POM West-Vlaanderen en De Vlaamse Waterweg breiden River Terminal Wielsbeke uit

Ook Roeselare krijgt een rivierterminal

Onder impuls van nieuwe uitbaters Delcatrans (Rekkem) en Shipit (Kallo) noteert de River Terminal Wielsbeke momenteel een sterke expansie. Mede door de dichtslibbende mobiliteit slagen de nieuwe exploitanten waar Katoen Natie eerder faalde. De Seine/Scheldeverbinding biedt voor de toekomst overigens nieuwe opportuniteiten. Maar nu al kampen Delcatrans en Shipit in Wielsbeke met een capaciteitstekort. Dat is voor POM West-Vlaanderen en Waterwegen & Zeekanaal (dat straks opgaat in De Vlaamse Waterweg) het signaal om zowat 5 miljoen euro te investeren in de uitbreiding van de accommodatie. Beide partners reserveren intussen een vergelijkbaar bedrag om ook in Roeselare een rivierterminal te bouwen. Geplande ingebruikname: 2020.

De POM West-Vlaanderen nam eind 2014 de concessie van de binnenvaartterminal in Wielsbeke van Katoen Natie over. Die lag er toen zes jaar onbenut bij. Sindsdien evolueerden de zaken snel. Vorig jaar behandelde Delcatrans er 12.000 TEU. Shipit, dat focust op niet-gecontaineriseerde vracht, verscheepte er ruim 40.000 ton (waarvan 24.000 gepallettiseerd en 17.000 ton in bulk).

River Terminal Wielsebeke heeft als kernopdracht de regionale industrie te ontsluiten richting zeehavens. Het mikt daarvoor op de groente-cluster (Crop’s, Agristo, d’Arta, Greenyard Foods, Kipco-Damaco, Van-O-Bel, Alpro, …), de cluster Nieuwe Materialen (Unilin, Balta, Beaulieu, …) en de cluster Metaal & Mechatronica (Picanol, Vandewiele, …) in de regio.

“Als we in Wielsbeke een reefer-platform uitbouwen tekenen de geïnteresseerde voedingsbedrijven alleen al voor een potentieel vrachtvolume van 15.000 containers op jaarbasis,” weet Alexander Dumon, algemeen coördinator Transport & Logistiek POM West-Vlaanderen.

Bijkomend groeipotentieel schuilt op korte termijn in een nieuwe verbinding, zowel over water als per spoor, die Delcatrans nog dit jaar hoopt op te starten tussen River Terminal Wielsbeke en de haven van Zeebrugge. Daarrond lopen momenteel gesprekken met MBZ en APM Terminals. Delcatrans mikt ook op een rechtstreekse connectie met zijn terminal op het LAR te Rekkem.

Feit is dat River Terminal Wielsbeke door de toenemende congestie op de weg zijn klantenportfolio in de voorbije jaren gevoelig heeft weten aan te dikken. Initiële klanten als Manuport, Beaulieu International Group, Unilin en Isolava (Knauf) kregen inmiddels het gezelschap van diverse transport- en expeditiebedrijven, ondernemingen uit de voedings- en bouwsector. Andere groeimogelijkheden schuilen, volgens Jan Goderis van Shipit, in de FMCG-sector (brouwerijsector). Om de marktwerking verder te faciliteren heeft POM West-Vlaanderen momenteel een drietal “communities” in uitbouw, met name rond reefer containers, ambient containers en bulk & bouwmaterialen.

Met een aandeel van 40% blijven bouwmaterialen en ertsen vooralsnog de belangrijkste goederencategorie die over het 1.200 kilometer grote binnenwaternetwerk van Vlaanderen wordt vervoerd. De grootste groei schuilt evenwel in het containervervoer.

“In 2016 werd nagenoeg 750.000 TEU over de Vlaamse binnenwateren vervoerd. Voor het lopende jaar ligt dat volume al 14% hoger,” stipt Chris Danckaerts, ceo De Vlaamse Waterweg aan.

Nood aan extra capaciteit

In de gegeven omstandigheden en, volgens het Federaal Planbureau, met een verdere toename van het wegverkeer met 44% tegen 2030 in het vooruitzicht, hebben Delcatrans en Shipit nood aan extra capaciteit in Wielsbeke.

“POM West-Vlaanderen en De Vlaamse Waterweg investeren in de komende twee à drie jaar zowat 5 miljoen euro in de uitbreiding van de infrastructuur van River Terminal Wielsbeke. De huidige site van ruim 2 hectaren wordt tegen 2020 tot 8,5 hectaren uitgebreid. Waterwegen & Zeekanaal kocht 6,5 hectaren aanpalende terreinen aan. Zowat 3 hectaren werden door POM West-Vlaanderen in concessie genomen om aan de terminal toe te voegen. De resterende oppervlakte zullen we aanwenden voor de uitbouw van magazijnfuncties, waar value-added logistics (VAL) en value-added services (VAS) kunnen worden verzorgd,” aldus Jean de Bethune, voorzitter River Terminal Wielsbeke.

Tevens wordt de bestaande kaaimuur met zowat 85 meter verlengd, zodat in de toekomst drie schepen tegelijk kunnen laden en lossen. Eens de capaciteitsuitbreiding afgerond, mikt River Terminal Wielsbeke op een jaarlijkse containertrafiek van 40.000 à 45.000 TEU en 75.000 ton goederen op palletten of in bulk.

River Terminal Roeselare

Dat zowel De Vlaamse Waterweg als POM West-Vlaanderen overtuigd zijn van het potentieel van regionale rivierterminals als “extended gateway” voor de Vlaamse zeehavens, blijkt uit de plannen om ook in Roeselare een dergelijk overslagcentrum uit te bouwen.

“Ter hoogte van de Schaapsbrug in Roeselare zullen we met de Vlaamse Waterweg op het kanaal Roeselare-Leie River Terminal Roeselare uitbouwen, die voornamelijk op het transport en de overslag van bouwmaterialen en bulkgoederen zal inzetten. De zowat twee hectaren nieuwe binnenvaartterminal, die we in 2020 in gebruik hopen te nemen, vergt een basisinvestering van 5 miljoen euro,” zo nog de Bethune.

Verwacht wordt dat het overslagvolume van River Terminal Roeselare op korte termijn 100.000 ton vertegenwoordigt. Cijfer dat in de daarnavolgende tien jaar fors hoger moet komen te liggen.