Hoe je als werkgever voor meer werkplezier kan zorgen bij hybride werken

05/10/2022 OM 16:25 - Luc Willemijns
Accentjobs 011022

Werkplezier is geen luxeproduct. Het is een basisvereiste om werknemers vol vitaliteit aan boord te houden. En het goede nieuws is: als werkgever ben je zelf in staat om werknemers duurzaam en kwaliteitsvol te motiveren en werkplezier te stimuleren. Maar hoe is het in deze “post”-pandemische tijd gesteld met het werkplezier van de Belgische werknemer? Zijn medewerkers die hybride werken meer gemotiveerd of heeft het aantal thuiswerkdagen toch geen impact op het ervaren van werkplezier? Samen met Impetus Academy, spin-off van Universiteit Gent, zocht talent-placement bedrijf Accent een antwoord op deze vragen*.

De corona-pandemie zorgde de afgelopen jaren voor heel wat angst en onzekerheden, maar had ook een onmiskenbare impact op de werkvloer. Thuiswerk, al dan niet in combinatie met op kantoor werken (i.e. hybride werken), werd de norm. Hoewel thuiswerk veel voordelen biedt voor werknemers, zoals meer autonomie om je dag zelf in te delen en tijdelijke afzondering om gefocust aan complexe taken te werken, bracht het voor sommigen ook nadelen met zich.

Werkdagen werden eenzijdiger, medewerkers waren aangewezen tot meer zelfdiscipline en het contact met collega’s verminderde. De structuur en routine doorheen de werkdag ontbraken of vervaagden terwijl die net essentieel zijn om vooruitgang te boeken en een werkdag met een voldaan gevoel te beëindigen. Dat ook de spontane, informele contacten wegvielen, ging bij sommige werknemers gepaard met meer eenzaamheid en verminderde het verbondenheidsgevoel met de organisatie. En ook het privé-leven bleef niet gespaard: rollen als werknemer, ouder of partner vloeiden in elkaar over en kwamen op gespannen voet te staan.

Werkplezier in het nieuwe normaal

Desondanks zijn de resultaten die uit de Happiness@Work Study* voortkomen, hoopgevend. We scoren helemaal niet slecht als het op werkplezier aankomt: ruim 80% van de respondenten geeft aan matig (37,6%) of hoog (43,7%) te scoren op vlak van werkplezier, door een combinatie van passie en persoonlijke zinvolheid. Sociaal-demografische variabelen lijken slechts een beperkte rol te spelen. Enkel werknemers jonger dan 25 jaar ervaren minder werkplezier in vergelijking met werknemers uit oudere leeftijdsgroepen. Opvallend: deze resultaten verschillen nauwelijks van de cijfers uit een gelijkaardige studie in 2020, de periode waarin de corona-pandemie volop aan de gang was.

Van plan om van job te veranderen?

Is werkplezier een indicatie voor de turnover-intentie van medewerkers? Het antwoord is ja. Wie hoog scoort op werkplezier, is minder geneigd om binnen afzienbare tijd op zoek te gaan naar een andere job. Al valt het op dat een substantieel deel van de werknemers die zeer weinig (40,8%) of weinig (70,2%) werkplezier ervaren, tegelijk ook weinig intentie vertonen om van job te veranderen. Mogelijk bevinden sommige werknemers zich in een zogenaamde “gouden kooi”, waarbij externe factoren hen overtuigen of noodzaken om in hun huidige job actief te blijven. Omgekeerd is er ook een groep medewerkers die toch de intentie heeft om de job te verlaten (22%), ondanks het ervaren van veel werkplezier in de huidige job. Deze groep bestaat voornamelijk uit jongere werknemers met minder werkervaring. Jongeren zijn immers vaak nog op zoek naar waar hun interesses en ambities liggen en verankeren zich nog niet helemaal in een specifieke functie of sector.

1, 2 of 3 dagen thuis? Maakt niet uit!

Nu de pandemie minder beperkingen veroorzaakt binnen onze samenleving, blijft ook hybride werken een actueel thema. Voor organisaties biedt deze periode namelijk ook kansen om thuis- en kantoorwerk grondig te reorganiseren en zo invulling te geven aan”‘het nieuwe normaal”. Opvallend genoeg blijkt uit de Happiness@Work Study dat het aantal dagen dat een werknemer van thuis kan werken slechts een minimale rol speelt bij het ervaren van werkplezier. De studie toont namelijk aan dat niet zozeer de praktische uitvoering van hybride werken doorslaggevend is voor de motivatie, vitaliteit en tevredenheid van werknemers, maar wel de manier waarop organisaties het beleid rond hybride werken implementeren. Het is niet de “wat”, maar de “hoe” die vandaag het verschil maakt.

Meer weten? Download de gratis white paper

Meer weten over hoe het in deze “post”-pandemische tijd gesteld is het met werkplezier van de Belgische werknemer of benieuwd naar alle resultaten van de Happiness@Work Study? Download de gratis white paper hier: https://accentjobs.be/nl/whitepaper-happiness-at-work/

* Samen met Impetus Academy, spin-off van Universiteit Gent, zette Accent in mei 2022 een onderzoek op bij een representatieve steekproef van 1.001 Belgische werknemers (55% Nederlandstalig, 45% Franstalig en 52% mannen, 48% vrouwen) met een gemiddelde leeftijd van 41,9 jaar naar hun ervaringen met hybride werken.

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met Accent)

Meer info: 051/46.05.00 of https://www.accentjobs.be.

Voor u geselecteerd

Kort de voordelen van een abonnement...

Belangrijk nieuws te delen?

Cookie voorkeuren

Deze website gebruikt cookies om je een betere bezoekerservaring te bieden. Bepaal hier welke soort cookies je toestaat.