Dakdekkingsbedrijf Stegi Construct breidt actieterrein uit naar landbouwsector

02/09/2021 OM 07:00 - Luc Willemijns
Stegi1 010921
Tom Loeman schoeit de bedrijfsvoering op vier kernwaarden om Stegi Construct stevig te verankeren in de wereld van de dakrenovatie en asbestverwijdering

Potentieel in asbestverwijdering aanboren

Stegi Construct B.V. (Nazareth) ging pas dit voorjaar van start in de renovatie van platte industriële daken en de asbestverwijdering. De start-up kan evenwel terugvallen op een jarenlange ervaring in de dakrenovatie, sinds twee jaar aangevuld met expertise in de wereld van de verwijdering van asbest. Binnen dat laatste segment mikt Stegi Construct thans op uitbreiding in de landbouwsector. Voor zijn twee activiteitslijnen hanteert het bedrijf vier waarden, met name duurzaamheid, veiligheid, innovativiteit en kwaliteit.

Drijvende kracht achter Stegi Construct is zaakvoerder Tom Loeman, die zijn loopbaan startte als verkoper van EPDM-rubber, later aangevuld met het goedkopere thermoplastische polyofine (TPO). “Dat laatste heeft als voordeel maar half zo duur te zijn als EPDM en een levensduur te hebben die dubbel zo hoog ligt als standaard-PVC (lees: pakweg vijftien jaar, nvdr),” weet Loeman.

Bijzonder veel stak de zaakvoerder op toen hij als verkoper in het begin van zijn carrière zelf op locatie opmetingen ging verrichten en derhalve ook met alle mogelijke praktische problemen bij de renovatie van platte daken werd geconfronteerd.

Toch ging hij pas begin dit jaar met Stegi Construct voor eigen rekening werken. In het verleden verbond hij zijn lot sinds 2007, bij herhaling, aan verschillende vennoten. Thans achtte hij de tijd rijp om zijn eigen visie verder uit te bouwen. In februari van dit jaar herdoopt Loeman zijn management-vennootschap Retex tot werkvennootschap Stegi Construct B.V., dat in de Tulpenstraat in Nazareth-Eke een huurpand van 500 m² (opslagplaats, atelier en kantoren) in gebruik neemt.

Stegi2 010921
Zaakvoerder Tom Loeman vestigde Stegi Construct in de industriezone van Eke-Nazareth

Focus op dakrenovatie …

Stegi Construct stelt jarenlange sectorexpertise ten dienste van de markt in de vorm van renovatie van platte industriële daken. Het maakt daarvoor uitsluitend gebruik van duurzame materialen. “Stegi Construct positioneert zich terzake als one-stop-shop in de markt. Indien nodig vervangen we ook aangetaste stalen leggers of staalplaten, lichtstraten en -koepels, brandladders, veiligheidsankers, ... Voor een bepaalde opdrachtgever verwijderden we de zonnepanelen op zijn asbestdak, renoveerden het dak met sandwich-panelen en plaatsten de zonnepanelen naderhand terug. Die know-how hebben we, dankzij de samenwerking met een aantal strategische partners, onder eigen dak. Gevolg is dat de klant slechts één aanspreekpunt heeft, met name Stegi Construct, dat borg staat voor een verregaande ontzorging”, verduidelijkt de zaakvoerder.

Twee jaar terug begaf Tom Loeman zich ook op de markt van de asbestverwijdering, een klus die niet zelden bij de renovatie van platte industriële daken komt kijken. Stegi Construct speelt daarmee in op de nakende wijziging in de wetgeving die het uitbesteden van asbestsanering vanaf volgend jaar aan gespecialiseerde partners verplicht maakt.

… met vier kernwaarden

In zijn jarenlange loopbaan in de dakrenovatie heeft Loeman steeds vier kernwaarden gehuldigd. Die staan ook centraal in de bedrijfsvoering van Stegi Construct, met name duurzaamheid, veiligheid, innovativiteit en kwaliteit.

Vanuit de duurzaamheidsinsteek kijkt Stegi Construct voor elke opdracht, samen met de klant, naar het probleem. Samen met de opdrachtgever wordt een oplossing uitgewerkt die een gepaste, langdurige oplossing linkt met de noden van de klant in de vorm van een correcte verhouding prijs/kwaliteit. De KMO puurt een grote meerwaarde uit zijn grote materiaalkennis. Voor de vervanging van de lichtstraten bijvoorbeeld opteert Stegi Construct onveranderlijk voor uitvoering in polycarbonaat omdat dat - in tegenstelling tot polyester - ook na twintig jaar nog geen verkleuringsverschijnselen vertoont.

Zowel voor de eigen mensen als voor de klanten, hecht Stegi Construct bijzonder veel belang aan veiligheid. Zo vat het bedrijf geen enkele dakrenovatie aan zonder doodankergewicht of valbeveiligingsnetten. “Dat heeft uiteraard een impact op het prijskaartje. Opdrachtgevers die minder oog hebben voor veiligheid zijn ook niet meteen de beste klanten. Overigens heeft de verscherping van de bestuurdersaansprakelijkheid een positieve impact op de sectorgebruiken gehad. Bovendien werken grote industriële opdrachtgevers steeds met veiligheidscoördinatoren, wat in het belang van alle betrokken partijen is”, stipt Loeman aan.

De kaart van de innovativiteit vertaalt zich onder meer in het inschakelen van betere machines en makkelijkere tools die dan weer leiden tot een geringe foutenlast. “Veeleer dan gebruik te maken van de elektriciteit van de opdrachtgever, opteren we voor dakrenovatietoepassingen voor het inschakelen van stroomgroepen die voor een egale en continue stroomtoevoer zorgen zodat de lasautomaat naar behoren functioneert, met kwalitatief hoogstaande lasnaden tot gevolg. Zo blijft voor het lassen van TPO bijvoorbeeld de vereiste 600° C ten allen tijde gevrijwaard, met een gunstig gevolg voor de kwaliteit van de lasnaden”, getuigt onze gesprekspartner.

De kwalitatieve dienstverlening is in wezen een logische aanvulling van de drie vorige pijlers. De KMO werkt met een vast team van mensen die continu worden bijgeschoold en opgevolgd om zodoende de kwaliteit van de uitvoering constant te kunnen waarborgen.

Uitzwermen naar landbouwsector

In de komende jaren gaat Stegi Construct op zoek naar een stevige verankering in de wereld van de dakrenovatie en asbestverwijdering. De start-up is bedrijvig over het hele grondgebied en telt inmiddels tot zijn klanten een aantal gereputeerde machinebouwers, retail-bedrijven, logistieke dienstverleners en industriële bedrijven.

Thans zoekt Stegi Construct marktverruiming in de sector asbestverwijdering, met name in de landbouwsector waar nog behoorlijk wat groeipotentieel voorhanden is.

Stegi Construct mikt in zijn eerste werkjaar op een omzet van 1,5 miljoen euro. Dat cijfer moet in de komende twee à drie jaar naar 3 à 3,5 miljoen euro doorstoten. “De bovengrens qua inzetbare arbeidskrachten hoop ik bewust op vijftien te houden. Dat houdt de zaken beheersbaar. Wat dan weer van vitaal belang is om de kwaliteit van de afgewerkte opdrachten gaaf te houden”, besluit de zaakvoerder.

Voor u geselecteerd

Kort de voordelen van een abonnement...

Belangrijk nieuws te delen?

Cookie voorkeuren

Deze website gebruikt cookies om je een betere bezoekerservaring te bieden. Bepaal hier welke soort cookies je toestaat.