KBC Autolease verruimt mobiliteitsfocus via uitbouw ecosysteem

20/09/2021 OM 07:00 - Luc Willemijns
Kbcautolease1 150921
Stefan Delaet staat aan het hoofd van een lease-maatschappij met een allround-propositie rond multimobiliteit. Die propositie wordt in de toekomst wellicht veel ruimer

Mobiliteit en duurzaamheid zitten ingebakken in het DNA van lease-maatschappij KBC Autolease N.V. (Leuven), dochter van KBC Groep. Zo is het bedrijf bijvoorbeeld een voorloper op het vlak van de erg succesvolle fiets-leasing. In het licht van zijn “Move Smart Together”-strategie bouwt KBC Autolease verder aan de weg. Een weg die inhaakt op de ambitie van moederbedrijf KBC dat in de toekomst de zuivere bankdimensie wenst te overschrijden. Voor KBC Autolease vertaalt zich dat onder meer in het aanboren van nieuwe synergie-effecten met als bedoeling de klant maximaal te ontzorgen. In die zin is niet uitgesloten dat het bedrijf op termijn een erkenning als energieleverancier aanvraagt. “de Vlaamse Ondernemer” sprak met ceo Stefan Delaet.

Vorig jaar pakte KBC Autolease uit met zijn “Move Smart Together”-strategie. “Move” verwijst uiteraard naar het boeken van vooruitgang als onderneming maar eveneens naar alles wat met beweging en mobiliteit te maken heeft. “Smart” refereert aan een innovatieve insteek, gekoppeld aan de voortschrijdende digitalisering. “Together” - wellicht uniek voor een operationele lease-maatschappij - is dat KBC Autolease zijn dienstverlening steeds in partnership in de markt zet. “Met het oog op een optimale dienstverlening connecteren wij verschillende partijen”, aldus Delaet. “Denk aan fiets-dealers, bijstandsverleners, aanbieders van laadpalen en oplaadinfrastructuur, energieleveranciers, sociaal secretariaten, …”.

In zijn hang naar duurzaamheid opteert KBC Autolease als ietwat a-typische lease-maatschappij voor multimobiliteit met een allround-propositie die mensen verschillende alternatieven in hun mobiliteitskeuze biedt. Die omvat niet alleen een lease-auto of lease-fiets, maar net zo goed de combinatie tussen verschillende verkeersdragers dan wel “shared mobility”. In oktober zal KBC Autolease alvast de Olympus-app in zijn “Move Smart”-applicatie integreren. Dat is het gevolg van een eerder gesloten samenwerkingsakkoord met Olympus Mobility N.V. (Gent) - een joint-venture tussen Cambio autodelen, mobiliteitsclub VAB, Taxistop V.Z.W. en Taxistop A.S.B.L. - dat met Olympus een mobiliteitsplatform en smartphone-app aanbiedt waarmee klanten in één beweging hun mobiliteit op een vlotte manier kunnen organiseren (auto, trein, bus en tram).

Optimalisatie en uitbreiding partnerships

Inmiddels lopen verschillende experimenten om de partnerships van KBC Autolease te optimaliseren. Sinds 2019 werkt de lease-maatschappij op EV-vlak samen met Shell-dochter NewMotion. “Samen met onze partner streven we een intelligente aansturing van het laadproces van een elektrische wagen na. Hoe en wanneer kan een voertuig best worden opgeladen? Indien straks 50.000 autobatterijen gelijktijdig worden opgeladen, zal dat immers het netwerk zwaar belasten. Een oordeelkundige spreiding van het opladen is derhalve noodzakelijk. Daarnaast willen we ook bidirectioneel gaan werken. We zullen ons niet beperken tot het opladen van de autobatterijen, maar ook nagaan hoe die voor energie-opslag kunnen worden ingezet. Vergeet niet dat de EV een slokop van energie is, met een verbruik dat overeenstemt met dat van vier gezinsleden. Met het oog op de nakende piekbelasting is het aangewezen om oordeelkundig met het (groene) energieverbruik om te springen. KBC Autolease heeft de ambitie om op EV-vlak verder te gaan dan de minimalistische insteek (auto, laadpaal, kabel) en wil zich actief met het beheer van het energieverbruik inlaten. Waarom zouden we als lease-maatschappij in de toekomst de rol van energieleverancier niet kunnen opnemen?”, vraagt Delaet zich luidop af.

KBC Bank sloot alvast een samenwerkingsakkoord met energie-adviesbureau Encon N.V. (Bilzen) waarbij, op basis van een energie-scan, aan bedrijven inzicht wordt verschaft waar ze energetische winsten kunnen neerzetten (elektrische voertuigen, zonnepanelen, warmtepompen, …). Op zijn beurt bekijkt KBC Autolease hoe het de in de energie-scan voorgestelde oplossingen op een betaalbare en beheersbare manier kan realiseren voor de klant. Het model volgt dezelfde werkwijze als voor de mobiliteitsadviezen van “Traject”, waarin de fiets en Olympus-oplossingen mee in verwerkt zitten. Omwille van de “stekker” die aan veel van de moderne transportmodi vast zit, trekt het bedrijf het verhaal nu logischerwijze open naar de bredere werf van energie.

Kbcautolease2 150921
Stefan Delaet, ceo KBC Autolease: “Het financieringsaspect wordt in de toekomst ondergeschikt aan het ontzorgingsmodel”

Van B2B- tot ontzorgende B2B2C-speler

In de snel bewegende wereld evolueert KBC Autolease van een B2B- (lees: een lease-maatschappij met bedrijven als klant, nvdr.) naar een B2B2C-speler (wiens dienstverlening tot bij de (thuis)omgeving van de klant wordt doorgetrokken). Elektrische auto’s worden maar voor 10% onderweg opgeladen. De laadoperaties vinden doorgaans plaats op het werk (30%) of thuis (60%).

Stefan Delaet: “Als lease-maatschappij heeft KBC Autolease steeds te maken met de dualiteit bedrijf-gebruiker. Dat hebben onze activiteiten in fiets-leasing nog scherper gesteld. Als we oplossingen ontwerpen, moeten we die bouwen voor de B2B2C-markt. Het zijn uiteindelijk vaak de gebruikers waar we als lease-maatschappij dagelijks mee in contact komen, niet enkel de fleet manager. We “designen” oplossingen voor de individuele gebruiker. Dat hebben we geleerd van onze moeder met KBC Mobile. Door de grote vraag naar thuislaadoplossingen is het gebruiksgemak van de eindgebruiker dus enkel nog prominenter geworden”.

Die uitbreiding van het ecosysteem, met tussenin KBC Autolease als facilitator die een doorgedreven flexibiliteit moet waarborgen, stuwt de full-service lease-maatschappij naar een nieuwe dimensie waarbij het financieringsaspect bijkomstig wordt en de volledige ontzorging van de klant centraal staat. Dat toont andermaal aan waarom KBC Autolease zijn dienstverlening steeds nadrukkelijker met gespecialiseerde en gereputeerde partners organiseert. “Als specialist in budgetbeheer kunnen we op basis van wederzijds vertrouwen en met instemming van de werkgever naar de eindklant stappen met een oplossing die hem totaal ontzorgt. Dit alles volgens het aan populariteit winnende as-a-Service concept, waarbij we de klant niet enkel zijn geleasde EV aanbieden, maar tevens zullen instaan voor de benodigde infrastructuur, de eventuele zonnepanelen en warmtepomp, het domoticasysteem, … Kortom, dat we op termijn zijn hele (groene) energiebeheer voor onze rekening kunnen nemen,” verduidelijkt de ceo.

Dat ook KBC Autolease, zoals elk bedrijf, zijn business-model moet heruitvinden, ontkent onze gesprekspartner niet. “In de komende jaren zal de lease-vloot nog stijgen, maar dat er vervolgens een plafonnering staat aan te komen, is erg waarschijnlijk. Corona heeft de auto uit het verdomhoekje gehaald en ons doen inzien dat individuele vrijheid en dus ook mobiliteit een basisrecht zijn. KBC Autolease bereidt zich intussen voor op de toekomst”, zo nog Delaet. “De dienstverlening van KBC Groep vertrekt vanuit verschillende behoeftenplatformen, met name betaaldiensten, sparen & beleggen, housing en mobiliteit. Door de elektrificatie van de auto ontstaat een toenadering tussen housing en mobiliteit. Met een bankverzekeraar als moeder die de ambitie heeft om in de toekomst “beyond banking” te gaan, valt niet uit te sluiten dat KBC Autolease in de toekomst met andere proposities uitpakt, die de klant verregaand ontzorgen,” vat de ceo samen.

“Shared mobility” nieuwe stap in verduurzaming

Naast de oprukkende fiets-leasing heeft de federale overheid met de wijziging in de autofiscaliteit vanaf 2026 wellicht de beslissende stap gezet om de bedrijfsvloot verregaand te elektrificeren. Het aandeel van dieselwagens in de nieuwe productie van KBC Autolease, komende van 60 à 70% enkele jaren terug, is inmiddels al tot 35% afgekalfd. EV’s en hybride wagens tekenen respectievelijk voor 12,4% en 25%, benzinewagens voor het saldo.

Stefan Delaet: “De nationale bedrijfsvloot zou met 30% kunnen worden ingekrompen indien het deelaspect breed wordt uitgerold in de vorm van “closed pools”. De technologie maakt het perfect mogelijk om alle werknemers van een bedrijf op het concept te laten intekenen. Met als gevolg een hoger rendement van de bedrijfswagens die momenteel voor zowat 90% onbenut blijven. Net als voor het laden, veronderstelt het delen van bedrijfswagens evenwel een gedegen planning”. Zelf gaf de ceo van KBC Autolease alvast het voorbeeld door zijn EV in een korte termijn-pool binnen het bedrijf onder te brengen. Dit om de grote stilstand terug te schroeven, maar ook om meer mensen de kans te bieden ervaring met elektrisch rijden op te doen. “Verduurzaming van een bedrijfsvloot begint immers met een wijziging in “mindset”,

klinkt het tot slot.

Voor u geselecteerd

Kort de voordelen van een abonnement...

Belangrijk nieuws te delen?

Cookie voorkeuren

Deze website gebruikt cookies om je een betere bezoekerservaring te bieden. Bepaal hier welke soort cookies je toestaat.