Flexwerk en thuiswerk: naar een nieuwe invulling van de kantoorruimte

15/09/2021 OM 07:00 - Luc Willemijns
Manutan 150921

Flexwerken, telewerken en co-working: onze manier van werken is volop in verandering. Daardoor stellen meer en meer werkgevers het traditionele gebruik van hun kantoorgebouwen in vraag. Nu we met zijn allen proefondervindelijk geleerd hebben dat we niet elke dag naar kantoor moeten om te werken, gaan bedrijven op zoek naar een nieuwe invulling van de kantoorruimte.

In 2018, nog voor het corona-virus een gezondheidscrisis ontketende, was er al een sterke toename van flexibele kantoorruimtes in het Europese tertiaire vastgoed merkbaar. Dat bleek uit een studie van vastgoed-consultant JLL. Die voorspelt dat de beschikbare flexibele kantoorruimte in Europa in de komende vijf jaar met 25 à 30% op jaarbasis zal stijgen. Het meest recente onderzoek geeft aan dat de tegen 2030 het aandeel van flex-ruimte in bepaalde bedrijfsportfolio’s wel tot 30% zou kunnen oplopen.

Flex offices als oplossing voor de toekomst

Dat de corona-crisis de trend versneld heeft, behoeft geen verdere uitleg. Hoewel de meeste werknemers een voorkeur hebben voor telewerk en het thuiskantoor, overwegen bedrijven toch eerder flexwerk als de toekomstige werkvorm. Al in 2016 toonde een studie van internationaal vastgoedkantoor Cushman & Wakefield aan dat 89% van de grote Europese bedrijven verschillende flexibele werkomgevingen aan het uittesten waren of plannen hadden om hun kantoorruimtes ervoor in te richten.

In 2018 bevestigde een studie van vastgoedadviseurs Savills en Workthere die trend door te voorspellen dat in de twintig grootste Europese steden het aandeel in flex offices op de middellange termijn zou stijgen met vijftien procent, en zelfs met twintig procent op de lange termijn. Hoewel er op dit moment, nu de ergste piek van de corona-crisis achter rug lijkt, nog geen onderzoeksgegevens beschikbaar zijn, ziet het ernaar uit dat het aantal flex offices nog sterker zal groeien.

Inspelen op vraag naar flexibiliteit

Financiële besparingen zijn niet de enige reden waarom bedrijven hun kantoorruimtes anders gaan inrichten. Er zijn een aantal andere, minstens zo belangrijke criteria. Zo is flexibel werken onder de werknemers erg populair geworden. Sinds telewerken ingeburgerd raakte door de corona-crisis, willen de meesten van hen niet meer terug naar hun oude werksituatie. Uit een studie van opnieuw Cushman & Wakefield, uitgevoerd in 2020, bleek dat 73% van de medewerkers de flexibele manier van werken graag willen behouden.

Die flexibiliteit bestaat uit de keuze om van thuis te kunnen werken, in een co-working ruimte of in het kantoorgebouw. En die keuze maakt dat we de werkruimte gaan herdefiniëren. Waarom zouden medewerkers nog dagelijks moeten pendelen? Wat voor werkruimte bevordert hun concentratie of interactie met collega’s om bijvoorbeeld vragen over een project te stellen? Welke locatie en welke inrichting stimuleren betrokkenheid, productiviteit en welzijn en levenskwaliteit op het werk? Kortom: wat is vandaag het doel van het kantoor en wat is de toegevoegde waarde ervan?

Flexwerk: kantoor als plek voor vergaderingen en interactie

Telewerk en de vele (on-line) samenwerkings-tools hebben de grenzen van de werkomgeving verlegd. Uit verschillende studies blijkt dat thuiswerk de productiviteit en de betrokkenheid van medewerkers heeft doen stijgen. Daardoor komt ook het hele idee van een eigen fysieke werkplek per medewerker op losse schroeven te staan. Welkom in het flex office! Een kantoorruimte die dient als ontmoetingsplek, vergaderruimte en omgeving om samen te werken.

Het nieuwe werken: thuis en op kantoor

Kantoren zullen in de toekomst meer en meer “hubs” voor samenwerking zijn, waar medewerkers hun collega’s ontmoeten, werkvergaderingen bijwonen of de belangrijke presentaties komen volgen. Het kantoorgebouw wordt zo een uithangbord voor de bedrijfsidentiteit of “corporate identity”.

Kantoor als symbool voor het bedrijf

Het kantoorgebouw wordt dus meer dan ooit het symbool voor de bedrijfscultuur, een plaats waar sociale cohesie heerst en waar je het gevoel krijgt “erbij te horen”. Bovendien wordt de bedrijfsruimte ook een etalage voor bezoekers. Daarom is het belangrijk om kantoorruimtes modulair in te richten, in polyvalente ruimtes te voorzien en een sfeer van ongedwongenheid en gastvrijheid te creëren. Het open landschapskantoor is achterhaald in een tijd van flex offices en telewerken. De focus van kantoorinrichting verschuift naar een onthaal, enkele vergaderruimtes, een aangename lunch-ruimte, stilteplekken en ruimtes waar medewerkers kunnen ontspannen tussen twee productieve werkvergaderingen door.

Kantoor als extra troef in “war for talent”

Kantoorruimtes moeten nu meer dan ooit hun meerwaarde bewijzen ten opzichte van andere werkomgevingen, zoals co-work plekken of het thuiskantoor. Om talent te blijven aantrekken, moeten werkgevers op zoek naar de juiste balans tussen flexibiliteit en cohesie tussen de collega’s. Het kantoorgebouw is dan ook een extra troef om een “employer brand” uit te bouwen: een bedrijf dat telewerk mogelijk maakt, maar ook een kantoorruimte biedt waar (nieuwe) werknemers willen werken, zal het altijd halen van een stoffig bedrijf dat niet met zijn tijd mee ging. De kantoorruimte weerspiegelt het succes als bedrijf. Het is niet langer belangrijk om ál je medewerkers op hetzelfde moment een werkplek te kunnen geven. Wel moet men in een fijne, comfortabele plek voorzien waar ze zelf ook trots op zijn en met een goed gevoel hun werk kunnen doen.

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met Manutan N.V. (Brussel))

Meer info of 02/583.01.01

Voor u geselecteerd

Kort de voordelen van een abonnement...

Belangrijk nieuws te delen?

Cookie voorkeuren

Deze website gebruikt cookies om je een betere bezoekerservaring te bieden. Bepaal hier welke soort cookies je toestaat.