Brussels Gewest voert belastingshervorming door

Het Brussels Gewest heeft bij het jaarbegin een eerste luik van belastingshervorming doorgevoerd die een verschuiving beoogt van belasting op werk naar belasting op vastgoed. Zo werd voor de Brusselaars vanaf dit jaar de forfaitaire gewestbelasting van 89 euro en de 1% agglomeratiebelasting in de personenbelasting afgeschaft. De onroerende voorheffing werd met een kleine 12% verhoogd, maar Brusselaars (eigenaars-bewoners) kunnen genieten van een korting van 120 euro op hun aanslagbiljet van de onroerende voorheffing.

Voorts werden de schenkingsrechten voor onroerende goederen verlaagd terwijl de prijs van de dienstencheques tot eind 2019 op 9 euro wordt bevroren. De aftrek van de cheques bij de belastingen wordt wel tot 15% beperkt.

Dit jaar wordt het tweede deel van fiscale hervorming voorbereid. Daarbij gaat om hiernavolgende maatregelen die op 1 januari 2017 van kracht gaan: een verlaging van de personenbelasting met 0,5% (1% in 2016), de toekenning van de premie van 120 euro aan alle eigenaars-bewoners in de onroerende voorheffing, de invoering van het nultarief in de onroerende voorheffing op materiaal en outillage, een verhoging (x 2,5) van de belasting op bank- en kredietinstellingen en op bankautomaten, de opheffing van de woonbonus voor contracten afgesloten na 31 december 2016 en het optrekken van het bestaande abattement in de registratierechten bij de aankoop van een woning-hoofdverblijfplaats voor wie geen volle eigenaar (meer) is van een andere woning.