Vijftigjarige SBB zet in op slimme groei en rolt nieuw kantoorconcept uit

15/06/2021 OM 07:00 - Luc Willemijns

Nieuwe vestiging in Bekkevoort krijgt primeur

Accountants- en advieskantoor SBB kan met een omzetgroei van ruim 7,5% op een meer dan bevredigend corona-jaar 2020 terugblikken. Voor het eerst in zijn bestaan rondde de organisatie de omzetkaap van de 50 miljoen euro. Veeleer dan mee te gaan in de consolidatietendens die zich binnen de sector aftekent, opteert SBB bij voorkeur voor een behoedzame groei zonder de eigen bedrijfscultuur te verloochenen. In zijn nieuwe vestiging in Bekkevoort rolt de organisatie voor het eerst zijn nieuw kantoorconcept uit, dat zowel de interne als de externe klant centraal stelt.

SBB zag in 1971 het daglicht als reactie op invoering van de wet op de BTW, vier jaar later gevolgd door de wet op de jaarrekening. Aanvankelijke bedoeling was de land- en tuinbouwbedrijven een provinciaal aanspreekpunt te bezorgen en hen binnen die nieuwe omgeving te begeleiden. Gaandeweg groeide de organisatie uit tot een netwerk van 27 accountants- en advieskantoren en hoofdzetel in Leuven. Doorheen de jaren vonden heel wat ondernemers uit andere sectoren de weg naar een SBB-kantoor. Vandaag telt SBB een 23.000 klanten, waarvan 56% KMO (ondernemingen, vrije beroepen en social profit-bedrijven) en 44% agri-ondernemingen.

Vorig jaar zette SBB een omzet van 50,5 miljoen euro neer, goed voor een groei van 7,5%. Daarmee overtrof de organisatie, ondanks corona, zelfs zijn toch al ambitieuze budgettaire doelstellingen voor 2020. “De accountancy-sector is door Covid-19 vooralsnog niet sterk geïmpacteerd. Vermoedelijk staat er wel een correctie aan te komen,” aldus ceo Raf Sels, in een verwijzing naar het uitdoven van de steunmaatregelen en de golf faillissementen die in het post-coronatijdperk algemeen wordt verwacht. “SBB is echter niet zo actief in de kritieke sectoren die het zwaarst onder de pandemie te lijden hadden. De reissector, horeca, evenementen- en culturele sectoren tekenen voor minder dan 3% van onze groepsomzet”, luidt het.

In de praktijk blijkt dat corona ook de ondernemingscreatie niet echt heeft aangetast. Normaliter tekent SBB jaarlijks een instroom van een 800-tal starters op. Vorig jaar waren dat er 750.

Sels schrijft de goede resultaten over 2020 toe aan de netto-klantengroei (+ 350), weliswaar iets minder dan in een normaal jaar (400 à 500), maar niettemin erg bevredigend gezien de context, en de groei in de poot adviesverlening.

“Naast onze core-business (accountancy en fiscaliteit) zetten we als organisatie steeds meer in op gespecialiseerd advies. Voor onze oorspronkelijke doelgroep verstrekken we al jaren omgevingsadvies. Maar dat adviesluik breidden we de jongste jaren voor ons hele klantenbestand uit met zakelijk juridisch advies (vennootschapsrecht, contracten, samenwerkingsverbanden, …). In een recent verleden voegden we aan de dienstverlening vermogens- en succesie-planning toe alsook consultancy rond corporate finance (investeringen, subsidie-advies, cashflow-prognoses, ….). Meest recente verlengstuk terzake is de uitbouw van een Mergers & Acquisitons-cel”, schetst de ceo.

Sbb2 150621
Kantoor Bekkevoort kreeg de primeur van het nieuwe kantoorconcept van SBB. Dat wordt in de komende jaren over het hele netwerk uitgerold

Ambitie: gestage groei

Raf Sels: “In de voorbije jaren hebben we eventuele overnames bewust op een laag pitje gezet omwille van het transformatieproces waarin SBB zich bevindt. We opteerden voor een optimalisatie van onze structuur, systemen en processen om vervolgens door te groeien, bij voorkeur op eigen kracht. Overnamemogelijkheden zijn er nochtans in overvloed”.

SBB blijkt evenwel geen actieve rol te ambiëren in de consolidatiebeweging die zich in de markt aftekent. Die wordt aangestuurd vanuit het bovenste marktsegment, maar ook in het middenpeloton opteren een aantal spelers voor externe groei, al dan niet met de steun van investeringsmaatschappijen. “Groeien op eigen kracht is meetbaar en beheersbaar. Voor onze aandeelhouder is het vrijwaren van de eigen bedrijfscultuur, met familiaal en pragmatisch als voornaamste kernwaarden, van bijzonder groot belang. Zowel de klanten als de werknemers blijken die aanpak te waarderen. Getuige het geringe verloop ten opzichte van het sectorgemiddelde”, aldus de ceo.

Uiteraard zal SBB echte overname-opportuniteiten niet aan zijn neus voorbij zal laten gaan. Inzonderheid in die regio’s waar het netwerk nog witte vlekken vertoont (Noord-Limburg, Oost-Vlaanderen (as Oudenaarde-Geraardsbergen), West-Vlaanderen (kustregio), …).

Raf Sels: “Belangrijk is om beheerst te groeien. We hebben niet de ambitie om absoluut de grootste te moeten zijn. Wel willen we de slimste zijn en blijven. En daarvoor zijn we steeds op zoek naar de juiste mensen om mee te schrijven aan ons verhaal. Accountant is vandaag helaas een knelpuntberoep. Onze grootste uitdaging is dan ook het vinden van de juiste mensen om onze ploeg te versterken”.

“Ondanks de voorthollende digitalisering blijft proximiteit voor SBB van groot belang. Dat heeft voornamelijk te maken met het type klant dat we bedienen (lees: KMO, minder grote internationale ondernemingen, nvdr.),” getuigt Sels. Wat meteen ook verklaart waarom de meeste SBB-kantoren zich langs belangrijke verbindingswegen op een zichtlocatie met een vlotte bereikbaarheid bevinden.

Corona versnelt digitalisering boekhoudprocessen

Eind 2018 lanceerde het accountants- en advieskantoor met sbbSLIM een nieuw digitaal platform dat klanten de mogelijkheid biedt om hun facturatiestroom te digitaliseren en documenten te archiveren. Voorts houdt het platform ook betalings- en dashboard-functionaliteiten in. “Ons nieuw strategisch plan 2020-2025 zet in op een verdere digitalisering van onze bedrijfsprocessen en activiteiten. Ook intern waar we dit voorjaar van start gingen met AFAS als centrale ERP-motor”, aldus onze gesprekspartner.

Dit jaar vat SBB de digitalisering van zijn land- en tuinbouwklanten aan. “In het KMO-segment, goed voor 12.800 van onze 23.000 klanten, heeft corona de adoptie van sbbSLIM duidelijk versneld. Vorig jaar noteerden we meer dan een verdubbeling van de sbbSLIM-gebruikers van 3.500 naar 7.500, met nog eens 4.500 die momenteel potentieel de overstap kunnen maken”, luidt het.

Sbb3 150621

Meer aandacht voor belevingsaspect

Naast kennistransfer maakt de nieuwe strategie ook werk van verdere optimalisatie en verbetering van het klantencontact. Klantbeleving krijgt hierin een centrale rol toebedeeld. De nieuwe vestiging in Bekkevoort, die in primeur het nieuwe kantoorconcept kreeg aangemeten, is hiervan de voorlopige exponent. Een en ander is het resultaat van een doorlichting door een externe partij, met als bedoeling de “saaiheid” van de traditionele kantoren te doorbreken met het oog op een nieuwe beleving voor zowel de klanten als de medewerkers. Het nieuwe kantoorconcept is opgedeeld in me-places (stilteruimtes), we-places (refter en ontspanningsruimtes) en workplaces (landschapskantoor). Net voor de uitbraak van de corona-crisis had SBB al het concept van structureel thuiswerk (één dag in de week) omarmd als gevolg van de omschakeling van de klassieke PC naar de laptop die plaats- en tijdsonafhankelijk werken binnen bereik bracht.

Stelselmatig zal het nieuwe prestigieus ogende kantoorconcept over het hele netwerk worden uitgerold. Op drie à vier kantoren na stelt elke vestiging 20 à 25 medewerkers tewerk. Gevolg is dat heel wat kantoren van SBB aan uitbreiding toe zijn of waren. Zo werd in Oost-Vlaanderen vorig jaar in Gent een nieuw kantoor geopend, werd de vestiging in Oudenaarde verruimd, het kantoor in Lochristi geherlokaliseerd, dat in Beveren-Waas verbouwd en uitgebreid terwijl in Eeklo nieuwe accommodatie in gebruik zal worden genomen.

Die oefening is thans in West-Vlaanderen aan de gang. In Roeselare werd het kantoor twee jaar terug volledig gerenoveerd. Thans is een nieuwe vestiging in aanbouw in Diksmuide, wordt het kantoor in Ieper gerenoveerd en in Loppem een nieuwe locatie gezocht. In Tielt is inmiddels een uitbreidingsoperatie aan de gang. In de Brusselse regio zit ons kantoor in Schepdaal sinds een paar jaar in een nieuwe omgeving.

Ook Antwerpen blijft niet achter. In Turnhout werd inmiddels een nieuw kantoor ingehuldigd. Het kantoor in Geel werd een aantal jaar terug verbouwd en in Boechout hebben we in de nieuwbouw de tweede verdieping erbij genomen.

“Uitbreiden van vestigingen kan natuurlijk niet ad eternum. Het nieuwe kantoorconcept gaat hand in hand met een verruiming van het structureel telewerk. Om de nood aan kantoorruimte beheersbaar te houden, opteren we ervoor om steeds maximum 80% van de medewerkers op kantoor te houden. Waarbij we zullen kapitaliseren op het Nieuwe Werken (werken waar, wanneer en hoe je dat wil, nvdr.), in combinatie met een sterke belevingscomponent”, besluit Raf Sels.

Voor u geselecteerd

Kort de voordelen van een abonnement...

Belangrijk nieuws te delen?

Cookie voorkeuren

Deze website gebruikt cookies om je een betere bezoekerservaring te bieden. Bepaal hier welke soort cookies je toestaat.