Ambitieuze bedrijven aan zet

6 keer versnellen in 2017

Of het nu gaat om het maken van nieuwe producten en diensten, het creëren van nieuwe jobs of exportmarkten veroveren, onze technologiebedrijven blaken van ambitie. Maar maatschappelijke en technologische evoluties zorgen voor pittige uitdagingen. Experts van technologiefederatie Agoria zetten de voornaamste trends binnen hun vakgebied op een rijtje en vertalen ze naar de bedrijfswereld. En daarbij spotten ze flink wat opportuniteiten en versnellingskansen.

“Verstedelijking, globalisering, vergrijzing, klimaatsverandering, digitalisering … Bijbenen met al deze evoluties en de impact ervan inschatten op hun bedrijfsactiviteiten is geen sinecure voor ondernemers. Maar er is meer: wie over enkele jaren niet uitgespeeld wil zijn, moet bereid zijn om te transformeren en zichzelf heruit te vinden.”

Slim, slimmer, slimst

Aan het woord is Herman Derache (herman.derache@agoria.be), hoofd van het expertisecentrum Innovatie van Agoria. “Om te kunnen blijven meedraaien in de wereldmarkt, moeten onze industriële bedrijven innoveren. En niet alleen op product- of serviceniveau, maar ook qua onderliggende bedrijfsprocessen en de manier waarop ze meerwaarde creëren voor hun klanten. Kortom, ze moeten zelfs hun bestaande businessmodellen in vraag durven stellen.”

“Want een slim product vervaardig je in een slimme fabriek en moet je op een dito manier aan de man brengen”, vervolgt hij. Of: business, product en proces zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De muren slopen tussen afdelingen of divisies, is dan ook meer dan ooit de boodschap voor bedrijven die hun wendbaarheid willen vergroten. En dat is broodnodig, willen ze in staat zijn om snel en doordacht in te spelen op de snel wijzigende noden van de markt.”

Snelheid het sleutelwoord

Naast een multidisciplinaire aanpak binnen de bedrijfsmuren ziet hij heel wat opportuniteiten in externe samenwerkingsvormen.

“Tussen gevestigde ondernemingen en onze levendige start-up-scène, bijvoorbeeld, die met nieuwe businessmodellen de grote spelers kan challengen. Zelfs over sectorgrenzen heen kunnen bedrijven elkaar inspireren.”

Volgens Herman Derache ligt het tijdperk van de solospelers achter ons, vandaag zijn teamplayers aan zet om het hoofd te bieden aan de snel opeenvolgende veranderingen binnen de technologische industrie: “Ik ben ervan overtuigd dat we nog meer vaart kunnen nemen door alle beschikbare expertise samen te brengen. Want willen we de boot niet missen, dan is snelheid hét sleutelwoord.”