Proximus rolt voor eind 2026 glasvezelnetwerk over Brussels Hoofdstedelijk Gewest uit

18/01/2021 OM 09:03 - Luc Willemijns
Proximus brusselglasvezel 1501

Proximus heeft zijn plan voor de uitrol van een glasvezelnetwerk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onthuld. Vóór eind 2026 wil de operator er de integraliteit van de huishoudens, bedrijven en organisaties toegang tot het glasvezelnetwerk verschaffen. Die uitrol wil het vooralsnog in eigen beheer doen terwijl het voor de andere gewesten partnerships opzette. Recent nog met het Zweedse EQT Infrastructure voor Vlaanderen. In Wallonië wordt met Eurofiber samen gewerkt. Of dat ook in Brussel het geval wordt, zal de toekomst uitwijzen. Met IRISnet heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest al een vierhonderd kilometer lang glasvezelnetwerk in uitbating, samen met Orange, dat ook aandeelhouder van de achterliggende vennootschap is. Vijfentwintig operatoren gingen inmiddels met Proximus al een engagement aan om het toekomstige glasvezelnetwerk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te gebruiken.

Omtrent de identiteit van die operatoren houdt men bij Proximus de lippen stijf op elkaar. Welllicht hoort daar ook Orange bij, maar dat werd nergens bevestigd. Uit wat voorafgaat lijken beide bedrijven echter tot elkaar “veroordeeld”. Bovendien zetten Proximus en Orange eerder al een samenwerking op met het oog op de uitbouw van een nationaal 5G-netwerk.

Naar alle waarschijnlijkheid worden IRISnet en het glasvezelnetwerk van Proximus in de toekomst geconnecteerd.

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, voor wie IRISnet fungeert als de onderbouw van zijn “smart city”-ambities, lijkt de aanwezigheid van twee glasvezelnetwerken niet echt een probleem. “Belangrijk is dat het glasvezelnetwerk de hele Brusselse regio afdekt, niet enkel het B2B- maar ook het BC2-luik. Bovendien moet elkeen in het Gewest tegen de beste voorwaarden tot dat netwerk toegang kunnen verkrijgen. Daarvoor is het misschien niet onverstandig om de markt te laten spelen”, aldus Bernard Clerfayt, minister verantwoordelijk voor Werkgelegenheid en Digitalisering in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het akkoord tussen Orange en IRISnet loopt overigens tot 2022, zo luidt het. Dan zou een nieuwe aanbestedingsronde volgen met betrekking tot de uitbating van Irisnet 3.0.

Feit is evenwel dat IRISnet momenteel Brusselse openbare instellingen, ziekenhuizen, 179 schoolinstellingen, … via het glasvezelnetwerk ontsluit. Van B2C-connectie is vooralsnog geen sprake.

100% dekking tegen eind 2026

Tegen eind 2026 wil Proximus de integraliteit van de bedrijven en gezinnen in het Brussels Hoofstedelijk Gewest op het glasvelnetwerk hebben aangesloten. De operator investeert in de periode 2020-2025 jaarlijks 1,3 miljoen euro in de uitrol van een 5G- en glasvezelnetwerk in het land.

“Proximus gaat het engagement aan om voor 100% van de gezinnen en ondernemingen een hogesnelheidsnetwerk uit te bouwen dat open is voor en ten dienste staat van elkeen. Opzet is een futureproof innovatieplatform zonder weerga te creëren voor alle economische actoren (kleine, middelgrote en grote ondernemingen) en openbare instellingen. Gewagen van lokale technologische innovatie zonder over Brussel te spreken als hoofdstad van België en hart van de Europese Gemeenschap, is evenwel onmogelijk,” benadrukt ceo Guillaume Boutin. “De investering in het glasvezelnetwerk zal helpen om Brussel uit te bouwen tot de hoofdstad van de innovatie binnen Europa”, wordt daaraan toegevoegd.

Dat de behoefte aan bandbreedte hand over hand groeit, is duidelijk. “Jaar na jaar noteren we groeicijfers van 35%, met in het Covid-jaar 2020 uitschieters van 40 tot 50% groei,” weet Geert Standaert, cto bij Proximus. “Omwille van de toekomst van nieuwe technologieën, de toename van geconnecteerde devices en de versnelling van de digitale transformatie in het bedrijfsleven, zal de acceleratie in de behoefte aan bandbreedte ook in de toekomst blijven aanhouden”, luidt het.

Inmiddels heeft Proximus 400.000 woningen in zestien steden in België op het glasvezelnetwerk aangesloten, waarvan 50.000 in de Brusselse regio. Tegen 2028 moeten de 4,2 miljoen woningen in het land op het vaste netwerk van de toekomst zijn aangesloten. Voor Brussel staat een 100%-dekking tegen eind 2026 op de planning. In 2020 werden er 25.000 woningen in de Brusselse regio met het fiber-netwerk geconnecteerd. In 2021 zullen er nog eens 70.000 volgen. Vanaf 2022 komt de migratiegolf op kruissnelheid met 100.000 aan te sluiten woningen op jaarbasis (tot ruim 600.000 tegen eind 2026).

Dat Proximus voor een open netwerkinfrastructuur koos, valt toe te juichen. “Inmiddels werden met 25 operatoren akkoorden gesloten om van het glasvezelnetwerk van Proximus gebruik te maken”, besluit Geert Standaert.

Voor u geselecteerd

Kort de voordelen van een abonnement...

Belangrijk nieuws te delen?

Cookie voorkeuren

Deze website gebruikt cookies om je een betere bezoekerservaring te bieden. Bepaal hier welke soort cookies je toestaat.