Fost Plus erkent drie recyclagecentra voor huishoudelijk plastic afval

15/01/2021 OM 14:00 - Luc Willemijns
Fostplus1 150121

Nieuwe stap in sluiten materialenkringloop

Met de erkenning van drie recyclagecentra voor huishoudelijk plastic afval zet België een nieuwe stap richting circulaire economie. Met de uitbreiding van de blauwe zak tot alle plastic fracties voor huishoudelijk afval, groeit de PMD-inzameling jaarlijks met 250.000 à 260.000 ton. Dat veronderstelt de inschakeling van nieuwe, bijkomende recyclage-installaties. Fost Plus ondertekende voor een termijn van negen jaar een contract met de recyclage-initiatieven van Be.Recycling (Beringen), Suez-Alma (Charleroi) en Eco-oh! (Houthalen-Helchteren). Eind 2022 zullen de drie installaties operationeel zijn.

België heeft de ambitie om tegen 2023 65% van alle huishoudelijk afval te recycleren om tegen 2030 naar 70% door te stoten. In 2018 lag dat percentage nog op 42%. Ter vergelijking: Europa legt de lat op 50% tegen 2025. Voorts tekenden de regionale overheden een beleidskader uit dat voorziet in 100% recyclage binnen Europa en de aanwending van het recyclaat in nieuwe verpakkingen en/of producten.

De uitbreiding van de blauwe zak tot alle plastic fracties van huishoudelijk afval was een eerste stap. Begin 2019 werd met de uitrol van de nieuwe blauwe zak een aanvang genomen. Tegen medio 2021 zullen alle Belgen toegang tot de nieuwe blauwe zak hebben. Die uitbreiding maakt het mogelijk om jaarlijks, per inwoner, 8 kilogram extra plastic huishoudelijk afval selectief in te zamelen.

Fostplus2 150121

Op zoek naar kwalitatief hoogstaande reststromen

Eerder sloot FostPlus contracten met vijf (private en openbare) uitbaters van sorteerinstallaties om het PMD-afval in veertien hoogwaardige fracties te sorteren. De nieuwe installaties moeten medio volgend jaar alle operationeel zijn. Zo startte Indaver in Willebroek zijn nieuwe sorteerinstallatie net voor het jaareinde op. PreZero (Evergem) volgt in de komende weken. De installaties van Val’Up (Ghlin), Valtris (Charleroi) en Sitel (Luik) worden in de komende maanden operationeel.

“Om de beoogde afvalstromen in België optimaal te kunnen recycleren is een uniforme en efficiënte inzameling en sortering van primordiaal belang. Binnen die omgeving is het mogelijk om België uit te bouwen tot een recyclage-hub voor plastics. Industrie en handel investeren meer dan 700 miljoen euro in de Belgische economie om de circulaire economie lokaal uit te bouwen,” schetst Patrick Laevers, ceo van Fost Plus.

"Bedoeling is de capaciteit, op termijn, tot 60.000 ton uit te bouwen”

- Ludo Kelchtermans, ceo van Bionerga

Drie nieuwe recyclage-installaties

Be.Recycling, een joint-venture tussen Bionerga en Eco-oh!, investeert 42 miljoen euro in de bouw van een nieuwe recyclage-eenheid in Beringen met een verwerkingscapaciteit van 42.000 ton. “Bedoeling is de capaciteit, op termijn, tot 60.000 ton uit te bouwen”, aldus Ludo Kelchtermans, ceo van Bionerga, dat op dezelfde site onlangs een biostoomcentrale inhuldigde. Voor het eerst zal plastic film er worden gerecycleerd tot een granulaat dat de aanmaak van opnieuw PE-film mogelijk maakt. Partner Eco-oh! zal de verarmde gemengde stromen met behulp van infrarood-technologie aan een nieuwe sortering onderwerpen om ze te recycleren, deels door te compounderen.

De tandem Suez-Alma bouwt in Charleroi de eerste fabriek op Belgisch grondgebied voor de recyclage van PET. De fabriek, met een jaarlijkse verwerkingscapaciteit van 40.000 ton, vergt een investering van 40 miljoen euro. “De gesorteerde PET-flessen zullen tot R-PET worden gerecycleerd, die quasi-integraal zal worden gebruikt voor de productie van nieuwe PET-flessen. In de toekomst zullen we minstens 50% R-PET in de PET-flessen verwerken,” aldus Philippe Tichon, ceo Suez Recycling & Recovery Belgium.

Eco-oh!, ten slotte, zal in Beringen 10,5 miljoen euro investeren in een recyclage-eenheid van 35.000 ton voor de behandeling van gemengde plastic fracties. Die zullen tot granulaat worden opgewerkt om vervolgens, al dan niet na compounding, opnieuw voor de aanmaak van producten dan wel verpakkingen te worden gebruikt.

Fostplus3 150121

Eigen recyclage-economie

“Als we een circulaire economie voor verpakkingen willen realiseren, zullen we op alle facetten moeten inzetten: minder verpakkingen, slimmere verpakkingen, herbruikbare verpakkingen, efficiënte en selectieve inzameling van verpakkingen en meer hoogwaardige recyclage van verpakkingen, bij voorkeur dicht bij de bron en in eigen regio”, beseft Henny De Baets, administrateur-generaal van OVAM.

In België wordt momenteel driekwart van het huishoudelijk afval binnen de eigen landsgrenzen gerecycleerd. Het plastic verpakkingsafval werd vooralsnog in andere Europese landen gerecycleerd. Met als gevolg dat we weinig impact op de kwaliteit van de recyclage konden uitoefenen. Daar komt nu verandering in: “Door het samen brengen van de volumes uit het hele land, creëren we voldoende kritieke massa om de uitbouw van een eigen recyclage-industrie economisch haalbaar te maken”, stelt Marc Adams, directeur van de Interregionale Verpakkingscommissie (IVCIE). Die stelt alvast vervolgstappen in de lange termijnstrategie in het vooruitzicht. Zo loopt momenteel een procedure voor de recyclage van PET-trays met als bedoeling die activiteit terug naar België te halen. In een volgende stap zal werk worden gemaakt van de recyclage van polypropyleen (PP) en high-density polyethyleen (HDPE).


OVAM werkt aan Green Deal met distributiesector

OVAM werkt momenteel samen met de distributiesector aan een Green Deal rond het opzetten van preventie en hergebruik van verpakkingen. Binnen de Green Deal zal worden nagegaan hoe in reguliere winkels en on-line verkoopspunten meer herbruikbare verpakkingen kunnen worden geïntroduceerd.
Bedoeling is de nieuwe Green Deal medio 2021 te lanceren.

Voor u geselecteerd

Kort de voordelen van een abonnement...

Belangrijk nieuws te delen?

Cookie voorkeuren

Deze website gebruikt cookies om je een betere bezoekerservaring te bieden. Bepaal hier welke soort cookies je toestaat.