Innovatiecentra versnellen innovatie bij Vlaamse KMO

Nagenoeg driekwart (74%) van de bedrijven verwacht een verbetering van het bedrijfsresultaat dankzij de ondernomen innovatie-acties als gevolg van de ondersteuning door de Innovatiecentra. Ongeveer 60% van de bedrijven geeft aan ook daadwerkelijk meer middelen en personeel te hebben vrijgemaakt als gevolg van de ondersteuning door de Innovatiecentra.

Zo blijkt uit onderzoek naar de impact van de dienstverlening van de Innovatiecentra bij de Vlaamse bedrijven, dat in opdracht van het IWT door de Nederlandse Technopolis Groep werd uitgevoerd.

Het onderzoek toont voorts aan dat de ondersteuning van de Innovatiecentra innovatieprocessen versnelt en ondersteunt. 84% van de bedrijven meldt dat de innovatie zonder ondersteuning niet, slechts gedeeltelijk of pas op een later tijdstip zou zijn doorgegaan. 13% zegt zelfs dat de innovatie helemaal niet zou zijn doorgegaan. 24% van de respondenten gaf aan nu al een marktrijpe innovatie (proces, product en/of dienst) te hebben ontwikkeld als gevolg van de ondersteuning door de Innovatiecentra.

Daarnaast gaf nog eens ruim de helft van de bedrijven aan dat de ondersteuning binnen een tijdsbestek van twee jaar zal leiden tot concrete nieuwe producten, processen en/of diensten.

Bedrijven blijken door de ondersteuning van de Innovatiecentra vooral veel beter op de hoogte van de mogelijkheden om externe financiering voor innovatie te verwerven en beter in staat om hun innovatietrajecten te structureren.

Meer sectornieuws

Agenda