Audi Brussel zet cobots met succes in

Bij Audi Brussel werden de resultaten voorgesteld van het imec.icon “ClaXon”-project dat onderzocht hoe mensen kunnen samen werken met de nieuwste generatie industriële robots. Het project resulteerde in een collaboratieve robot (cobot), “Walt”, die tussen de Audi-arbeiders staat en echte interactie (via gebaren) tussen mens en machine mogelijk maakt. Alle betrokkenen - en niet in het minst de arbeiders zelf - reageerden enthousiast op de mogelijkheden die deze technologie biedt.

Sinds de jaren ’70 is het gebruik van robots in zware industrietakken (zoals de auto-industrie) een courant verschijnsel. Om ongevallen te vermijden, worden deze robots in principe zorgvuldig afgeschermd van de mensen in hun directe omgeving. De voorbije maanden liep echter een uniek project waarbij industriële robots en arbeiders van Audi Brussel voor het eerst op een veilige manier écht konden samenwerken - in één gemeenschappelijke ruimte, zonder veiligheidskooi.

Het imec.ion ClaXon-project bekeek aan welke technische en sociale voorwaarden een industriële robot moet voldoen om op een veilige manier tussen mensen te kunnen functioneren. Door de zwaaiarmen van cobots toe te rusten met flexibele gewrichten kan men bijvoorbeeld vermijden dat ze een arbeider verwonden in het geval van een botsing. Maar dat gaat dan weer ten koste van de accuraatheid. Daarom ontwikkelden de projectpartners nieuwe software die de veiligheid van de arbeiders ondersteunt en tegelijk de precisie van cobots met 60% verhoogt.

Maar ook de kennisoverdracht en communicatie tussen mens en cobot kwam tijdens het project uitgebreid aan bod. Zo werd technologie ontwikkeld die operatoren toelaat een complexe taak te demonstreren, waarna die taak op een flexibele manier door de cobot kan worden uitgevoerd. Bovendien wordt er ingezet op het gebruik van gebaren om met de cobot te communiceren.

Midden in de Audi-fabriek - en tussen de productie-arbeiders - staat thans een eerste volledig operationele cobot die probleemloos met zijn menselijke collega’s samen werkt. De cobot werd toegerust met verschillende sensoren, zoals warmtesensoren en diepte- en kleurencamera’s waardoor hij de operatoren rond zich, en in zijn ruimere omgeving, in detail kan observeren.

Dankzij technologie die gebaseerd is op “deep learning”, aangeleverd door Robovision, is deze cobot in staat om de gezichten te herkennen van de arbeiders met wie hij samen werkt; arbeiders die hem trouwens door middel van handgebaren makkelijk en snel instructies kunnen geven, aangepast aan het automodel dat er op dat ogenblik op de productielijn aankomt. De cobot heeft bovendien ook een eigen gezicht dat hij gebruikt om met de arbeiders te communiceren. Om bijvoorbeeld duidelijk te maken dat hij een instructie begrepen heeft.