Stegi Construct en Ministry of Solar zetten partnership op

15/09/2022 OM 09:43 - Nathalie De Jongh
Stegi1 150922
(Tom Loeman (Stegi Construct) en Benoit Stroobandt (Ministry of Solar) bieden asbestverwijdering en het plaatsen van zonnepanelen in een gemeenschappelijke dienst aan)

Expertise in asbestverwijdering en transitie naar groene stroom gebundeld

Stegi Construct B.V. (Nazareth), actief in de industriële en agrarische platte dakensector, en Ministry of Solar B.V. (Ruiselede), partner voor alle zonne-energieprojecten, gaan een partnership aan om bedrijven vlot en toegankelijk te ondersteunen in twee actuele thema’s, asbestverwijdering en de omschakeling naar gebruik van groene stroom.

Asbestverwijdering en de hoge prijs van energie: het zijn twee uitdagingen die veel bedrijven het hoofd moeten bieden. Tegen 2040 wil Vlaanderen “asbestveilig” zijn en dat betekent vooral heel veel werk vermits er nog meer dan 2 miljoen ton asbest en asbesthoudende materialen verstopt zitten in gebouwen en infrastructuur verspreid over Vlaanderen. Daarnaast is de prijs van energie in korte tijd dermate gestegen dat er actief naar alternatieven gezocht wordt.

Deze twee uitdagingen hebben op het eerste gezicht misschien niet veel met elkaar te maken, maar Stegi Construct en Ministry of Solar vonden een manier om industrie, boerderijen, gemeenschappen en overheden samen één antwoord te bieden: Stegi Construct zorgt voor de asbestverwijdering en/of renovatie van het dak, Ministry of Solar legt de zonnepanelen.

Benoit Stroobandt van Ministry of Solar: “Het bedrijf kiest voor de meest passende formule. Ofwel investeert het bedrijf zelf en doen wij de engineering en de installatie, ofwel huren we het dak of de grond en bieden we goedkope elektriciteit aan. De dakhuurformule of de recht van opstalformule is interessant voor bedrijven die op dit moment liever niet te zwaar investeren. Wij huren het dak en installeren zonnepanelen, het bedrijf koopt bij ons groene stroom aan die goedkoper is dan de stroom van het net en waarvan de prijs niet onderhevig is aan marktfluctuaties. Het is raadzaam alvorens zonnepanelen op een dak te plaatsen te verifiëren of dat nog in goede staat is. Indien het ouder is dan tien jaar is renoveren de beste optie. Indien het uit asbesthoudende platen bestaat, dient het eerst gesanceerd. Daar komt Stegi Construct kijken. De huurformules kunnen we inclusief dakrenovatie aanbieden zodat de klant niets hoeft te investeren. De dakrenovatie betaalt zichzelf terug via de zon”.

“Er zit een bepaalde synergie in onze activiteiten die we niet konden negeren. Zowel voor de sanering en renovatie van de platte daken als voor de installatie van de zonnepanelen moet er in stellingen, veiligheidsnetten en valbeveiliging worden voorzien. Wij gebruiken hetzelfde materiaal en dat heeft voordelen. Er is uiteraard de positieve impact op het totale kostenplaatje, maar daarnaast laten we door onze samenwerking aan het opdrachtgevende bedrijf zien dat we elkaar voor de volle 100% vertrouwen en zo de garantie kunnen bieden dat alles veilig, vlot en correct verloopt”, aldus Tom Loeman van Stegi Construct.

De eerste samenwerking startte twee jaar terug in de Antwerpse haven toen Stegi Construct en Ministry of Solar aan hetzelfde project werkten. Stroobandt belde Loeman om te vragen of ze dezelfde stellingen konden gebruiken. Toen beseften beide de ondernemers dat er meer mogelijkheden te benutten waren. Intussen kan je spreken van een one-stop-shop in beide vakgebieden en bundelen de bedrijven de krachten om kwalitatieve en toekomstgerichte oplossingen aan te bieden.

Stegi2 150922
(Stegi Construct en Ministry of Solar werkten voor het eerst samen in de Antwerpse haven waar de asbestsanering van een dakoppervlak van 8.000 m² werd gekoppeld met de installatie van zonnepanelen)

Duurzame en toekomstgerichte oplossingen

Het is nu dat de toekomst aandacht verdient. Asbestverwijdering wordt alleen maar duurder. België heeft niet voldoende stortcapaciteit en hoe langer een bedrijf de sanering uitstelt, hoe groter het risico is dat men voor het storten moet uitwijken naar hoogovens in Frankrijk of Duitsland. In Nederland, waar de wetgeving rond asbest al langer strenger is, zien we dat de stortkosten al vele malen hoger zijn dan in het begin. Deze tendens staat ook België te wachten. Wij volgen de situatie en de wetgeving op de voet en doen er alles aan om bedrijven van a tot z te ondersteunen in het hele proces. Die volledigheid en kwaliteit van service gelden bovendien voor alle activiteiten van Stegi Construct, van nieuwe platte daken, dakstructuren en renovatie ervan tot dakbedekking, verstevigingen en onderhoud. We kiezen steeds meer voor producten die op minder energieverslindende manieren worden gemaakt en die nadien gerecycleerd kunnen worden. Zo wordt roofing enkel nog gebruikt voor lokale herstellingen en werken we met EPDM-producten en TPO, materiaal dat ecologischer is en ver mogelijkheden biedt”, verduidelijkt Loeman.

Het engagement van Ministry of Solar naar het klimaat toe is groot, net zoals mijn persoonlijk engagement. De verandering begint bij onszelf. Dus moeten we met alternatieven komen voor fossiele brandstoffen en kernenergie. Het is mijn levenswerk om via zonne-energie een antwoord te bieden en zo de planeet en de toekomst te helpen. Hoe meer zonnepanelen we leggen, hoe beter. Ook bij ons gelden hoge standaarden en er worden nergens compromissen gesloten. Zo is de windstudie bijvoorbeeld een onderdeel dat in elk project veel aandacht krijgt. We hebben specialisten aan boord die uitrekenen hoeveel ballast er op een installatie moet liggen en waar juist, die rekening houden met windzones, de hoogte van het gebouw en de omgeving. Wat we doen, doen we goed, en Stegi Construct ook. Al onze zonnepanelen hebben de grote storm in februari goed doorstaan. Het vertrouwen dat we in elkaar hebben, geven we zo door aan onze klanten”, vult Stroobandt aan.

De toekomstgerichte oplossingen die ze aanbieden horen duurzaam te zijn en een levensduur te hebben van minstens 25 tot 30 jaar, vinden beide bedrijven. Die duurzaamheid bereiken ze door aandacht te hebben voor verschillende elementen en die op de juiste manier te combineren. Denk onder andere aan kwaliteit, onderzoek en lange termijnvisie.

Ook ervaring is hier een niet te onderschatten factor. Tom Loeman en Dimitri Van den Abbeele van Stegi Construct hebben meer dan vijftien jaar ervaring in de platte dakensector en gingen een drietal jaar geleden van start met het verwijderen van asbest op industriële en agrarische gebouwen.

Ministry of Solar bundelt de twaalf jaren ervaring van Benoit Stroobandt, die de algemene bedrijfsleiding op zich neemt, en de zestien jaren van zijn broer Johan, die sterk is in innovatie en de technische aspecten van de projecten. Het bedrijf van de broers behoort tot de grootste installateurs in België. Het is voorts actief in Luxemburg, Frankrijk en Spanje en realiseerde al unieke projecten. Zo bouwde Ministry of Solar de eerste drijvende zonnepaneelinstallatie in Vlaanderen en de grootste uni-axiale installatie in Wallonië, een zonnepaneelsysteem op de grond dat de zon volgt waardoor er een mooiere gespreide opwekking is en er meer energie uit de oppervlakte wordt gehaald.

Waar maakt de samenwerking verschil?

Benoit Stroobandt: “Een partnership tilt projecten naar een hoger niveau als alle elementen elkaar aanvullen en op elkaar zijn afgestemd, zeker ook de communicatie en garanties. Doordat we van bij de start het project samen uitwerken, zorgen we voor de beste totaaloplossing in lijn met de vraag van de klant. Hierbij is het mogelijk dat we een iets duurdere dakrenovatie voorstellen om achteraf een eenvoudigere zonnepaneeloplossing toe te laten. Stegi Construct en Ministry of Solar geven die garantie. Een eenvoudig voorbeeld verduidelijkt dit. Het is een gekend fenomeen in de platte dakbedekking dat brede membranen na verloop van tijd opbollen als ze niet verlijmd zijn. Bij de installatie van zonnepanelen moet de draagstructuur hiervoor worden aangepast, want de opbolling levert extra opwaartse kracht. Het is iets waar in onze sector niet altijd rekening mee wordt gehouden, onder andere omdat de aanpassing van de draagstructuur invloed heeft op het prijskaartje, en dat resulteert in vliegende panelen als het stormt”.

“Smalle membranen zijn duurder in aankoop maar hebben het probleem van opbolling niet en bijgevolg hoeft de draagstructuur voor de zonnepanelen niet te worden aangepast. Omdat wij alles op voorhand met elkaar afstemmen, kan de klant moeiteloos kiezen voor de optie die zowel rendabel als kwalitatief is”, valt Loeman bij.

Overheidssteun

De aanvraag van een subsidie voor de installatie van zonnepanelen verschilt van gewest tot gewest. In Vlaanderen is er driemaal per jaar een veilingssysteem waar een bedrijf een bedrag kan krijgen in de vorm van investeringssteun. In Brussel en Wallonië wordt gewerkt met groene stroomcertificaten.

De enige tegemoetkoming in Vlaanderen voor asbestverwijdering in combinatie met zonnepanelen verloopt via Fluvius: tot 31 december 2022 krijg je 12 euro subsidie per vierkante meter. Dat bedrag wordt elke zes maanden herbekeken. Vanaf 1 oktober 2022 worden de nieuwe overheidsmaatregelen inzake isolatie bekend gemaakt op “mijnverbouwpremie.be”.

Stegi Construct en Ministry of Solar zorgen voor een volledige ontzorging van de klant wat betreft het aanvragen van subsidies zodat ook al het papierwerk op de juiste plek terecht komt.

Voor u geselecteerd

Kort de voordelen van een abonnement...

Belangrijk nieuws te delen?

Cookie voorkeuren

Deze website gebruikt cookies om je een betere bezoekerservaring te bieden. Bepaal hier welke soort cookies je toestaat.