Hoe levensduur tractiebatterij van uw heftruck te verhogen?

Batterijen in heftrucks lijken op de batterijen die je terug vindt in personenwagens, maar zijn een stuk groter en zwaarder. Een goed onderhoud verlengt de levensduur van de batterij, geeft meer capaciteit op de lange termijn en zorgt ervoor dat de kans op onverwachte herstelkosten daalt. Een uitgebreid onderhoud, herstelling of renovatie worden best overgelaten aan een externe professional met de nodige ervaring en apparatuur om klus te klaren. Maar met de onderstaande tips kan je het dagelijkse onderhoud wel zelf voor je rekening nemen. Veel succes!

Bij de aankoop is het belangrijk om de batterij bij ontvangst goed te inspecteren. Ga na of er geen beschadigingen zijn aan de schil van de batterij en controleer het elektrolytpeil en de dichtheid van de elektrolyt. Als de batterij niet meteen wordt gebruikt, laad je hem op en bewaar je hem op een droge en propere plek in het magazijn. Als de batterij voor een langere tijd wordt gestockeerd, laad je hem minstens een keer per maand op en controleer je het elektrolytpeil.

Gebruik

Zorg er steeds voor dat je tractiebatterij niet voor meer dan 80% van zijn nominale capaciteit wordt ontladen. Het is belangrijk dat tijdens het laden de vuldoppen ten allen tijde gesloten zijn. Plaats geen metalen voorwerpen op de batterij en zorg voor voldoende ventilatie als je met de batterij werkt.

Je laadt de batterij best onmiddellijk op nadat hij ontladen is zonder onnodige laadcycli in te lassen. Industriële batterijen kunnen doorgaans 1.250 tot 1.500 keer worden opgeladen. Dat houdt bijvoorbeeld in dat een onderneming die zijn batterij elke batterij elke werkdag 1 x oplaadt, ongeveer vijf jaar over deze batterij zal beschikken.

Iedere keer dat de batterij wordt opgeladen, geldt als één beurt. Zelfs als de batterij maar voor een heel korte duur wordt opgeladen en de batterij niet volledig opgeladen is. Door de batterijen iedere middagpauze op te laden terwijl dat niet nodig is, kan de eventuele levensduurte met zelfs 50 tot 60% afnemen.

Naast het dagelijkse laden is ook nog de zogenaamde compensatiebelasting. Die compenseert eventuele tekorten van het normale laadproces en houdt de dichtheid van de batterij op peil. Een compensatielading mag je maximaal een keer per maand uitvoeren wanneer je merkt dat de zuurdensiteit van de batterij sterk afneemt.

Onderhoud

Een keer per week controleer je na het laden het elektrolytpeil. Als dat te laag staat, voeg je gedistilleerd of gedemineraliseerd water toe. Let op dat je dit pas na de lading doet en nooit meer water toevoegt dan het aangegeven peil. Door stelselmatig te veel water toe te voegen, worden de elektrolyten uit de cellen “gewassen”, verdunt het zuur en ontstaat corrosie waardoor de batterij niet langer bruikbaar is.

Het wassen en spoelen van de batterij helpt voorkomen dat er corrosie ontstaat door het zuur dat verdampt en zich vast hecht aan de batterij. Voor het schoonmaken van de batterij gebruik je enkel proper water. Zorg ervoor dat alle stoppen op de batterij zitten en de lader of heftruck afgeschakeld zijn. Een paar keer per jaar stof je ook de binnenkant van de lader af en controleer je alle stroomaansluitingen. Controleer ook of de accu, kabels en connectoren sporen van corrosie vertonen.

Problemen detecteren

Als een heftruck niet naar behoren werkt, is de batterij het eerste onderdeel dat je onderzoekt. Een probleem met de batterijen heeft een directe impact op de werking van de heftruck. Als het onderzoek aangeeft dat de batterij op minder dan 80% van de capaciteit werkt, neem je contact op met een specialist.

Normaal gesproken is de schade meestal te herstellen, maar in sommige gevallen kan geen herstelling worden uitgevoerd omdat de batterij onherstelbaar werd beschadigd. Dat zou in principe enkel mogen voorkomen dat de batterij 1.250 à 1.500 cycli gedaan heeft en de positieve platen verzacht zijn en in omvang toegenomen zijn. Ook als de batterij gevallen is, kan er onherstelbare schade optreden.

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met B-Close N.V.)

Meer info: 02/245.26.65 of www.b-close.be.