Het annualiteitsbeginsel van de belastingen en boekhouding

WinBooks en ComptAccount informeren

Wanneer in het boekhoudrecht een onderneming een schuld boekt en wanneer die zeker en vaststaand is, vormt ze een aftrekbare uitgave, zelfs als ze niet is betaald. Moet men daarvoor een boekhouding bijhouden en de schuld ingeschreven hebben?

Een niet-inwoner natuurlijke persoon moest erfpachtrechten betalen voor 2003 en deed dat niet. Hij betaalde ze maar in 2007 na een gerechtelijke veroordeling.

Hij diende daarop een aanvraag tot ontheffing van ambtswege om het bedrag waartoe hij was veroordeeld van zijn inkomsten van 2003 te kunnen aftrekken.

De administratie weigerde dat echter uit hoofde van het annualiteitsbeginsel van de belastingen.

De niet-inwoner besliste om de zaak voor de fiscale rechtbank te brengen.

Het is interessant om de aangevoerde argumenten te lezen, want ze koppelen fiscaliteit aan boekhouding.

Volgens het hof van beroep van Brussel (arrest van 11.09.2013) heeft het begrip ‘ondersteunde' geen andere betekenis dan die in artikel 49 WIB 92 als artikel 14 WIB 92 de aftrek toelaat van rechten die in de belastbare periode werden betaald.

Het hof oordeelde eveneens dat de schuld in hoofde van de belastingplichtige voor het vonnis waarbij hij in 2007 werd veroordeeld tot de betaling van achterstallen geen zeker en vaststaand karakter had.

Hij hield bovendien geen boekhouding bij zodat de schuld voor 2007 niet was geboekt.

Het hof bevestigde dus het standpunt van de administratie en van de eerste rechter volgens wie de schuld maar aftrekbaar was in 2007 en niet in 2003.

Wat moeten we onthouden van deze zaak?

Zoals iedereen weet zijn fiscaliteit en boekhouding nauw met elkaar verbonden.

Voor ondernemingen (vennootschappen en natuurlijke personen) zijn ze erg nauw verweven.

Het al dan niet houden van een regelmatige en bewijskrachtige boekhouding is van primordiaal belang.

Het woord ‘gedragen' uit de artikelen 14 en 49 WIB 92 moet worden vertaald door ‘geboekt' in boekhoudjargon.

Meer nieuws: www.winbooks.be   en   www.comptaccount.be

Auteur: Comptaccount, Groep Larcier, partner van WinBooks, Mei 2014.