, zoals vermeld, volop in te zetten op de digitale componenten van zijn dienstverlening. Zo lanceert de HR-dienstverlener naast poweHR reporting binnen een beveiligde omgeving ook een nieuwe versie van het klantenportaal, dat meer gebruiksgemak en extra functionaliteiten meekrijgt (lees: ruimer dan alleen maar loondocumenten, nvdr.). Binnen diezelfde context situeert zich ook de verregaande samenwerking met de Gentse start-up Officient, waarbij de creatie van nieuwe workflows ervoor moet zorgen dat de tijd die wordt gespendeerd aan HR-gerelateerde administratieve bezigheden met twee derden wordt verminderd.

Securex rolt poweHR reporting vandaag alleen in België uit, waar het zich als one-stop-shop HR-dienstverlener positioneert voor starters tot grote ondernemingen. Kristof Benoit heeft alvast het volste vertrouwen in de nieuwe tool:

“We rekenen erop dat dat ruim 60% van de klanten die toegang hebben tot poweHR reporting, er maandelijks gebruik van maken. We streven daarbij naar een gemiddelde tevredenheidsgraad van acht op tien.”

5706d1e1aea2958e7a1865f7eb0300ce
(Astrik Yesayan en Kristof Benoit: “PoweHR is een echte decision making tool dankzij linken tussen de verschillende HR-data”)
7e8b1c0d105a12c14286339f13fe6fd0
(Securex wendt payroll-data aan om een 360°-zicht op het HR-beleid van een onderneming te krijgen)

Kort de voordelen van een abonnement...

Belangrijk nieuws te delen?

Cookie voorkeuren

Deze website gebruikt cookies om je een betere bezoekerservaring te bieden. Bepaal hier welke soort cookies je toestaat.