Ajuinlei1 opent co-working space voor creatieve "connected living"-toepassingen

Ajuinlei1 E.B.V.B.A. (Gent), uitbater van het gelijknamige bedrijvencentrum maakt een volledige verdieping vrij ter ondersteuning van het "connected living"-concept. Een dertigtal ondernemers kunnen er terecht. Naar verwachting zullen er tegen 2018 wereldwijd ruim 25 miljard connected devices zijn.

"Connected living" zorgt er voor dat, via het "Internet of Things", ons werk, ons huis en onze steden permanent met elkaar in verbinding staan. Mobiele operatoren zullen vanaf 2018 wereldwijd meer inkomsten puren uit datadiensten dan uit de traditionele mobilofonie.

Op economisch vlak dringen zich nieuwe vormen van samenwerking op. Een samenwerking 3.0 die over alle sectorgrenzen heen gaat en buiten de traditionele denkkaders treedt, een samenwerking die op kruisbestuiving is gebaseerd en waarbij creatieve kunstenaars ondernemers kunnen voeden. Om die samenwerking tot stand te brengen, is nood aan werkplekken waar jonge ondernemers en grote namen uit de technologiewereld elkaar kunnen ontmoeten, zo luidt het.

Vanuit die insteek opent Ajuinlei1 een co-working space voor een twintigtal ondernemingen die zich als incubatiecentrum toespitst op game-ontwikkelaars, designers, film- en documentairemakers, beeldende kunstenaars, dichters en storytellers, ... Ze kunnen er gebruik maken van de nieuwste technologieën van Google, Apple, Philips en andere innovatieve bedrijven.

Bedoeling van Ajuinlei1 is de samenwerking 3.0 naar een hoger niveau te tillen door een wisselwerking mogelijk te maken tussen klassieke bedrijven, start-ups en de creatieve sector.

Meer info: 09/269.52.22 of http://www.ajuinlei1.be.