Hoe boek je aankoop van gebouwen voor verkoop?

WinBooks en ComptAccount informeren

Wanneer een vennootschap een gebouw koopt om het verder te verkopen, zonder dat de vennootschap het gebouw verhuurt, geldt dit boekhoudkundig niet als investering. Dit is een aankoop van een goed.

In boekhoudkundig opzicht is dit een immens verschil aangezien de boekhoudkundige verwerking totaal verschillend is.

In geval van investering schrijft men het gebouw onder klasse 22 in en kan die, met uitzondering van het terrein, worden afgeschreven. De bijkomende aanschaffingskosten (registratiekosten, erelonen van de notaris enz.) kunnen eveneens voorwerp zijn van een waardevermindering in het jaar van de aankoop.

Wanneer het gebouw werd aangekocht voor verkoop, kan het niet worden geboekt onder klasse 22 in afwachting van de verkoop.

Dat gebouw is in feite onderdeel van de voorraad

Het moet op het ogenblik van de aankoop geboekt worden via een rekening van klasse 605 (aankoop van gebouwen bestemd voor verkoop) voor de volledige prijs. Als het gebouw werd gekocht met btw en met btw kan worden verkocht, moet men het bedrag zonder btw onderbrengen in klasse 605 en de btw in klasse 411.

Als het gebouw wordt doorverkocht voor het einde van het boekjaar, moet men de verkoop via een rekening 70 boeken en de btw (als die van toepassing is op de verkoop) in een rekening 451.

Als het gebouw niet wordt verkocht voor het einde van het boekjaar, moet men het gebouw in de voorraad inschrijven door een rekening van klasse 350 (onroerende goederen bestemd voor verkoop) te debiteren en rekening 6095 (voorraadwijzigingen van onroerende goederen bestemd voor verkoop) te crediteren.

Als de boekhoudwaarde van het gebouw bij het afsluiten van het boekjaar hoger is dan de verkoopwaarde, kan er een waardevermindering worden geboekt door rekening 6310 (waardeverminderingen op voorraden) te debiteren en rekening 359 (geboekte waardeverminderingen op onroerende goederen bestemd voor verkoop) te crediteren.
In geval van herverkoop van het gebouw, worden de rekeningen van klasse 3 leeggemaakt door het credit van de rekening van klasse 70 waarin de verkoop wordt ingeschreven.

Redactie van Comptaccount, Groep Larcier, partner van WinBooks.

Meer nieuws : www.winbooks.be en www.comptaccount.be

Bron: Winbooks